Confesiunile unui optimist creștin. 13.01.2021
Omul de azi între Dumnezeu și maimuța Lui

14:50, 13 ianuarie 2021 | Video | 413 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Omul de azi între Dumnezeu şi maimuţa Lui

Pe parcrusul anului 2020 am constatat una dintre cauzele de bază care îi împiedică pe mulți oameni să înțeleagă esența evenimentelor legate de plandemia Covid-19 și de scopurile finale ale acestui proiect global. Este vorba despre o infirmitate spirituală și intelectuală extrem de gravă, și anume lipsa unei perspective creștine asupra vieții. De aici și incapacitatea de a cuprinde cu mintea întreaga anvergură planetară și miză escatologică a acestei operațiuni. De aici și neputința de a aduna laolaltă componente aparent disparate ale realității, cum ar fi blocarea economiei mondiale și arestul la domiciliu, impunerea purtării măștilor și a vaccinărilor forțate, extinderea rețelei 5G, expansiunea roboticii și a Inteligenței Artificiale, ciparea, suprimarea banilor lichizi și anularea proprietății private, depopularea și digitalizarea completă a lumii, ingineriile sociale și cele genetice, Dezvoltarea Durabilă și climatismul, urbanizarea planetei și cenzura pe Internet.

De fapt, însă, fără a fi un expert în toate aceste domenii, orice om de bun simț ar începe să se descurce binișor în această problematică doar făcând apel la viziunea creștină. Adică, pentru a înțelege planurile Ocultei Mondiale de reducere drastică a populației planetei, de asasinare prin vaccinare, prin cipare, prin bombardament electromagnetic, și prin alte metode tehnologice, precum și de stabilire a unui control total asupra resurselor și a oamenilor, prima sarcină este să se înțeleagă esența spirituală, malefică, demonică a elitei globaliste. Mizele ei nu sunt de ordin economic, chiar dacă Marea Restetare pe care o desfășoară aceasta are loc în baza conceptului numit Noua  Ordine Economică Mondială. Ținta finală este de a ucide în masă populația care a devenit un balast pentru stăpânii lumii după ce s-a produs saltul tehnologic ce permite înlocuirea resurselor umane cu cele tehnice. Iar supraviețuitorii acestui holocaust global urmează să fie reduși la condiția de ființe subumane, modificate genetic prin vaccinuri și teleghidate prin intermediul Inteligenței Artificiale, lipsite de orice autonomie de gândire și de acțiune.

Așadar, la ora actuală războiul lui Satan împotriva Lui Dumnezeu și a creației Sale intră într-o fază decisivă, finală. Iar omul, fiecare dintre noi, este în chiar mijlocul acestui război spiritual, duhovnicesc, religios. În condițiile acestui război total, omul ori se alizază în mod conștient cu Dumnezeu și, prin urmare, luptă pe față, prin rugăciune și prin faptă de zi cu zi, ori i se alătură lui Satan, căzând în mrejele lui ispititoare. Sigur, tabăra lui Satan are doar la vârfurile piramidei sale demonice inși conștienți de faptul cui anume îi slujesc. Iar o largă majoritate a oamenilor străini de credință sunt pur și simplu o masă de manevră, inconștientă și prin urmare docilă. Ultima categorie îi cuprinde pe toți cei orbiți de lumea materială și care nu au știință de realitățile mistice.

Acum, pornind de la cele spuse mai sus, să ne amintim de câteva însușiri de bază ale Lui Dumnezeu. El este omnipotent, omniscient și omiprezent. Adică Creatorul lumii este atotputernic, atoateștiutor și prezent pretutindeni. El mai este și atoatevăzător. Tot el este şi nemuritor. Și desigur, Dumnezeu este Dătătorul de viață, El este chiar Viața însăși.

Iar îngerul căzut, Lucifer, izgonit din cer pentru pretenția lui de a-l egala pe Dumnezeu, a uneltit încă din acele vremuri să-și ia revanșa să se autoproclame stăpânul acestei lumi. Anume așa este. Diavolul caută  să uzurpe tronul de împărat al lumii, să-l imite, să-l maimuțărească, să-l parodieze pe Dumnezeu. Adică este caricatura lui sinistră. În acest sens este binecunoscută definiţa diavolului, atribuită lui Martin Luter: ”Diavolul este maimuţa lui Dumnezeu, pe care-l imită întrutotul”.

Doar că diavolul nu are însușirile necesare pentru a-l concura pe Cel Care l-a creat și pe el. Și aici în ajutorul dușmanului omenirii, obsedat de puterea absolută și de duhul distrugerii creației divine, îi vine Tehnica. Tehnica nu este neutră, nu este o simplă unealtă a omului, ea are o profindă încărcătură spirituală de natură malefică. Anume așa, nu tehnica este slujnica omului, ci omul este servantul tehnicii. O serie de autori din secolului XX, fiecare cu mijloacele sale,  precum Martin Heidegger, Jaques Ellul, Aldous Huxley, Gerorge Orwell şi atâţia alţii au demonstrat cu prisosinţă cum tehnica devine un mijloc de alienare şi de înrobire a omului.

Atfel zis, ştiinţa fără credinţă are efecte catastrofale. Scientismul, pozitivismul, tehnolatria – toate acestea sunt de fapt uneltele demonice de distrugere, de pervertire, de mutilare a creaţiei divine.

Am putea spune şi aşa. Omul demonizat şi-a atribuit însuşiri demiurgice. Dar oare nu anume asta a fost cauza izgonirii din Rai a protopărinţilor nostri? Oare nu să guste din “pomul cunoştinţei a binelui şi a răului” i-a îndemnta șarpele? De atunci încoace șaplele uneltește necontenit, îndemnundu-l pe om să avanseze tot mai  mult pe calea pierzaniei, numite cu mândrie calea cunoașterii.  Întreaga cădere în istorie a omului modern e legată anume de această maladie spirituală, ridicată pe cel mai înalt soclu – de înălțimea Turnului Babel! – donința  cunoașterii tainelor creației prin metode științifice și tehnice.  Anume în acest fel am fost formați sau, mai exact, deformați atât în școlile de sub comunism, cât și în cele din spațiul dominat de liberalism. Cucerirea naturii, cucerirea oceanului planetar, cucerirea cosmosului, cucerirea tuturor tainelor lumii materiale – singura care există, în accepția științei moderne! – iată gloria pe care și-a atribuit-o omul modern, care s-a crezut autonom, dar de fapt a fost ghidat în mod constant de către ”prințul acestei lumi”, diavolul.

Omul posedat de Lucifer se complace în propriul orgoliu. El e convins că l-a egalat și chiar l-a depășit pe Dumnezeu. El a pătruns prin efracție în zone interzise cunoașterii. Cu titlu de exemplu dăm doar câteva din acest șir: modificările genetice, încrucișarea speciilor, clonarea, conceperea artificială a omului, îmbinarea biologicului și a tehnologicului, proiectarea ”omului augmentat”, căruia să i se implanteze memorie artificială și funcții noi, extinderea vieții umane până la o 150 și chiar 400 de ani, transumanismul etc.

Mai adăugăm aici supravegherea totală prin sisteme tehnologice precum camerele de luat vederi, telefoanele mobile, cipurile, Inteligența Artificială, orașele deștepte, Internetul lucrurilor, toate aceste scule oferind posibilitatea unei spravegheri neîntrerupte a tuturor locuitorilor planetei.

Anul 2020 ca an al declanșării acestei uriașe operațiuni de resetare a lumii nu a fost ales întâmplător. Unul dintre răspunsurile la întrebarea ”De ce anume acum?” este următorul. Abia acum forțele demonice ale globaliștilor au realizat performanța tehnologică ce le permite realizarea plenară a planului lor.

În felul acesta omul îndrăcit a ajuns să creadă că el este atotputernic, atoateștiutor, atoatevăzător și chiar nemuritor. Opera celui viclean a ajuns la finalul său logic. Curba descendentă a lumii moderne devine tot mai abruptă, iar rostogolirea noastră în hăul Tehnocrației demonizate devine tot mai accelerată.

Anume aici am ajuns. Doar că unii dintre noi au constatat această stare de lucruri abia anul trecut, odată cu declanșarea operațiunii planetare Covid-19. Iar larga majoritate a oamenilor continuă să se afle în totată neștire, nereușind să adune laolată o realitate atât de complexă și atât de greu de cuprins fără o optică creștină asupra lumii. Omul-masă (dar și omul-mască!) trăiește ca și cum nu s-a întâmplat nimic, își întinde brațul să primească vaccinul salvator și se pregătește cu voioșie neghioabă de raiul terestru pe care i-l oferă Tehnocrația demonică.

În concluzie, noi, cei care Îl avem în inimele noastre pe Hristos, știm bine că El este alături de noi orice s-ar întâmpla. Nu ne panicăm, nu ne supunem oridinelor Guvernului Mondial și ne pregătim sufletește de marile încercări prin care ne va fi dat să trecem.

Întrebarea care îmi străuie în minte de ceva vreme este următoarea. Dar dacă Dumnezeu a rânduit ca anume noi să fim ultima generație de oameni? Dar dacă răul acestei lumi a umplut paharul răbdării nemărginite a lui Dumnezeu, dacă stricăciunea care a intrat în lume e văzută de El ca fiind iremediabilă? Sunt eu oare pregătit să răspund la apelul lui Hristos de a-l urma cu orice preț? Dar chiar cu orice preț? Și că orice sacrificiu trebuie întâmpinat ca un dar divin, nu ca un blestem sau o tragedie?

Tocmai de aceea insist mereu. Să nu amânăm întânirea noastră cu Hristos. Să alergăm în casa lui, la Biserică. Acolo să ne purificăm sufletele prin rugăciuni și pocăință. Acolo să devenim una cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie. Acolo să Îi cerem să ne dea putere să înfruntăm pieptiș toate încercările acestor vremuri.

Anume aceastea sunt obligațiile noastre față de Creatorul nostru. Să le onorăm din plin. Iar tot restul să lăsăm în grija Lui.

Iurie Roșca