Iulian Rusanovschi: SOLUȚII PRIVIND ÎNTOARCEREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CHIȘINĂU ÎN POSESIA STATULUI

20:39, 10 septembrie 2019 | Actual, Opinii | 807 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) a fost concesionat în mod arbitrar și ilegal, de către un guvern demisionar, în pofida reacției prompte din partea societății civile.

Astfel, pentru concesionarea AIC au fost emise 4 hotărâri de guvern și anume Hotărârea Guvernului nr. 438/2012 cu privire la iniţierea proiectului de parteneriat public-privat pentru concesionarea Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”; Hotărârea Guvernului nr. 321/2013 cu privire la aprobarea concesionării activelor Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” și a condițiilor concesionării acestora; Hotărârea Guvernului nr. 715/2013 pentru aprobarea Raportului privind derularea şi rezultatele concursului închis de selectare a concesionarului activelor Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”; și Hotărârea Guvernului nr. 780/2013 cu privire la reconfirmarea aprobării concesionării activelor Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” și a condițiilor concesionării acestora.

Aceste Hotărâri au fost aprobate cu încălcarea procedurii de adoptare a unui act normativ de către Guvern, prevăzute de art. 38 al Legii privind actele normative ale guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317 din 18.07.2003, fiind adoptate  de un Guvern care nu avea împuterniciri legale, pe motiv că era Guvern demisionar, mai ales în condiţiile în care Hotărârea Curţii Constituţionale a RM nr. 7 din 18.05.2013 în art. 111  stabileşte că: „Guvernul demisionar exercită doar o parte limitată a puterii, el administrează şi nu guvernează!.

Concomitent, Hotărârea Guvernului nr. 321/2013 cu privire la aprobarea concesionării activelor Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” și a condițiilor concesionării acestora a fost suspendată de către Curtea Constituțională prin Decizia de suspendare nr. 11 din 10.09.2013 care a decis suspendarea acțiunii Hotărârii Guvernului în cauză.

Ulterior, prin Decizia Curții Constituționale nr. 12 din 19 septembrie 2013 a fost suspendată și acțiunea Hotărârii Guvernului nr. 715/2013 pentru aprobarea Raportului privind derularea şi rezultatele concursului închis de selectare a concesionarului activelor Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”, fiind interzisă derularea concursului închis de selectare a cesionarului activelor AIC, până la soluționarea în fond a cauzei cu emiterea unei decizii definitive, și a interzis efectuarea oricărei acțiuni pentru punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern nr. 321 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea concesionării activelor Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” și a condițiilor concesionării acestora.

În pofida acestui fapt, Guvernul Republicii Moldova a desconsiderat Deciziile Curții Constituționale și a aprobat Hotărârea nr. 780/2013 cu privire la reconfirmarea aprobării concesionării activelor Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău” și a condițiilor concesionării acestora, contrar procedurii stabilite de Legea cu privire la parteneriatul public-privat.

Un alt aspect dubios constă în eroarea strecurată în mod dubios în Monitorul Oficial şi anume  menţiunea că Hotărârea Guvernului nr. 321 s-a adoptat la 30.05.2013 şi nu la 29.05.2013, aşa cum a fost în realitate, deoarece la 30.05.2013 Guvernul a avut o altă ordine de zi. Prin această eroare premeditată, s-a încercat a oferi o umbră de ligitimitate Hotărârii în cauză, deoarece Guvernul „Leancă” a fost investit abia la 30.05.2013!

De asemenea, Hotărârea Guvernului nr. 321 din 29.05.2013 prevedea petrecerea concesionării activelor ÎS „Aeroportul Internaţional Chişinău” prin concurs închis, deşi actele normative relevante în acest sens, prevăd că asemenea concesiuni au loc doar prin concurs public.

Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului închis de selectare a concesionarului, a fost desemnat Ministerul Economiei. Prin ordinul ministrului economiei  nr. 103 din 14.06.2013 a fost instituită Comisia de concurs pentru selectarea concesionarului, iar ca rezultat, câştigător al concursului a fost desemnată Asociaţia Persoanelor Juridice SRL „Avia Invest” SC. Contractul de cesiune pe un termen de 49 de ani a fost semnat la 30.08.2013, cu achitarea redevenţei de 1% din venitul din vânzări al întreprinderii concesionale, fapt confirmat prin comunicatul informativ publicat în Monitorul Oficial nr. 191-197 din 06.09.2013, dar și prin conținutul Contractului de concesiune.

Conform condiţiilor stipulate în contractul de concesiune la art. 15.7 tarifele pentru serviciile aeroportuare şi la art. 15.8 nivelul tarifelor şi altor plăţi relevante percepute şi modul de percepere a fost inclusă taxa de modernizare a aeroportului  în sumă de 9 euro per pasager la plecare. Această taxă a fost impusă în Acordul direct privind finanţarea Aeroportului Internaţional Chişinău între Rep. Moldova, BEI, BERD şi ÎS „Aeroportul Internaţional Chişinău” semnat la 18.12.2008 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 164 din 26.02.2009.

Odată cu transmiterea activelor ÎS „Aeroportul Internaţional Chişinău” în concesiune către SRL „Avia Invest” şi finalizarea debursării creditelor de la BERD şi BEI cu achitarea tuturor obligaţiunilor, inclusiv şi a penalităţilor, taxa de modernizare în mărime de 9 euro/pasager la plecare este percepută ilegal (inclusă în contractul de concesiune nr. 4/03 din 30.08.2013 în mod abuziv de către semnatari), fără nici un suport juridic şi ca rezultat aceste sume sunt acumulate de concesionarul aeroportului fiind reflectate la venituri, iar ulterior după achitarea impozitelor sunt utilizate ca aport investiţional propriu.

Și aici mă voi opri asupra unor clauze din contract, care-i arată caracterul abuziv, meschin și defavorabil în raport cu interesele suverane ale țării. În temeiul punctului 5.1. din contract volumul investițiilor concesionarului urmează a fi de cel puțin 244,2 milioane euro, etapizat în funcție de majorarea fluxului de pasageri deserviți de aeroport, după cum urmează:

  • prima etapă 45,1 milioane euro, în termen de 2 ani de la data semnării contractului de concesiune…. Însă punctul 5.2. din contract prevede că  termenul începerii lucrărilor de modernizare și construcție nu va depăși 12 luni de la data semnării prezentului contract. Termenul de dare în exploatare a lucrărilor de modernizare și construcție a obiectelor prevăzute în prima etapă nu va depăși 48 de luni de la data semnării prezentului contract.

Contractul de concesiune a intrat în vigoare la 01.11.2013, însă având la îndemână un termen de grație de 12 luni de zile, SRL Avia-Invest putea începe lucrările de modernizare a AIC abia la 01.11.2014, fiind obligată să le dea în exploatare în termen de cel târziu 48 de luni (4 ani) din momentul semnării contractului de concesiune, adică cel târziu la 01.11.2017. Constatăm că cei doi ani de la punctul 5.1. din Contract, sunt de fapt 4 ani, cu derogările de la punctul 5.2. din Contract.

În continuarea acestei idei, reamintesc publicului că prin scrisoarea nr. 02/03 din 17.08.2015 Centrul Național Anticorupție comunica Guvernului R. Moldova că taxa de modernizare a aeroportului în mărime de 9 euro/pasager la plecare este percepută ilegal (inclusă în contractul de concesiune în mod abuziv de către semnatari), fără nici un suport juridic și ca rezultat aceste sume sunt acumulate de concesionarul aeroportului fiind reflectate la venituri, iar ulterior după achitarea impozitelor sunt utilizate ca aport investițional propriu.

Centrul Național Anticorupie a estimat că anual (pentru perioada 2013-2015) SRL Avia Invest a încasat venituri doar din taxa de 9 euro per pasager/plecare suma de circa 16 milioane euro.

 Dacă ar fi ca această sumă minimă anuală să o înmulțim la 49 de ani, avem un total de = 784 milioane euro, pe când volumul investiţiilor în această perioadă este prevăzut la suma totală de 244 mln euro, adică numai din taxa de modernizare concesionarul va obţine un profit de peste 540 milioane euro. Dar ca să nu ne abatem prea mult, în primii 4 ani din momentul semnării contractului de concesiune, SRL Avia Invest a încasat venituri în mărime de 64 milioane euro, doar din taxa de 9 euro per pasager,  fiind concomitent obligată ca în acest termen de 4 ani să investească în modernizarea Aeroportului doar 45,1 milioane euro.

Cred că este inutil să mai pomenesc despre faptul că pe lângă asemenea înlesniri, SRL Avia Invest a primit din partea statului o perioada de 5 ani de grație de la plata redevențelor și posibilitatea de a încasa de la fiecare pasager o taxa de 6.20 euro la plecare și sosire, alți 2.50 euro per pasager pentru asigurarea securității aeronautice și 7 euro per tonă masa maximă a aeronavei, taxe care aduc încasări anuale suplimentare companiei SRL Avia Invest  de circa 27 milioane euro.

Pe lângă faptul că statul se alege cu un profit mizer, acesta a semnat un cotract ce permite concesionarului SRL Avia Invest să evite a doua și a treia etapă de modernizare a Aeroportului. Astfel, în temeiul punctului 5.1. din contract volumul investițiilor concesionarului urmează a fi de cel puțin 244,2 milioane euro, etapizat în funcție de majorarea fluxului de pasageri deserviți de aeroport, după cum urmează: a doua etapă de 111,2 milioane euro în termen de 2 ani după atingerea unui flux de pasageri de la 2.6 milioane persoane anual.

În momentul semnării contractului de concesiune, părțile semnatare au știut că acest flux de pasageri nu va fi atins în următorii 49 de ani. Datele statistice ne arată clar în perioada anilor 2013-2015 AIC a avut un flux anual de circa 1.7 milioane pasageri.  De asemenea, în perioada 2018-2019 Biroul Național de Statistică[1] ne informează că numărul anual de pasageri nu a depășit cifra de 1.7 milioane pasageri și asta în condițiile în care numărul zborurilor a crescut. Este foarte probabil ca statul să nu poată obliga nicicând SRL Avia-Invest să treacă la a doua etapă de modernizare a Aeroportului ci doar să asiste pasiv la modul în care milioane de euro intră în contul unei companii provenită din zonă off-shore ci nu în bugetul de stat.

Înainte de a propune careva soluții pentru desfacerea contractului de concesiune, voi face trimitere la un alt document important din 18.09.2015 semnat de Ministerul Finanțelor, prin care se comunică Guvernului R. Moldova că: mijloacele financiare primite ca aport în capitalul statutar în sumă de 5000 euro au fost convertiți în 5989,5 mii dolari SUA, care la moment reprezintă garanția bancară depusă la contul de depozit al SRL Avia-Invest din BC Banca de Economii. Conform prevederilor din pct. 9 alin. 2) din Contractul de concesiune capitalul social al întreprinderii concesionale urmează a fi de cel puțin 5 milioane de euro.

Potrivit art. 13(1) din Legea aviaţiei civile: „operatorii aeronavelor au obligaţia de a achita operatorului aerodromului/aeroportului taxele pentru utilizarea aerodromului/aeroportului. Mărimea acestor taxe se aprobă de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, la propunerea Autorităţii Aeronautice şi Civile, şi asigură recuperarea completă a cheltuielilor legate de furnizarea serviciilor aeroportuare”. Or, în prevederile Hotărârii de Guvern nr. 321 din 29(30).05.2013 și în art. 15.8 din Contractul de concesiune se garantează concesionarului aprobarea cuantumului taxelor aeronautice, inclusiv a taxei de modernizare, de către Guvern, la propunerea Ministerului Economiei, la nivelul ce va asigura rambursarea şi rentabilitatea investiţiilor prevăzute de contract,  ceea ce contravine prevederilor legale expuse mai sus.

În consecință, clauzele înserate la în art. 15.8 (includerea taxei de 9 euro) și 15.11 (garantarea menținerii taxei de 9 euro) din Contractul de concesiune sunt lovite de nulitate absolută, fiind incluse în contract în mod abuziv și ilicit.

Ținând cont de cele menționate mai sus, Guvernul Republicii Moldova ar putea înainta o acțiune în instanța de judecată pentru declararea acestor clauze ca fiind nule și abuzive. După declararea acestor clauze ca fiind nule, SRL Avia Invest va intra sub incidența art. 20.1. din Contractul de concesiune care califică nerespectarea obligațiilor contractuale ce se referă la volumul și termenele investițiilor drept temei de reziliere a contractului. Procedura propriu-zisă de reziliere este înserată la art. 25.3 din Contractul de concesiune.

Pentru a explica mai pe înțelesul tuturor rîndurile de mai sus, odată ce clauza privind dreptul SRL Avia Invest de a încasa taxa de 9 euro per pasager/plecare ar fi declarată nulă, această companie va fi obligată să restituie statului cele peste 94 milioane de euro încasate în perioada 01.11.2013-01.09.2019, și va rămâne fără acoperire financiară și juridică în privința provenienței mijloacelor bănești necesare pentru modernizarea AIC. Or, nerespectarea obligațiilor contractuale ce se referă la volumul investițiilor este un temei de reziliere a contractului de concesiune, alături de alte temeiuri despre care vom vorbi mai târziu.

Examinând conținutul contractului de concesiune, consider că în cazul rezilierii concesiunii, Republica Moldova va avea doar de câștigat din următoarele considerente:

  • SRL Avia Invest are toate pârghiile să evite modernizarea Aeroportului prevăzută în etapa II și III, din cauza unui flux de pasageri ce nu depășește cifra anuală de 1.7 milioane;
  • SRL Avia Invest a modernizat AIC din taxele aeroportuare (care constituie cca 75 % din suma investițiilor deja realizate) și nu din surse proprii.
  • Profitul de 784 milioane euro generat doar de taxa de 9 euro per pasager poate ajunge în bugetul statului și nu în mâinile unei companii private, care se obligă se investească în AIC doar 244 milionae euro, și asta în condițiile în care ar exista un flux anual de pasageri de peste 2.6 milioane.
  • În cazul declarării abuzive a clauzei înserate la art. 15.8 (includerea taxei de 9 euro) și 15.11 (garantarea menținerii taxei de 9 euro) din Contractul de concesiune, cele peste 94 milioane de euro încasate în perioada 01.11.2013-01.09.2019 ar urma să fie restituite Republicii Moldova.
  • Nici eventualele penalități/despăgubiri care pot fi pretinse R. Moldova nu depășesc beneficiile rezilierii contractului de concesiune.

Avocat  Iulian Rusanovschi