CUM sunt NUMIȚI Procurorii Generali în țările UE. ADEVĂRUL despre relația politică-justiție

17:29, 29 decembrie 2017 | Politica | 5288 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Ministerul Justiției publică, încă din 2004, un studiu comparat al modului în care funcționau Parchetele și modul de numire a procurorilor șefi din instituția Ministerului Public. Acum, proiectele de legi care au stârnit atâta vâlvă și au scos oamenii în stardă sunt aliniate la aceleași standarde cu cele din UE. Studiul arată că în cele mai multe state din Europa, Procurorul General este subordonat ministrului de resort, cel al Justiției, în alte state e numit de Guvern sau cum est cazul Belgiei, șeful procurorilor este numit chiar de Rege.

Conform studiului proiectul propus acum Parlametului este comparabil cu funcționarea procurorilor în statele din UE. Ministerul Justiției va publica o lucrare despre funcționarea procurorilor în alte state și despre modul de lucru al magistraților în statele UE. EVZ face public statul și modul în care sunt numiți procurorii în alte state din Europa:

Danemarca – Procurorul General este numit și poate fi eliberat din funcție de către Ministerul Justiției. Anchetele se află sub autoritatea ministrului Justiției, care supraveghează activitatea procurorilor. Ministerul Justiției e responsabil pentru întreg sistemul judiciar, pentru poliție și parchete organizarea instanțelor, penitenciare și serviciile de probațiune. Tot ministerul este cel care supraveghează activitatea parchetelor, inclusiv pe cea a procurorului general și poate dispune asupra retragerii unor sarcini ale procurorilor, potrivit Legii pentru administrarea justiției. Ministrul Justiției poate da instructiuni in legatura cu un anumit caz, inclusiv prin hotararea de incepere sau neincepere a urmaririi penale. Deciziile procurorilor pot fi contestate la procurorul general sau, când acesta nu este imparțial, direct la ministrul Justiției.

Finlanda – Procurorul General și adjunctul acestuia sunt numiți de Președintele Republicii, la propunerea Guvernului. Procurorii statului sunt numiți de Guvern, la propunerea Procurorului General. Procurorul General și parchetele își desfășoară activitatea independent de Guvern și Ministerul Justiției. Acțiunea penală împotriva Procurorului General sau a adjunctului acestuia se exercită de către ministrul Justiției sau de Avocatul Poporului. Procurorul general poate da instrucțiuni cu caracter general procurorilor, poate lua un caz de la un procuror subordonat, dar nu poate interveni direct în soluționarea unui caz ce aparține unui procuror ierarhic inferior.

Suedia – Procurorul General e numit de Guvern si e inamovibil. Numirea magistraților este în competență Procurorului General. Conducătorii parchetelor regionale sunt numiți de Guvern la propunerea Procurorului General. Fiecare procuror e independent în activitatea sa, iar procurorul general și parchetele regionale au dreptul de a revizui decizia unui procuror privitoare la oportunitatea de a începe urmărirea penală. Parchetele se află sub autoritatea Ministerului Justiției, dar acesta nu poate interveni în decizile luate de procurori.

Germania – Procurorii din cadrul Parchetului Federal sunt numiți de către președintele federal, la propunerea ministrului federal al Justiției, cu confirmarea Parlamentului (Bundesrat). Parchetul General Federal nu conduce activitatea parchetelor de la nivelul landurilor, acestea funcționând sub autoritatea Ministerelor de Justiție de la nivelul landurilor. Procurorii iși desfășoară activitatea sub autoritatea Ministrului Federal al Justitiei (la nivel federal, și sub cel al Ministrului Justiției de la nivelul landului respectiv. Parchetele sunt organe imparțiale.

Irlanda – Procurorul General, numit „Attorney General” e desemnat de Președintele țării, la propunerea prim-ministrului, nu e membru al Guvernului, dar participă la ședințele Guvernului. Irlanda are și o instituție similară Procurorului General, numită „Director of Public Prosecution”, care desfășoară activitățile de urmărire penală conform Legii care reglementează activitatea Parchetului, conducătorul acesteia fiind numit de Guvern, pe baza listei de candidați selecționați de o Comisie statutară. Instituția Procurorului General desfasoaraactivitatea de urmarire penala. „Attorney General” nu se implica in decizile Procurorului General de a incepe urmarirea penala. Procurorul General e independent in ceea ce priveste opiniile si avizele pe care le emite. Potrivit Constituției Irlandei, „Attorney General” este consilierul Guvernului in materie de Drept.

Olanda – Procurorul General de pe lângă Curtea Supremă e numit pe viață. Membrii Comitetului Procurorilor Generali, procurorii de pe lângă curțile de apel și cei districtuali cât și procurorii Parchetului național sunt numiți prin Decret Regal. Parchetul e subordonat Ministerului Justiției. Ministrul Justiției poate da instrucțiuni procurorilor în exercitarea atribuților lor și poate cere Parlamentului oprirea investigațiilor, după consultarea Comitetului Procurorilor Generali.

Italia – Procurorii sunt magistrati de carieră. Judecatorii și procurorii fac parte din același corp. Parchetele fac parte din sistemul judiciar. Procurorii iși desfășoară activitatea sub supravegherea Ministerului Justiției. Ministrul Justiției poate intenta o acțiune împotriva unui magistrat, dar instituția care îl sancționează este Consiliul Național al Magistraturii. Italia, ca și Franța, sunt singurele țări europene care se aseamănă foarte mult, în privința statutului procurorului, cu Romania.

Grecia – Procurorii sunt inamovibil și numiți pe viață, cariera lor depinde de o Comisie de Serviciu Judiciar, alcătuită din judecători și procurori sub conducerea Președintelui Curții de Casație. Ei au independența, ca și judecătorii, nu pot primi instrucțiuni de la autoritățile politice sau de la procurorii generali. Procurorul General al Curții de Casație poate solicita cercetarea unei cauze dar nu poate da vreun ordin și poate emite circulare referitoare la politica penală. Interesant este ca ministrul Justiției poate solicita punerea sub acuzare în anumite cazuri, dar și suspendarea unei cercetări ce ar putea prejudicia relațile cu alte state sau privind anumite cauze politice.

Spania – Procurorul General e numit de Rege, la propunerea Guvernului și după consultarea Consiliului General al Puterii Judiciare. În Spania există un Consiliu al Parchetului Național care își poate exprima opinia în privința numirii procurorilor. Potrivit Legii statutului procurorilor, Procurorul General trebuie să prezinte Parlamentului un raport anual de activitate, care se publică în Jurnalul Oficial. Guvernul, prin intermediul Ministerului Justiției, poate solicita procurorului național al statului să formuleze cereri în fața instanțelor pentru apărarea interesului public. Procurorul General răspunde în față Guvernului pentru modalitatea în care a rezolvat solicitarea acestui, după consultarea Consiliului Parchetului Național.

Portugalia – Procurorul General al Republicii e numit pe un mandat de șase ani de către Președintele Republicii, la propunerea Guvernului. Pate fi revocat la inițiativa comună a Guvernului și Președintelui. Constituția prevede ca parchetele sunt autonome, iar Procurorul General nu poate primi instrucțiuni de la o autoritate publică. De cariera lor se ocupă Înaltul Consiliu al Ministerului Public, alcătuit din 7 judecători și procurori aleși de magistrați, 5 membri aleși de Parlament, doi membri aleși de Guvern și 4 prim-procurori asistenți care reprezintă parchetele de curți de apel.

Franța – Procurorii sunt numiți, dupa absolvirea Școlii Naționale de Magistratură, de către Președintele Republicii. Ministerul Public este agent al puterii executive și acționează în numele societății. Ministerul Public se află sub autoritatea Ministerului Justiției. Ministrul Justiției exercită acțiunea disciplinară asupra magistrațlor de parchet care conform Consituției, se afla sub conducerea și controlul șefilor lor ierarhici și sub autoritatea ministrului Justiției.

Belgia – Regele e cel care numește și revocă procurorii, la propunerea Consiliului Superior Judiciar. Independența procurorilor e relativă, ei fiind în același timp și reprezentanți ai puterii executive, dar și membri ai puterii judiciare.

Sursa: evz.ro

Navighează dupa cuvinte-cheie: , ,