România a plătit americanilor bani pe armementul neprimit

12:08, 19 martie 2019 | Actual | 1079 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

O companie deținută de Ministerul Apărării Naționale a plătit Guvernului american sume de bani pentru care nu a primit bunuri echivalente, se arată în Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2017. Au fost constatate și abateri financiar-contabile pentru care Departamentul pentru Armamente (DPA) nu a întreprins măsuri de remediere. Acestea se referă la faptul că în contabilitate nu au fost evidențiate diferențele în minus rezultate cu ocazia întocmirii Proceselor-verbale de recepție a bunurilor/serviciilor livrate/prestate de partenerii externi, în baza contractelor aflate în derulare, existând produse nelivrate sau produse pentru care nu au fost întocmite documente de rectificare, în sumă de 480 mii de dolari.

CN Romtehnica SA, în calitate de reprezentant al MApN nominalizat prin Legea nr. 240/2013 și mandatat pentru derularea contractelor destinate realizării programului „Avion multirol al Forțelor Aeriene”, efectuează importul definitiv al produselor livrate de Guvernul SUA în baza contractului interguvernamental LOA RO-DQAH, în baza documentelor puse la dispoziție de partenerul extern. După finalizarea importului, în conformitate cu procedurile interne ale MApN, între CN Romtehnica SA și beneficiarul final al produselor se efectuează activitatea de predare-primire a produselor puse în circulație, precum și activitatea de recepție, fiind numită o comisie de recepție în acest sens. Deși au fost identificate cazuri în care comisia, conform proceselor-verbale de recepție, a constatat bunuri lipsă față de valorile înscrise în declarațiile vamale de import (DVI), înregistrările în contabilitate s-au efectuat fără a se ține cont de valorile recepționate, ci în funcție de cele înscrise în DVI (în baza cărora CN Romtehnica SA emite factura de comision către DPA).

Curtea de Conturi a constatat și deficiențe privind nerespectarea prevederilor legale, potrivit cărora persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public. Astfel, în patrimoniul și în evidența contabilă a DPA au fost menținute, la data de 31.12.2017, echipamente în sumă de 78.450 mii lei, rămase disponibile după finalizarea „Programului de modernizare a mașinii de luptă a infanteriei MLI 84M − JDERUL”, fără a fi preluate și valorificate de Statului Major al Forțelor Terestre, la a cărui solicitare s-a derulat achiziția. Ultimele demersuri pentru valorificarea acestor echipamente au fost făcute în anul 2011.

S-a mai constatat menținerea, după finalizarea programului „IFF-DIALOG”, în patrimoniul și în evidența contabilă a DPA a unor echipamente în sumă de 23.194 mii lei, considerate ca fiind excedentare și fără perspective de a fi utilizate, ca urmare a nepreluării acestora de către structurile de forțe beneficiare în folosul cărora s-a derulat achiziția. În acest context, categoriile de forțe au solicitat achiziționarea sistemelor IFF pentru toate tipurile de platforme avute în exploatare la nivelul anului 1996. Ulterior, Armata Română s-a restructurat, iar o parte a tehnicii de luptă pentru care s-au achiziționat sisteme IFF a fost scoasă din înzestrare din cauza vechimii și a uzurii morale. Departamentul pentru armamente, împreună cu Direcția comunicații și informatică, Direcția logistică și Comandamentul Logistic Întrunit au inițiat în cursul anului 2011 demersurile pentru declararea acestor echipamente ca fiind excedentare în vederea demarării procedurilor de valorificare a acestora la extern. În cursul anului 2013 s-a luat decizia de stopare a programului IFF-DIALOG, acesta fiind considerat ca fiind finalizat, și s-au efectuat demersuri pentru valorificarea echipamentelor disponibile. Ultimele demersuri pentru valorificarea acestor echipamente au fost făcute în anul 2014.

Sursa: https://www.cotidianul.ro

Navighează dupa cuvinte-cheie: , , ,