Iulian Rusanovschi

„Războiul Monumentelor“ sau memoria unei istorii ce sângerează încă

17:42, 18 decembrie 2018 | Actual, Cultura | 2263 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Vineri, 14 decembrie 2018, în incinta Sălii Sinaxar a Muzeului Mitropolitan a avut loc lansarea cărții Războiul Monumentelor – Soarta monumentelor din Basarabia, Bucovina de Nord și Transnistria în perioada 1918 – 1944“.

Evenimentul a fost organizat de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, cu binecuvântarea IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei.

Această carte reprezintă rodul a 6 ani de cercetare prin arhivele de la București, Iași, Vaslui, Cernăuți, Suceava, Ismail și Chișinău cu ocazia campaniei de restabilire a monumentelor înălțate în perioada interbelică în Basarabia.

Volumul are peste 700 de pagini și 900 de poze, fiind structurat pe județe, iar fiecare localitate este inclusă în ordine alfabetică. Lucrarea a fost editată și redactată de Editura Cu Drag, fiind tipărită la Tipografia Centrală din Chișinău într-un tiraj de 1.000 de exemplare.

Ideea titlului îi aparține regretatului arhitect Eugen Bâzgu, care a proiectat Monumentul celor Trei Martiri, Alexei Mateevici, Simeon Murafa și Andrei Hodorogea, instalat în parcul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului“ din Chișinău.

În cadrul lansării acestei cărți printre principalii vorbitori au fost prof. univ. pr. dr. Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza“ și arhim. cons. Nicodim Petre, dar și basarabeanul Ghenadie Vaculovschi, doctorand al Facultății de Drept din cadrul Universității „Constantin Stere“ din Chișinău.

Părintele profesor Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie, s-a arătat bucuros de faptul că, printre evenimentele dedicate Centenarului, se înregistrează și această lansare de carte. Cartea Războiul Monumentelor, este una consistentă ca număr de pagini și nouă prin conținut. „Domnul Iulian Rusanovschi este student al Facultății noastre, și ne bucură acest fapt. Mi se pare important faptul că în acest volum au fost incluse monumentele din Județul Ismail și Cetatea Albă, atât cele distruse cât și cele care au rămas în picioare.

Autorul a cercetat foarte multe arhive pentru a scoate de sub tipar volumul în cauză, atât la Iași cât și în Basarabia. Răsfoind cartea, am observat că se oferă detalii privitor la soarta unui monument, când a fost instalat, când a fost demontat sau demolat, ba chiar și sumele care au fost utilizate pentru edificarea lui. La prima vedere nu ai crede că procesul de edificare a unui monument este atât de complicat, dar până se ajunge la forma sa finală trece printr-un întreg proces.“

Arhimandritul consilier Nicodim Petre menționa că i-a prezentat această lucrare ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei, care după ce s-a uitat prin ea a zis că: este o lucrare serioasă. „Într-adevăr, volumul cuprinde foarte multe fotografii și documente de arhivă. Aceste fotografii arată cum la sfințirea monumentelor în perioada interbelică participau preoții alături de miniștri, primari, intelectuali ș.a. Monumentele reprezentate marchează de fapt teritoriul Basarabiei, teritoriul nostru românesc din perioada interbelică. Cele mai multe monumente erau ridicate în cinstea eroilor căzuți în război. Acestea sunt de fapt niște pomelnice, în condițiile în care pe multe dintre ele sunt trecute nume de eroi.“

Președintele Agenției pentru Inspectarea și Restaurarea Monumentelor din Chișinău, Ion Ștefăniță, a apreciat volumul ca o lucrare profesională și atât de necesară pentru conservarea patrimoniului cultural. „Editând Războiul Monumentelor, domnul Rusanovschi a înlocuit un întreg institut de istorie, care ar fi trebuit să cerceteze această filă din trecutul Basarabiei. Știu cât de mult a muncit Iulian Rusanovschi pentru închegarea și pregătirea lucrării, dar efortul domniei sale s-a materializat într-o enciclopedie dedicată centenarului Unirii tuturor românilor.“

Scriitorul Iurie Colesnic consideră că Iulian Rusanovschi intuitiv a schițat o mare problemă. „O problemă la care a adus lumină și a propus soluții – editarea unei lucrări ce va descrie istoria monumentelor dispărute ale Basarabiei interbelice. Monumentele nu erau pur și simplu întruchipări în piatră, bronz, lemn, ele erau niște simboluri ale memoriei, niște pietre de aducere aminte, cum scria poetul Lucian Blaga. Pentru sovietici ele prezentau niște accente ale istoriei care se dorea a fi trecută la index, uitată cu orice preț. Și atunci s-a mers pe calea barbarilor – demolarea lor. Iulian Rusanovschi a ajuns în arhive, s-a întâlnit cu martori oculari și, ca un arheolog al spiritului, a reconstruit tabloul de odinioară, a re-creat întregul peisaj al Basarabiei cu monumente pe care le-a avut.“

„Prin această lucrare, am încercat să scot din umbra istoriei soarta monumentelor interbelice din Basarabia, Bucovina și Transnistria, deoarece marea majoritate au fost distruse sau ascunse în cimitire pentru a fi ferite de invazia bolșevică și mai apoi date uitării. De asemenea, în acest volum sunt redate eforturile depuse cu ocazia restabilirii a peste 20 de monumente interbelice, închinate Regelui Ferdinand I și românilor basarabeni căzuți în cele două războaie mondiale“, – mărturisește Iulian Rusanovschi.

„Mi-ar fi fost imposibil să editez această carte fără sprijinul atât de prețios al soției, dar și fără suportul unor prieteni care au scotocit prin arhive pentru a identifica informații și fotografii despre monumentele interbelice. Au fost emoționante vizitele de documentare din sudul Basarabiei, unde se păstrează câteva monumente ridicate la inițiativa episcopului Dionisie Erhan, dar și discuțiile cu mai mulți martori oculari care au asistat neputincioși la distrugerea patrimoniului cultural interbelic de către bolșevici.

Războiul Monumentelor reprezintă un act de igienă spirituală pentru generația noastră, dar și un îndemn pentru generațiile viitoare, de a-și asuma această moștenire transmisă de înaintași și de a lupta pentru integritatea culturală și teritorială a României în speranța unei reunificări a țării.“

sursa: România Liberă