Meciul Iurie Roșca versus (cei care controlează) Statul Român continuă

16:24, 9 septembrie 2021 | Actual | 1196 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Stimați prieteni, vă aduc la cunoștință că acum câteva zile am expediat către autoritatea emitentă a interdicției de intrare în România o plângere prealabilă, prin care solicit anularea acestei măsuri abuzive și ilegale. Așa cum prevede procedura legală, inițial trebuie să apelez către cei care au emis actul respectiv, astfel încât în cazul unui refuz să pot apela la instanța de judecată. La momentul întocmirii acestei plângeri încă nu aveam avocat, așa că am scris-o eu însumi așa cum am putut. Am expediat-o prin e-mail, dar și prin poșta rapidă DHL. Așteptăm 30 de zile, după care vedem cum procedăm. Evident, șansele ca Poliția de Frontieră Iași să anuleze această interdicție practic sunt egale cu zero. Nu la nivel local s-a luat o astfel de decizie, și poate nici la cel național. Dar nu-i nimic, suntem perseverenți și vom insista în demersurile noastre.

Vedeți mai jos textul acestei plângeri.

Către: Inspectoratul teritorial al Poliției de Frontieră Iași

În atenția domnului Victor-Dumitru Mariniuc,

Șef al Inspectoratului teritorial, Comisar-șef de poliție

din partea lui Iurie Roșca, cetățean al Republicii Moldova, născut la 31.10.1961, pașaport: AA 0207286, eliberat la 18.02.2015.

Plângere prealabilă

Stimate domnule Victor-Dumitru Mariniuc,

Prin prezenta Vă aduc la cunoștință că la data de 14 august anul curent am fost oprit la punctul de tecere a frontierei Albița de către ofițerii Poliției de frontieră, care mi-au adus la cunoștință că am interdicție de intrare în România. Aceștia m-au înmânat un document intitulat ”Refuzul intrării la frontieră”, pe care l-am semnat, după care am fost somat să părăsesc teritoriul României. Actul respectiv are trecut la început numele dlui agent șef Cuceanu Dragoș, iar la sfârșitul aceluași act stă numele dlui agent șef de poliție Trifan Aurelian, care l-a și semnat.

Precizez că ofițerii Poliției de frontieră au trecut în mod greșit pe documentul respectiv data de 14.07.2021 în timp ce era ziua de 14.08.2021, fapt confirmat și de ștampila din pașaportul subsemnatului (vezi anexa 3). De asemenea, ofițerii care au întocmit acest act, la rubrica ce enumeră posibilele motive de aplicare a interdicției, au lăsat din greșeală subliniată litera E) Nu deține documentația necesară pentru a justifica scopul și condițiile de ședere. Și asta în timp ce am fost informat verbal de către aceștia că îmi e interzisă intrarea pe teritoriul României în baza prevederilor literei H) Este o persoană care a fost dată în consemn în scopul refuzului intrării, fapt confirmat și de ștampila aplicată în pașaport, însoțită de înscrisul cu litera H (anexa 3). Ofițerii Poliției de Frontieră m-au informat precum că aș fi supus respectivei interdicții pentru o perioadă de trei ani, începând cu luna septembrie 2020, fapt ce un se regăsește în mod explicit în textul documentului cu pricina.

Prin urmare, este evident faptul că prin greșelile comise într-un document oficial de o gravitate maximă ofițerii respectivi au manifestat neglijență în exercitarea atribuțiilor de serviciu, fapt care ridică semne de întrebare nu doar asupra temeiniciei, ci și asupra legalității actului în cauză emis în numele Statului Român.

Aș dori să Vă mai atrag atenția și asupra următorului aspect. ”Refuzul intrării la frontieră” care mi s-a înmânat se întemeiază pe Ordonanța de Urgență a Guvernului 194/2002 privind regimul străinilor în România. Prin urmare, din punctul de vedere al celor care au emis acest act, subsemnatul ar fi un străin pentru Statul Român. Însă chiar dacă nu dețin cetățenia română, sunt român descendent din părinți români care au fost lipsiți de cetățenia Statului Român în mod abuziv, în pofida voinței lor, ca urmare a invaziei sovietice în 1940 și a anexării Basarabiei de către URSS. Iar faptul după căderea regimului comunist Statul Român nu m-a repus în drepturi nu-mi anulează calitatea de român descendent din cetățeni români, care nu poate fi egalat cu un străin din oricare altă țară a lumii.

Suplimentar Vă mai aduc la cunoștință următoarele. Am intrat pentru prima oară în România în decembrie 1989, cu un marfar plin cu ajutoare ce constau în produse alimentare și sânge donat de către noi, basarabenii, pentru revoluționarii români. Am ajuns la Iași și am predat ajutoarele comitetului revoluționar de atunci. Din decembrie 1989 și până în prezent am fost de sute de ori în România, de cele mai multe ori în calitatea mea de politician activ, apoi de jurnalist și editor. Am cunoscut întreaga clasă politică și toți demnitarii de prin rang ai Statului Român, șefi de stat și de Guvern, conducători ai celor două camere ale parlamentului, lideri ai opoziției, ierarhi ai Bisericii, intelectuali de primă mărime. În ultimii peste 30 de ani am fost o persoană publică destul de cunoscută în România. Am participat la o multitudine de evenimente politice, culturale și religioase. Pe parcursul celor peste trei decenii nu am încălcat niciodată nici o lege a Țării.

Și dacă lucrurile stau așa, nu pot înțelege și nici nu pot accepta tratamentul abuziv și discriminatoriu, căruia am fost supus prin emiterea respectivului act punitiv împotriva subsemnatului.

Faptul că am fost tratat cu ostilitate din partea Statului Român reprezintă concomitent și un act de inamiciție față de Republica Moldova, al cărui demnitar am fost pe parcursul mai multor ani. În acest sens, vă aduc la cunoștință că am fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova în patru legislaturi succesiv, din 1994 până în 2009. Am deținut de două ori funcția de vicepreședinte al Parlamentului (1998-2001, 2005-2009), precum și cea de vicepremier responsabil de structurile de forță (2009). Am reprezentat țara mea în foruri internaționale precum Parlamentul European, Adunarea parlamentară NATO, Consiliul Europei și OSCE. Am condus numeroase delegații oficiale în vizite de stat în diverse țări. Am participat la o multitudine de conferințe și forumuri internaționale. Sunt de profesie jurnalist cu o vastă carieră prifesională și o serie întreagă de cărți publicate. În calitate de editor sunt cunoscut în mai multe țări europene. Am o vastă activitate academică și culturală atât în țară, cât și peste hotare. Tocmai de aceea nu admit să fiu tratat ca un infractor de drept comun și nici ca o persoană ostilă Statului Român.

Aș dori să mai menționez un aspect extrem de important în legătură cu expulzarea mea din România. Dacă e să parcurgem cu atenție toate motivele trecute în respectiva Ordonanță de Urgență a Guvernului și reluate în ”Refuzul intrării la frontieră” din 14.08.2021, observăm că punctele A, B, C, D, E, F, G se referă la toate încălcările posibile legate de absența actelor necesare de intrare în țară sau de ședere în România. Iar ultimul punct I) se aplică celor care, cităm, ”este considerat ca reprezentând un pericol pentru ordinea publică, siguranța internă, sănătatea publică sau relațiile internaționale”. Însă, așa cum reiese din actul în cauză, subsemnatul a devenit persona non grata pe teritoriul României din motive diferite decât cele banale enumerate în primele puncte, dar și decât cele deosebit de grave trecute în ultimul punct. Persoana mea a căzut sub incidența unui punct pe care mă văd nevoit să-l mai reproduc odată pentru a încerca să-i deslușesc sensul:

H) Este o persoană care a fost dată în consemn în scopul refuzului intrării.” Caracterul vag, voit incifrat al acestei formulări criptate nu poate ascunde altceva decât faptul că anumite grupuri de interese și-au creat o acoperire legală pentru a se răfui cu orice persoană indezirabilă, fără a fi nevoite să dea vreo explicație pentru măsura aplicată.

Personal doresc să declar pe propria răspundere că nu găsesc nici un temei legal și nici o justificare morală pentru abuzul comis de către autoritatea care a emis actul în cauză. Mai mult decât atât. Am tot temeiul să consider că anumite grupuri de interese cu o influență majoră în interiorul cercurilor de putere de la București mă persecută și îmi lezează drepturile din motive de ordin strict politic. Sunt o persoană publică și în calitate de jurnalist am criticat nu o singură dată diverși demnitari ai Statului Român. Și dacă orice comitere a vreunei crime din partea subsemnatului se exclude, singura încălcare ce mi s-ar putea imputa rămâne doar delictul de opinie.

Iar faptul că execuția mea publică a fost regizată din rațiuni politice se confirmă și prin campania de presă care a urmărit discreditarea mea, lansată în ziua de 14.08.2021 și întreținută timp de câteva zile. Pentru documentarea dumneavoastră, Vă expediez în anexă dosarul de presă cu toate linkurile ce conțin doar o parte din materialele ce au țintit denigrarea mea în scopul justificării respectivei interdicții (anexa 4). Nu încape nici o îndoială că războiul mediatic instrumentat împotriva persoanei mele a fost coordonat de către aceleași grupuri de interese care au impus interdicția de intrare în țară.

Pornind de la cele expuse, consider că prin actul emis autoritățile Statului Român au comis un abuz de o gravitate unică în felul ei. Asta pentru că sunt singurul român căruia i s-a aplicat o astfel de măsură în istoria postcomunistă a României ultimilor treizeci și doi de ani. Autoritatea emitentă a încălcat cel puţin câteva principii fundamentale ale statului de drept, stabilite atât în legislaţia internă a României, cât şi în cea internaţională, şi anume: prezumpția nevinovăţiei, dreptul la libera exprimare, dreptul la opinie şi dreptul la libera circulaţie.

În concluzie, având în vedere faptul că autoritatea emitentă a actului adminsitrativ ”Refuzul intrării la frontieră”, cu nr. 6614/439 din 14.08.2021 (și nu 14.07.2021, cum e indicat greșit în docment) este Poliția de Frontieră, punctul de trecere Albița ce se află în subordinea dumneavoastră nemijlocită, în temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004, mă consider vătămat în drepturile și interesele mele prin actul administrativ sus-menționat și vă rog respectuos să îl revocați în temeiul atribuțiilor ce Vă revin.

Anexe:

  1. Copia ”Refuzului intrării la frontieră”

  2. Copia pașaportului

  3. Copia paginii din pașaport cu ștampila aplicată de către Poliția de frontieră Albița

  4. Lista de linkuri cu materialele de presă ce au însoțit impunerea interdicției.

Cu respect,

Iurie Roșca,

Președintele Universității Populare

Adresa poștală: Republica Moldova, cod poștal: 2004, str. Anatol Corobceanu 17, Universitatea Populară, Iurie Roșca

Adresa electronică: roscaiurieppcd@gmail.com

Telefon mobil: + 373 79 77 44 44

06.09.2021