Promisiune oficială: „mai mult timp acordat pacienților” în Moldova

15:11, 17 aprilie 2018 | Social | 1322 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a anunțat că au fost întreprinse o serie de măsuri menite să contribuie la debirocratizarea și eficientizarea asistenței medicale primare.

Instituția subliniază că au fost „revizuiți și perfecționați indicatorii de performanță în asistența medicală primară prin reducerea acestora de la 19 indicatori la 6”, iar acest fapt „va permite debirocratizarea asistenței medicale primare și eficientizarea acesteia”.

Astfel, „medicii de familie vor îndeplini mai puține formulare decât în prezent, ceea ce va contribui la utilizarea mai rațională a timpului planificat pentru consultație, la îmbunătățirea comunicării medic – pacient, la asigurarea unui acces echitabil şi la sporirea eficienței și calității serviciilor medicale prestate pacienților”, subliniază serviciul de presă al ministerului de resort.

Sursa oficială subliniază că instituțiile medicale primare vor trebui să prezinte trimestrial îndeplinirea indicatorilor de performanță la următoarele categorii:

– Prevenirea, depistarea precoce și supravegherea maladiilor cardiovasculare;

– Prevenirea, depistarea precoce și supravegherea maladiilor Diabetului zaharat;

– Prevenirea, depistarea precoce a stărilor precanceroase și a cancerului;

– Tuberculoză;

– Gravide;

– Copiii.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale precizează că prin introducerea indicatorilor pentru performanţă în asistenţa medicală primară urmăreşte îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prestate, depistarea precoce a maladiilor, şcolarizarea şi supravegherea adecvată a pacienţilor cu maladii cronice în condiţii de ambulator.

„Plata cu caracter stimulator pentru îndeplinirea indicatorilor de performanță constituie cel puțin 15% din salariul de bază al lucrătorului medical și se alocă în dependență de indicatorii realizați”, mai menționează sursa citată.