Eurasism versus atlantism

09:16, 24 iunie 2019 | Cărți | 1053 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Lucien Cerise din cartea ”Neuro-pirații”

În lucrarea sa A Patra Teorie Politică (Ars magna Éditions, 2012), Aleksandr Dughin definește bazele a ceea ce am putea numi ”geopolitică arhetipală”. Această geopolitică descrie un antagonism între două mari moduri de organizare politică. Pe de o parte, eurasianismul, întemeiat pe înrădăcinarea telurică în pământul continental eurasiatic, de la Finistere la Kamceatka; pe de altă parte, imperiul atlantist și maritim, de origine anglo-saxonă, dar împărtășit de orice grup sociologic care are de-a face cu dezrădăcinarea, nomadismul, ”bougisme-ul”, transgresarea frontierelor și a limitelor, într-un cuvânt hybrisul caracteristic postmodernismului liberal și occidental.

Dintr-un punct de vedere arhetipal, Dughin creionează deci o tendință eurasianistă către stabilitate minerală, către conservatorism, în sensul măsurii și al Tradiției, înțeleasă ca principiu de ”ierarhie heterofilă”, alianță între Lege și Dragoste, ce definește o ordine prin ordine, care se opune unui atlantism progresist al lipsei de măsură, o anti-tradiție cu valori inversate, așa cum se vorbește de anti-Hrist, adept al unei ”anarhii homofile”, combinație de anomie și narcisism, ce își definește ordinea în haos. În termenii lui Zygmunt Bauman, eurasismul reprezintă un model de ”societate solidă” și se opune atlantismului ca model de ”societate lichidă”.

Acest anti-model de societate lichidă identificată cu Occidentul postmodern este profund contra naturii și toxică pentru majoritate. El nu e profitabil decât unei oligarhii morbide care încearcă să antreneze lumea întreagă într-un suicid prin intermediul unei inginerii sociale negative, o reality building ce vizează să deconstruiască orice formă de civilizație tradițională solidă pentru a-i substitui o nouă realitate plastică și mondializată, o Nouă Ordine Mondială, ai cărei parametri îi va controla după ce îi va defini și pe care îi va putea fasona după bunul său plac. Având în vedere caracterul său patologic și disfuncțional, această societate lichidă care încearcă să se globalizeze trebuie combătută și anihilată total. Nimic nu trebuie să rămână, și nimic nu va rămâne.

Faptul că Imperiul atlantist caută să guverneze prin haos este un adevăr bine cunsocut. Elementul său natural este isteria, criza, distrugerea, războiul, într-un cuvânt entropia, așa cum subliniază și revista De Defensa, punând accentul pe faptul că un număr în creștere de observatori și de actori geopolitici importanți, începând cu Vladimir Putin însuși, acuză guvernele occidentale de propagarea intenționată a dezordinii și a haosului, mai ales în Siria. În acest stadiu, întrebarea care se impune este: cum să acționăm împotriva Imperiului fără a ne supune regulilor definite de către însuși Imperiul? Deci, cum să acționăm de manieră eurasianistă, adică în mod cu adevărat constructiv și negentropic?

 

(va urma)

Traducere de Ruxandra Iordache