Putin face o mişcare strategică alarmantă! Banca de la Moscova se mută la Budapesta

09:26, 22 februarie 2019 | Actual, Economie, Externe | 6389 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Banca lui Putin se mută la Budapesta. Ungaria a încheiat miercuri dezbaterile privind noul sediu al Băncii Internaţionale de Investiţii din Moscova. În acordul care stabileşte noul sediu al băncii sunt trecute o serie de detalii neobişnuite şi, în acelaşi timp, alarmante. România, Bulgaria, Cehia, Slovacia şi Ungaria, deţin 50,16% din acţiunile IIB.

Banca lui Putin se mută la Budapesta. Ungaria a încheiat miercuri dezbaterile privind noul sediu al Băncii Internaţionale de Investiţii din Moscova. În acordul care stabileşte noul sediu al băncii sunt trecute o serie de detalii neobişnuite şi, în acelaşi timp, alarmante.

Parlamentul Ungariei a dezbătut acordul internaţional care stabileşte noul sediu al băncii, acord care conţine o serie de detalii alarmante.

Propunerea legislativă pentru introducerea unui nou acord internaţional cu Rusia în sistemul legal ungar conţine o serie de detalii neobişnuite, care acordă o serie de drepturi suplimentare pentru International Investment Bank (IIB), care este succesorul legal al Comecon şi al băncii fostei organizaţii economice sovietice. Documentul prevede că mare parte din costurile băncii – inclusiv remobilarea, chiria şi securitatea – să fie plătite de contribuabilii maghiari.

În afară de specificaţiile clădirilor pe care statul maghiar le oferă pentru a servi ca nou sediu şi alte facilităţi ale IIB, acordul stipulează că toate costurile vor fi plătite de către contribuabilii maghiari – inclusiv renovări, chirie şi securitate.

Acordul conţine o serie de imunităţi care să garanteze că statul maghiar nu va putea să intre în clădire fără autorizaţie prealabilă, deoarece IIB va beneficia de un statut juridic similar cu misiunile diplomatice şi birourile organizaţiilor internaţionale. Statul trebuie să asigure securitatea prin alocarea unui „număr suficient” de poliţişti în birouri, dar nu vor putea să intre, atâta timp cât nu sunt invitaţi în mod specific de către IIB.

Potrivit propunerii, biroul IIB va fi inviolabil şi va fi sub controlul complet al IIB şi va beneficia de imunitate împotriva tuturor tipurilor de proceduri de confiscare şi expropriere împreună cu toate bunurile materiale deţinute de Bancă şi nici o putere executivă sau judiciară nu poate decide altfel. În plus, toate activele băncii vor fi ” imune la toate restricţiile, reglementările, controalele şi moratoriile.”

Autorităţile maghiare vor putea intra în clădire numai cu consimţământul explicit al Băncii, după regulile şi în condiţiile stabilite de Bancă. Activităţile IIB vor fi scutite de:

• Toate procedurile şi investigaţiile autorităţii financiare

• Toate standardele de raportare financiară

• Orice obligaţie de a se înregistra sau de a obţine o autorizaţie prealabilă pentru activităţile lor.

• Orice procedură juridică efectuată de administraţia maghiară sau de sistemul judiciar, cu excepţia cazurilor în care Banca a renunţat la imunitate.

• Toate taxele, impozitele sau restricţiile la import-export.

Dacă legea maghiară prevede o autorizaţie specială pentru o anumită activitate, IIB trebuie considerată ca având „autorizaţia specială, permisiunea sau statutul juridic necesar”.

Personalul IIB şi familiile acestora vor beneficia de o imunitate diplomatică completă, însă Ungaria va trebui să se asigure că invitaţii IIB („consilieri şi experţi care acţionează în interesul băncii”) vor putea intra în ţară „fără a ţine cont de cetăţenia lor”; împreună cu „invitaţii( OASPETII) invitaţi de Bancă, care pot prezenta orice dovadă scrisă a invitaţiei lor, inclusiv dovezi digitale ale unei astfel de invitaţii”, iar Ungaria va fi obligată să furnizeze imunitate diplomatică celor care se ocupă de bancă.

Sursa: https://www.capital.ro