LATENŢE, CADRE NOOLOGICE, EMOŢII IDENTITARE (5)

12:06, 27 februarie 2019 | Actual, Cărți | 962 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Din cartea profesorului Ilie Bădescu „Noopolitica războiului nevăzut” (ed. ”Mica Valahie”, București, 2017), în curs de apariție la Universitatea Populară

Prelegerea a 2-a

Virtualitatea organizatoare

Cercetările efectuate asupra ADN-uman au dovedit că acesta conţine în el un tip special de latenţă pe care o putem denumi virtualitate organizatoare. Aceste cercetări sunt cea mai puternică confirmare a validităţii teoriei latenţelor sufletești, care sunt tocmai „virtualităţi organizatoare”. Aceasta este trăsătura lor distinctivă și aducerea lor în sistemul explicativ al cunoașterii omului și societăţii reprezintă argumentul noului realism noologic al știinţei despre om și societate. Cercetările tocmai invocate asupra ADN-ului au arătat că acesta conţine ordine de tip generic, de vreme ce poate ordona particule de fotoni (particule de lumină), care altfel s-ar mișca dezordonat. Aceasta arată că ordinea din ADN-ul uman n-are determinaţie și nici moarte, ea este latenţă pură sau suflare divină („energie necreată”). Însuși gradul redus de utilizare// actualizare a ADN-ului arată că acesta este în proporţie copleșitoare latenţă pură. („Today we use only about 25% of our DNA. This means that 75% of our DNA is lying dormant. The % of DNA we can affect our world with is therefore limited”). Mai mult, cercetările au arătat că acel câmp de ordine generat de un ADN se menţine și după ce ADN-ul a fost îndepărtat. Fenomenul acesta a fost denumit de către Poponin și Gariaev, efectul fantomă și tot ei au încadrat energia aceasta mai mult latentă (căci este confirmată prin efecte și deci prin semiactualizările sale), energie subtilă.

Experimentul lor constă din introducerea într-o eprubetă „vidată” a unui ADN uman. Experimentul este secvenţionat în patru momente. Momentul 1: eprubeta vidată conţine fotoni (particulă de lumină) care se mișcă la întâmplare, adică le lipsește latenţa ordinii. Momentul 2: în eprubetă este introdus ADN uman; Momentul 3: ADN-ul induce ordine în mișcarea fotonilor, ceea ce arată că ADN-ul conţine latenţă pură, ordine virtuală (potenţială), nu doar prin sine însuși ci și prin efectul său asupra câmpului din afara lui; Momentul 4: structura ordonată a fotonilor se menţine și după ce ADN-ul a fost înlăturat (scos din eprubetă) (perioada se întinde și peste două luni). Acest fenomen a fost denumit efect fantomă. Să interpretăm rezultatele.

Ipotezele noastre au condus spre un concept utilizabil în toate domeniile care au legătură cu omul și deci cu sufletul omenesc, cel de latenţe sufletești. Studiul câmpului energetic atestat de efectul fantomă ar fi avut menirea, în vederile savanţilor ruși, de a pune bazele unei „teorii fizice a conștiinţei” fiind bazat pe o fundamentare cantitativă. Nu vom insista aici asupra chestiunii căci este dincolo de competenţele noastre. Ceea ce ne interesează pe noi este doar seria de argumente care susţin ipoteza că starea lumii depinde de oamenii buni și de oamenii răi din structura societăţilor omenești și fenomenul acesta este valabil atât la scară mică cât și la scară mare. Ne vom întreba, de pildă, cum și în ce proporţii niște guvernanţi răi, de pildă, ar putea afecta starea cea bună a societăţilor peste care superfetează. Analiza chestiunii va fi întreprinsă într-o prelegere dedicată relaţiei dintre grupul uman și lideri unde vom examina efectele leadership-ului (testate prin metoda rezonanţei magnetice a creierului) asupra stării spirituale a grupului uman. Vom reţine aici, din cercetările tocmai menţionate, doar că, la rândul lor, aceste câmpuri energetice (energii spirituale) induse de emoţii influenţează dimensionalizarea ADN-ului. Emoţiile pozitive dilată molecula de ADN și deschid „lanţurile” acesteia și invers, emoţiile negative (furie, frustrare, stres) „comprimă” molecula de ADN și chiar o blochează. Ceea ce este important în aceste cercetări se referă la fenomenul cuplării câmpului energetic asociat „efectului fantomă” cu câmpul electromagnetic. Este, evident, vorba despre două energii diferite, energia câmpului fantomă (energie subtilă) este ordine virtuală pură, în vreme ce energia electromagnetică este corelativă câmpului fizic. „În conformitate cu ipoteza noastră (a savanţilor ruși, n.n. I.B.), efectul fantomă al ADN-ului poate fi interpretat ca o manifestare a unei noi substructuri de vacuum fizic care anterior n-a fost zărită. Se dovedește că această substructură poate fi excitată și deci activată din vacuumul fizic al unor energii aproape de energia zero cu condiţia de a fi îndeplinite anumite condiţii specificate în studiu”. Să reţinem, concluziv, că există în toate, în frunte cu molecula de AND, virtualităţi organizatoare, anterioare și independente de orice manifestare a acestora și deci de orice actualizare empirică. În ceea ce ne privește, am denumit aceste virtualităţi organizatoare latenţe sufletești și putem adeveri, iată, că ele nu depind de nici o manifestare fiind sufletul oricărei manifestări. Latenţele sunt acauzale, fiind cauzatoarele axiale nedeterminate, ale tuturor manifestărilor omenești. Întrucât aceste virtualităţi nu pot fi explicate (dar pot fi evidenţiate) de nici o știinţă imanentistă, nici de sociologia naturalistă, nici de psihologie, nici de fizică etc., dar participă la explicaţiile fondatoare ale știinţelor, le vom considera drept factorul doveditor al realismului noologic al cunoașterii. Ca virtualităţi organizatoare, ele garantează ordinea firească, nestricată a întregii existenţe. Firescul este, de aceea, principalul învăţător și îndrumător al conduitelor omenești, nefirescul fiind semnalul de alarmă dat de către o pedagogie întemeiată pe lucrarea proniatoare a lui Dumnezeu în lume și deci în dinamica vieţii noastre.

Va urma