Votat: Guvernul va putea procura vaccin anti-COVID-19

15:48, 12 martie 2021 | Actual, Politica | 252 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Guvernul Republicii Moldova va putea procura vaccinul anti-COVID-19 prin derogare de la Lege. Deputații au votat.

Cu votul a 68 de deputați, în lectură finală a fost votat proiectul care prevede procurarea simplificată și rapidă a vaccinurilor. Astfel, Guvernul va putea procura vaccinuri anti-COVID-19 prin derogare de la lege, pentru a acționa de urgență. Este vorba despre un proiect de lege care reglementează modalitatea de procurare rapidă a dozelor de vaccin împotriva COVID-19.

În acest context, s-a propus stabilirea perioadei cuprinse între data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice și data-limită de depunere a ofertelor de cel puțin 10 zile pentru procedura de licitație deschisă sau licitație restrânsă. De asemenea, este stipulată plata în avans pentru achizițiile publice privind procurarea vaccinelor.

La fel, este reglementată organizarea și realizarea procesului de comunicare cu operatorii economici, inclusiv depunerea ofertelor și clarificărilor prin Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA RSAP) sau pe suport de hârtie, iar în cadrul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare — și prin e-mail.

Totodată, în cazuri de extremă urgență, este prevăzută atribuirea contractelor de achiziții publice privind achiziționarea vaccinelor anti-COVID prin utilizarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Printre autorii inițiativei  sunt majoritatea membrilor Biroului permanent.

Sursa: https://sputnik.md