Friedrich List: Аutarhia spaţiilor mari

19:44, 26 ianuarie 2016 | Economie | 1548 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Experienţa americană a protecţionismului ce contrastează radical cu imperialismul liberal britanic, a fost cercetată în mod minuţios în sec. XIX de către economistul german Friedrich List (1789–1846), care a sistematizat această abordare în cadrul conceptului „naţionalismului economic” sau „autarhiei spaţiilor mari”. Potrivit lui List, dacă două state naţionale, unul fiind mai dezvoltat economic şi industrial decât altul, stabilesc între ele relaţii economice potrivit pricipiului comerţului liber (free trading), atunci nivelul economiilor naţionale nu se egalează, contrar afirmaţiilor liberalilor, ci, dimpotrivă, ţările dezvoltate se vor îmbogăţi, iar cele mai puţin dezvoltate doar îşi vor frâna propria dezvoltare. Tocmai de aceea singura metodă de a asigura dezvoltarea economiei în faţa unui concurent mai de succes constă în manipularea fină a măsurilor protecţioniste. List arată că anume o astfel de politică a condus SUA spre un succes economic, asigurând ritmuri sporite de dezvoltare şi creştere rapidă. Un astfel de principiu este perfect aplicabil şi în cazul teoriilor realismului clasic, fiind împrumutat pe larg de către reprezentanţii săi (în special de către Carl Schmitt).

Însă protecţionismul lui List conţine o particularitate importantă, care ne determină să evidenţiem ideile lui (ca, de altfel, şi ideile lui Carl Schmitt) în mod separat, în raport cu orientarea magistrală a realismului clasic. Vorba e că List era convins de faptul că măsurile protecţioniste în sine nu pot să asigure un salt în dezvoltare, deoarece un „Stat comercial închis” (la care îndemna filosoful german J.G. Fichte) va fi totuşi condamnat la o dezvoltare lentă. Iată de ce List propune integrarea economică, ce ar depăşi limitele teritoriului naţional, însă doar cu acele societăţi ale căror nivel economic este aproximativ egal cu nivelul ţării respective. În acelaşi timp este de dorit ca participanţii la o astfel de uniune să împărtăşească anumite trăsături culturale comune (etnice, religioase etc.). Într-un asemenea caz, statul va obţine dividende economice în urma lărgirii pieţei, va căpăta noi capacităţi strategice şi noi resurse, dar nu va deveni victima unei diviziuni a muncii dezechilibrate, cum se întâmplă în cazul liberului schimb cu nişte parteneri mai dezvoltaţi.

Această teorie a primit o expresie practică prin crearea „uniunii vamale” a Germaniei, Prusia și Austro-Ungariei, ceea ce a condus spre un miracol economic şi un avânt fără precedent al acestor ţări, care până atunci păreau depăşite definitiv de către ţările dezvoltate şi industrializate ale Europei Occidentale, în primul rând, de către Marea Britanie. Potrivit lui List, protecţionismul şi mercantilismul încep să dea roade doar atunci când un anume „spaţiul mare” este suficient de integrat şi crează premise pentru o dezvoltare autonomă, permiţând desfăşurarea unei concurenţe eficiente cu ţările mai dezvoltate (teoria „autarhiei spaţiilor mari”).

O teorie similară a fost dezvoltată mai târziu de către economistul englez John Maynard Keynes (1883–1946), fiind numită principiul „economiei insulare” (adică analiza economiei ca „insulă”).
Această abordare depăşeşte limitele realismului clasic, deoarece operează nu cu state şi cu economii naţionale aparte, ci cu un şir de state integrate într-o „uniune vamală”. Viziunea respectivă îşi găseşte aplicarea ei plenară în Teoria lumii multipolare.

(Aleksandr Dughin, „Relațiile Internaționale”)

Navighează dupa cuvinte-cheie: , , , ,