O viziune de la Moscova asupra zilei de azi

21:12, 23 martie 2021 | Actual, Video | 424 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Profesorul Katasonov: o viziune de la Moscova asupra zile de azi

 Note pentru un nou video

Materialul de faţă este inspirat de către ultimul interviu acordat de redutabilul gânditor de la Moscova Valentin Katasonov canalului de alternativă de pe  Youtube DENI TV.

 • Tema emisiunii: Moartea capitalismului
 • Ea deja are loc. Spirala datoriilor statelor nu mai poate fi oprită.
 • Rotschild şi sistemul îndatorii statelor faţă de cămătari.
 • Încă o dată despre programul Clubului de la Roma (Creat de David Rockefeller în 1968, mâna dreaptă a acestuia fiind Zbignew Brezinski):
 1. DEPOPULAREA
 2. DEINDISTRIALIZAREA
 3. DISTRUGEREA STATELOR NAŢIONALE
 4. DIGITALIZAREA
 5. FORMAREA UNUI STAT GLOBAL SUB CONTROLUL GUVERNULUI MONDIAL
 • Rusia – stat ocupat, economie colonizată. Ea a acceptat CONSENSUL DE LA WASHINGTON.

Iată cum e fromulat pe Wikipedia acest CATEHISM AL NEOLIBERALISMULUI. El a fost mecesar pentru subjugarea economică şi politică a tuturor statelor lumii de către plutocraţia globală. Astăzi procesul a ajuns la finalul său logic.

Potrivit Consensului de la Washington  aşa cum se prezintă acesta în articolul apărut în 1989 sub pana economistului John Williamson, soluţia-tip pentru o criză a datoriilor unui stat însoţită de o recesiune şi de hiperinflaţie, de tipul celor existente în America de Sud, trec printr-un „pachet” de reforme ce urmează a fi impuse statelor de către Banca Mondială (De unde provin premierii alde Ion Chicu şi, iată, şefa statului Maia Sandu? Exact! Din reşeaua BM. Prin urmare, aceştia sunt executanţii docili ai directivelor Marii Finanţe Internaţionale.). Cele zece recomandări de liberalizare economică sunt:

 1. O disciplină fiscală strictă ((deficittele bugetare importante şi îndelungate cauzează inflaţia şi evadarea capitalurilor. Prin urmare, guvernele trebuie să reducă la minimum aceste deficite);
 2. Reorientarea priorităţilor cheltuielilor publice (banii publici trebuie să fie reorientaţi spre domeniile care oferă în acelaşi timp o rentabilitate economică ridicată şi un potenţial de ameliorare a repartizării veniturilor, precum cele din domeniul sănătăţii primare, învăţământul primar, şi dezvoltarea infrastructurilor;
 3. Reforma fiscală (scăderea ratelor marginale şi lărgirea bazei de impozitare)1
 4. Ratele dobânzii: acestea trebuie liberalizate (piețele financiare interne trebuie să determine ratele dobânzii unei țări. Ratele reale pozitive ale dobânzii descurajează fuga de capital și sporesc economiile, adică economisirile)
 5. O rată de schimb competitivă (țările în curs de dezvoltare trebuie să adopte un curs de schimb competitiv care să le favorizeze exporturile, făcându-le mai ieftin în străinătate);
 6. Liberalizarea comerțului exterior (reducerea tarifelor vamale și neaplicarea acestora asuppra mărfurilor intermediare necesare producției pentru export).
 7. Eliminarea barierelor în calea investițiilor străine directe (care pot oferi competențe și capital, acestea ar trebui încurajate).
 8. Privatizarea (sectorul privat ar fi mai eficient, deoarece liderii săi sunt interesați de profiturile lor și / sau sunt responsabili față de acționari. Prin urmare, este necesar să se privatizeze monopolurile sau participările statului sau întreprinderile publice, indiferent dacă statul este – ideologic – considerat un acționar rău sau – în mod pragmatic – în vederea reducerii efectului de levier; prea multă reglementare publică ar încuraja corupția și ar discrimina întreprinderile mici care ar avea un acces mai mic la niveluri ridicate ale birocrației;
 9. Dereglementarea piețelor și a economiei (prin abolirea barierelor de intrare sau ieșire);
 10. Protecția proprietății intelectuale.

Anume în acest regim al unor reguli dictate din exterior a funcţionat întreaga maşinărie de stat a ţării noastre, care a permis devastarea ei economică totală şi preluarea integrală a controlului asupra actului decizional, indiferent de faptul cine se afla la guvernare.

 • Thomas Friedman, unul dintre apostolii globalismului, cu referire la sistemul globalist de organizare a economiei, pe care îl prezintă ca pe un dat, ca pe o realitate imuabilă, ca pe un salt final al istoriei umane spre piscurile sale: The Golden Straightjacket, Cămaşa de forţă de aur.
 • Corporaţiile transnaţionale conduc lumea, nu guvernele naţionale şi nici organizaţiile internaţionale.
 • ACUM are loc TRECEREA DE LA CAPITALISM LA NOUA SCLAVIE.

Însă spre deosebire de sclavii de altă dată, care erau necesari în special pentru executarea unor munci ce aduceau profituri stăpânilor, astăzi munca fizică, dar şi cea intlelectuală a omului este substituită de IA şi de robotică. Prin urmare, de aici şi decurge nevoia de elibareare a planetei de ”balastul uman”.

 • Se încheie procesul de concentrare a avuţiilor lumii. De aici şi dispariţia necesităţii existenţei banilor.
 • În lagărele de concentrare deţinuţii lucrează pentru mâncare, nu pentru bani.

MAREA RESETARE anume în asta şi constă – trecerea într-o altă paradigmă existenţială.

 • MITUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE. CONVENŢIA DE LA PARIS. DECARBONIZAREA ECONOMIEI. ECONOMIA VERDE.
 • CAPITALISMUL INCLUZIV.
 • CONCLUZIA: La baza societăţii trebuie să stea Ortodoxia, în politică, economie, educaţie, artă, ştiinţă, familie.

Ce-i de făcut? Doar două lucruri: 1. Să-l urmăm pe Hristos; 2. Să ne retragem la ţară.

Iurie Roşca

Susțineți proiectul meu media:
PayPal, optimistcrestin@gmail.com