CEC: Colectarea semnăturilor pentru un potențial referendum nu a fost planificată de Comisie la stabilirea devizului său de cheltuieli

14:29, 12 ianuarie 2016 | Politica | 1240 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Comisia Electorală Centrală vine cu mai multe precizări după ce în presă au apărut informații privind insuficiența listelor de subscripție puse la dispoziția membrilor grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor referendumului republican constituțional de modificare și completare a Constituției Republicii Moldova. CEC menționează într-un comunicat emis presei că ,, până în prezent, CEC a eliberat grupului de inițiativă 40 mii de liste de subscripție în limba română, dintre care 32 mii de file ce conțin rubrici pentru a colecta datele de la 45 de susținători fiecare, ceea ce înseamnă 1 mln 440 mii de potențiale semnături și 8 mii de file bilingve a câte 40 de rânduri fiecare, ceea ce reprezintă un potențial de 320 mii de semnături. Per total, la dispoziția membrilor grupului de inițiativă se află, în prezent, 40 mii de liste de subscripție cu un potențial de colectare a 1 mln 760 mii de semnături, ceea ce înseamnă că fiecărei din cele 4 întrebări propuse pentru referendum îi revine potențial câte 440 mii de semnături’’.

Potrivit CEC,  pentru inițierea referendumului republican constituțional, efecte juridice în sensul declanșării procedurii de inițiere a referendumului produce un minim de 360 mii de semnături pentru fiecare întrebare propusă. Mai mult decât atât, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de

De menționat că activitatea legată de colectarea semnăturilor pentru un potențial referendum nu a fost planificată de Comisie la stabilirea devizului său de cheltuieli. Respectiv, finanțarea acestei activități se realizează din mijloace economisite la alte capitole.

În prezent, în procedura CEC se află un demers din partea grupului de inițiativă respectiv, prin care se solicită suplinirea numărului de liste de subscripție. CEC a dispus tiparul a încă 10 mii de file (câte 2500 pentru fiecare chestiune preconizată a fi supusă referendumului), iar aceasta ar însemna un potențial de colectare a încă 400 mii de semnături.

În aceste condiții, la dispoziția grupului de inițiativă se vor afla 50 mii de liste de subscripție, cu o capacitate totală de colectare a 2 mln 160 mii de semnături ori 540 mii de potențiale înscrieri pentru fiecare întrebare supusă plebiscitului, cu depășire de 50 la sută a pragului necesar stabilit de lege.