Cei patru acționari noi ai Moldova-Agroindbank, refuzați de BNM

15:36, 22 ianuarie 2016 | Economie | 1742 vizualizări | Un comentariu Autor:

Acționarii BC „Moldova-Agroindbank” S.A.– Money@Box Ltd, Nestol Limited, Business Worldwide Alliance Financial Services Ltd și Advanced Asset Protection LTD au fost suspendați de dreptul la exercițiul de vot, de dreptul de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, de  a introduce chestiuni în ordinea de zi, i de a propune candidați pentru membrii consiliului băncii, ai organului executiv și ai comisiei de cenzori ale băncii și de dreptul de a primi dividende, asta după ce pe data de 23 decembrie 2015, Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a stabilit că un grup de acționari ai BC „Moldova-Agroindbank” S.A., compus din Money@Box Ltd, Nestol Limited, Business Worldwide Alliance Financial Services Ltd și Advanced Asset Protection LTD, acționează concertat în raport cu această bancă și au achiziționat o cotă substanțială în capitalul social al băncii în mărime de 3,53 la sută, fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale.

Banca Națională a solicitat acționarilor nominalizați de a se conforma cu prevederile Legii instituțiilor financiare  care stipulează  obligativitatea acționarilor de a înstrăina , în termen de 3 luni de la data de 23 decembrie 2015, acțiunile aferente cotei substanțiale achiziționate, fără permisiunea prealabilă a Băncii Naționale, în capitalul social al BC „Moldova-Agroindbank” S.A..

În luna aprilie 2015 au fost efectuate o serie de tranzacții cu acțiunile BC „Moldova-Agroindbank” S.A., inclusiv cu acțiunile de tezaur ale băncii. În urma acestor tranzacții, acționari ai băncii au devenit următoarele persoane juridice nerezidente: Business Worldwide Alliance Financial Services Ltd (cu o cotă în capitalul social al băncii de 0,98 la sută), Money@Box Ltd (0,95 la sută), Nestol Limited (0,98 la sută) și Advanced Asset Protection LTD (0,61 la sută).

Conform Legii instituțiilor financiare, achiziționarea cotelor de participare sub 1 la sută din capitalul social al băncii nu necesită solicitarea permisiunii prealabile din partea Băncii Naționale. Acționarii nominalizați nu au solicitat, și, prin urmare, nu au primit permisiunea prealabilă a  Băncii Naționale pentru achiziționarea acestor cote individuale.

Banca Națională va acționa în continuare în conformitate cu legislația în vigoare și cu cele mai bune practici internaționale în vederea sporirii nivelului de transparență a structurii acționarilor și asigurării unei administrări prudente și sănătoase a băncilor.