Invitație la lectură: „O istorie a exilului legionar ” de Nicolae‑Sorin Olariu

09:03, 17 august 2020 | Actual | 849 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Argument

În cartea mea „Presa naționalistă din exil” prezentam acum 4 ani 99 de publicații legionare apărute în exil în perioada 1942‑1992, centre culturale legionare, biblioteci realizate de legionari în exil și un sumar de evenimente din exilul legionar și, în general, din cel româ­nesc. Pentru a concretiza această luptă și viață a exilului legionar am ales ca studiu și cercetare revista „Țara și Exilul”– Curier informativ al Mișcării Legio­nare, una dintre cele mai însemnate, active și complete publicații din tot exilul românesc. Cercetarea,studierea și scrierea acestei cărți a fostun proces destul de anevoios, pentru că respectând pe cât posibil structura unei monografii am parcurs integral toate nume­rele publicației, articol cu articol, an de an, adăugând un mic comentariu la fiecare refe­ritor la titlul și conținutul articolului. Revista Țara și Exilul a apărut între 1 noiembrie 1964 An I, Nr. 1 și Anul XXIX, Nr. 1‑2 Noiembrie – Decembrie 1991. Monografia sub titlul – O istorie a exilului legionar, cuprinde realist o parte de istorie a exilului legionar din perioada 1964‑1992 și este un tezaur de informații și documente despre acesta, situația internațională văzută, trăită și comentată din exil și situația dinRomânia sub regimul comunist și puțin după lovitura de stat din decem­brie1989. Revista este și o carte de istorie, literatură, gramatică și spiri­tua­litate românească cu referiri unice dintre care multe nu s‑au mai publicat după 1989.Multe subiecte, fapte, întâmplări din articolele mono­grafiei vor surprindeprin realismul lor și adevăruri care pot deranja anumite instituții sau idei preconcepute.

Lupta pentru adevăr și considerația deosebită față de cei ce au luptat în EXILUL AMAR pentru neamul românesc, dintre care pe unii am avut onoarea și șansa să îi cunosc personal: Mircea Dimitriu, Nicolae Roșca,Dumitru Crețu, Ion Halmaghi, Dan Boghiu, Traian Popescu, Ilie Vlad Sturdza, Petru Lupșor, Constantin Brin, Gheorghe Giurea, Gheorghe Grecu, pr. Calciu, pr. Dimitrios Tzampalis, Blas Pinar, Vasile Uscătescu, Victor Carâp, Filon Verca, Nicolae Holban, Dumitru Bordeianu, Marin Bărbulescu, Tiana Popa, Ion Bălașu, Ion Simicin, Traian Golea, Filip Păunescu și mulți alții m‑au făcut să prezint real și fără menajamente orice eveniment din această monografie. Activitatea de cercetare – pentru că această prezentare a pre­supus numai ca redactare 4 ani, iar cercetarea e rodul unor acțiuni de peste 30 de ani de studii, cunoaștere, discuții și deplasări de documen­ta­re în Spania, Franța,Germania, Austria, Elveția, Canada, Serbia, Republica Moldova, Ucraina și toată România – a fost foarte anevoioasă, pentru că multe biblioteci sau arhive din exil cercetate nu erau com­plete sau lipseau cu desăvârșire.

Șansa și perseverența m‑au făcut să pot studia toată colecția de reviste Țara și Exilul, să pot citi de mai multe ori toate articolele. Este și o datorie de onoare să prezint concret, pe documente și arhivă, o istorie a exilului legionar cunoscând de aproape ce a însemnat valoarea umană a celor din exil, importanța luptei lor anticomuniste și pentru neamul românesc și mai ales suferința deosebită a exilaților români de a fi de­parte de familie, de țară, și care au lăcrimat pentru tot ce este românesc. O temă importantă este și lupta contra infiltrărilor co­muniste, pe orice cale, în lumea exilului legionar, în particular, și în cel românesc, în general, și a formelor de luptă pentru a convinge demo­cra­țiile occidentale de falsitatea teoriilor coexistențialiste păguboase de coabitare cu regimul communist din România și stăpânii lui de la Moscova, arătând ipocrizia teoriilor de independență față de Moscova, afișate de Dej și apoi de Ceaușescu, precum și orientarea clară neocomunistă între 1989 și 1992 a lui Ion Iliescu și a emanaților Revoluției din 1989 cu iz de lovitură de stat.

La toate titlurile articolelor am păstrat ortografia acelor vremuri, iar în comentariile mele am utilizat ortografia actuală. Revista apareîn lumea exilului și, spre spaima Securității comuniste, după eliberarea ultimilor deținuti politici din august 1964. În structura aparițiilor se disting anumite capitole ale căror denumiri le‑am păstrat în cuprinsul acestei lucrări: SITUAȚIA INTERNAȚIONALĂ – articole și analize făcute de redactorii revistei asupra situației internaționale și legăturile cu soarta românilor din exil șidin țară; DIN ȚARA SUBJUGATĂ – DIN ȚARĂ (după evenimentele din 1989) – vești despre diferite canale de informare directe și indirecte, despre opresiunea comunistă din țară și crimele comunismului; DIN EXIL – luptele,evenimentele și acțiu­ni­le din Exil atât din cel legionar – Mișcarea Legionară de sub conducerea lui Horia Sima, cât și facțiunile dizidente legionare – Papanace, Gârneață, precum și situația din alte Comitete naționale, formațiuni liberale, acți­uni coexistențialiste și infiltrări comuniste din țară; DIN LITERA­TU­RA LEGIONARĂ A EXILULUI – centrelede cultură româ­nească reali­zate de legionari, precum și bibliotecile și aparițiile editoriale în număr impresionant; MARI EXISTENȚE LEGIONARE – figuri legendare ale Mișcării Legionare, puncte de reper în lupta exi­lu­lui legionar; EDITORIALE HORIA SIMA ȘI CIRCULARI– articole editoriale ale Comandantului Horia Sima precum și circulare sau comunicări ale exilului legionar; DOCUMENTARE DIN VIAȚA LEGIONARĂ – capitole de istorie și de doctrină legionară și românească.

De‑a lungul anilor au fost prezenți cu articole și luări de poziție o serie de colaboratori dintre care amintim: Horia Sima, Gheorghe Costea, Ana Maria Marin, Tudor Bradu, Alexandru Silistreanu, General Platon Chirnoagă, Nicolae Paceli, Mihai Mărculescu, Ovidiu Găină, Peter Gregory Anastasis, Alexandru Șuga, IonHalmaghi, Ion Boeru, Faust Brădescu, Ovidiu Vasilescu, Dumitru Paulescu, OvidiuȚârlea, Dan Boghiu, Nicu Iancu Păltinișanu, Traian Popescu, Brutus Coste.

– Doresc ca această carte să acopere măcar o parte din lupta exilului, în special cel legionar, care a reprezentat cea mai mare pondere de acți­une și publicistică cu toate realizările și amărăciunile luptei anti­co­muniste – deziderat primordial în exil, dar cu un traseu clar și neabă­tut în lupta cu comunismul ateu.

Nicolae‑Sorin OLARIU

Notă: Această carte poate fi comandată direct de la autorul Nicolae Sorin Olariu la tel. 0742-329958.

Sursa: https://www.justitiarul.ro