Instabilitatea politică – factorul decisiv în stagnarea transparenței bugetare în Moldova

13:49, 16 februarie 2016 | Economie | 979 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Expert-Grup a evaluat Indicele de Transparență Bugetară (ITB) a Republicii Moldova și a constatat că acesta nu a progresat în ultimii ani, în mare pate din cauza factorilor politici. Moldova a înregistrat în 2015 un scor ITB de 59 din 100, rămânând neschimbat față de nivelul din 2012, ceea ce indică faptul  că Guvernul Republicii Moldova oferă publicului informație bugetară limitată. ITB a fost calculat în baza datelor din perioada 2013-2014, și a metodologiei puse la dispoziție de International Budget Partnership de calculare a Open Budget Index (OBI).

Acest scor plasează țara noastră pe locul 27 din 100, având același scor ca și Argentina și Indonezia, fiind însă devansați de Uganda și Polonia. Cel mai bun scor a fost înregistrat de Noua Zeelandă, cu 88 de puncte, urmată de Suedia și Africa de Sud cu 87 și respectiv 86 de puncte. La nivel regional, putem sublinia avansarea României în topul primelor 10 țări din lume, față de locul 49 în 2012.

Din 2012, Republica Moldova a îmbunătățit transparența publicării Bugetului Aprobat, dar și a Raportului Anual de Executare a Bugetului de Stat, (vezi figura mai jos). În același timp, țara noastră nu reușit să progreseze în elaborarea Bugetului pentru Cetățeni și a Raportului la Mijloc de An, documente care nu au fost elaborate în perioada de referință. La fel, s-a înrăutățit transparența publicării documentelor: Propunerea Preliminară, Propunerea de Buget a Executivului, Rapoartele Intermediare și Raportul de audit. Astfel, în mediu, comprehensivitatea acestor documente bugetare a scăzut cu 11 puncte față de evaluarea precedentă.

itb 2015 proces

În ceea ce privește nivelul de participare al cetățenilor, acesta a înregistrat un scor de 20 din 100 posibile, însemnând că guvernul nu reușește să implice cetățenii în procesul de elaborare a bugetului, iar situația s-a înrăutățit față de 2012, când punctajul a atins 27 puncte. În plus, Republica Moldova a înregistrat cel mai scăzut scor printre țările din regiune.

Acest regres se datorează în special lipsei de instrumente și mecanisme eficiente pentru implicarea cetățenilor în acest proces, dar și slaba valorificare a instrumentelor disponibile (e.g. paginile web ale instituțiilor). Mai mult decât atât, lipsește orice gen de inițiative dedicate creșterii transparenței procesului bugetar prin intermediul altor actori, cum ar fi sursele mass-media și reprezentanții societății civile.

O mare cauză a stagnării transparenței bugetare în Moldova este instabilitatea politică din ultimii ani, care a destabilizat puternic procesul bugetar. În plus, nepublicarea a două din cele mai importante documente bugetare (Bugetul pentru cetățeni și Revizuirea la Mijloc de An), comprehensivitatea limitată a documentelor bugetare și supravegherea slabă a instituțiilor relevante, au fost și ei factori care au afectat substanțial scorul.

Referindu-se la participarea cetățenilor în procesul bugetar, Tatiana Savva, autorul analizei, a declarat: „Participarea cetățenilor în procesul bugetar este una foarte slabă, autoritățile neputând să ofere mecanisme de participare, sau neutilizându-le pe cele existente. Astfel, participarea cetățenilor este limitată la etapa de monitorizare a executării bugetului, și practic inexistentă la etapa de elaborare, aprobare și executare a acestuia.”

Pentru a îmbunătăți scorul, Expert-Grup recomandă autorităților să crească nivelul de informații prezentate în documentele bugetare, prin publicarea Bugetului pentru cetățeni (buget afișat și formulat într-un format simplu), indicarea diferențelor dintre prognoze și rezultate la sfârșitul anului, prezentarea multiplelor scenarii macroeconomice, publicarea unui sumar al Raportului de Audit și prin publicarea Raportului de Jumătate de An.

În plus, autorul recomandă creșterea nivelului de participare a cetățenilor (organizarea audierilor legislative cu privire la starea economiei, stabilirea unor mecanisme prim care publicul să participe la investigațiile de audit etc), îmbunătățirea puterii de supraveghere a  Legislativului (organizarea audierilor publice ale rapoartelor de audit ale Curții de Conturi) și respectarea Calendarului Bugetar.

Acest studiu a fost elaborat de Expert-Grup în cadrul proiectului „Procesul bugetar în Republica Moldova: Monitorizarea transparenței și promovarea controlului public”, implementat cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova, Programul Bună Guvernare. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundaţiei Soros-Moldova sau al partenerilor acesteia.