Domnului Alexandru Stoianoglo, Procuror General al Republcii Moldova

13:44, 4 mai 2020 | Actual | 782 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

 PLÂNGERE  PENALĂ

În legătură cu uzurparea puterii de stat, suprimarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi subminarea economiei naţionale

 Mult stimate domnule Procuror General,

Prin prezenta subsemnatul, Iurie Roşca, apelez la Dumneavoastră cu solicitarea de a iniţia o acţiune de urmărire penală contra unor demnitari de prim rang, asupra cărora planează suspiciunea rezonabilă de comitere a unor crime deosebit de grave contra poporului în legătură cu evenimentele legate de pretinsa pandemie globală, provocată de un virus enigmatic, numit Covid-19.

Întrucât Parlamentul a institut starea de urgenţă la 17 martie pe o perioadă de 60 de zile la iniţiativa Preşedintelui Republicii Moldova Igor Dodon şi a Prim-ministrului Ion Chicu, cei doi demnitari ar trebui să fie primele persoane supuse unor auderi în calitate de bănuiţi. Audierea lor ar trebui să fie desfășurată în paralel cu atribuirea calității procesuale de bănuit în dosarul respectiv și doamnei Viorica Dumbrăveanu, Minstru al Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Prima întrebare, la care ar trebui să răspundă demnitarii respectivi, ar fi următoarea. Care au fost temeiurile executării orbeşti a indicaţiilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii de aderare la campania măsurilor elaborate de către această instituţie internaţională, menite, chipurile, să combată presupusa maladie de masă?

În acest sens, consider că ar fi necesar să fie ridicate toate documentele oficiale, primite fie direct de la OMS, fie de la biroul acestei instituţii din Republica Moldova, existente în coresponenţa celor trei funcţionari. Pentru a verifica întreaga informaţie relevantă la acest capitol, s-ar impune să li se sechestreze telefoanele mobile şi calculatoarele de la birou şi de la domiciului pe durata desfăşurării anchetei pentru verificarea corespondenţei private a acestora.

De asemenea, se impune audierea Doamnei Zinaida Greceanîi, preşedinte a Parlamentului, a tuturor preşedinţilor de fracţiuni parlamentare şi a tuturor membrilor Biroului Permanent al Parlamentului în scopul stabilirii modului în care aceştia au fost informaţi de către demnitarii nominalizaţi mai sus în chestiunea pretinsei pandemii. Această acţiune procesuală se impune în scopul determinării măsurii şi a modalităţilor în care au fost informaţi conducătorii Legislativului, care au acceptat să instituie starea de urgenţă.

În eventualitatea stabilirii lipsei de temeiuri consistente de instituire a strării de urgenţă, Dumneavoastră, stimate domnule Procuror General, aveţi tot dreptul să faceţi uz de articolul 2(2) din Constituţie „Suveranitatea şi puterea de stat”, care stabileşte următoarele:

 Nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o altă formaţiune obştească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu. Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului.

 Această normă constituţională îşi găseşte următoarea reflectare în Codul Penal:

 Articolul 339. Uzurparea puterii de stat

(1) Acţiunile săvîrşite în scopul uzurpării sau menţinerii forţate a puterii de stat cu încălcarea prevederilor Constituţiei Republicii Moldova se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 15 ani.

(2) Aceleaşi acţiuni care au provocat:


 1. a) schimbarea prin violenţă a orînduirii constituţionale a Republicii Moldova;
  b) decesul unei persoane;
  c) alte urmări grave
  se pedepsesc cu închisoare de la 12 la 20 de ani.

 Insist asupra cercetării elementelor costitutive de comitere anume a acestei crime, deoarece ca urmare a măsurilor luate în regimul de stare de urgenţă de către Preşedintele Dodon şi Guvernul Chicu prin intermediul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, cetăţenii Republicii Moldova au fost lipsiţi de drepturile şi libertăţile lor fundamentale stabilite de Constituţie, precum şi de convenţiile internaţionale care ţin de drepturile omului, Declarația Universală a Drepturilor Omului, proclamată  de către Adunarea Generală a ONU la 16 decembrie 1948, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, adoptată la 4 noiembrie 1950 de către Consiliul Europei, precum şi alte acte internaţionale în materie de drepturi ale omului, la care Republica Moldova este parte.

 Printre drepturile fundamentale încălcate în mod grosolan de către autorităţile care şi-au arogat funcţii excepţionale, descrise în Costituţie, sunt următoarele: 

 • Articolul 26. Dreptul la apărare. Aplicarea unor amenzi enorme cetățenilor reținuți de către poliţie nu putea fi contestată în mod eficient în instanţa de judecată; 
 • Articolul 27. Dreptul la libera circulaţie. Cetăţenii au fost costrânşi să se afle în regim de autoizolare la domiciliu, fiind lipsiţi de dreptul la libera circulaţie; 
 • Articolul 31. „Libertatea conştiinţei”. Cultele religioase au fost persecutate, bisericile au fost obligate să nu admită participarea enoriaşilor la sfânta liturghie, iar preoţii au fost intimidaţi, trataţi cu dispreţ şi amendaţi; 
 • Articolul 32. Libertatea opiniei şi a exprimării. S-au făcut tentative de a constrânge presa să reflecte doar punctul de vedere oficial, intezicându-i-se difuzarea unor opinii critice faţă de măsurile impuse de OMS şi autorităţile ţării; 
 • Articolul 34. Dreptul la informaţie. A se vedea alineatele:
 • (2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sînt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal. În acest sens, există motive rezonabile de a considera că mesajul oficialităţilor pe durata stării de urgenţă a fost unul mai curând de dezinformare, de creare a unei stări de panică şi isterie colectivă; 
 • (4) Mijloacele de informare publică, de stat sau private, sînt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice. Presa a fost nevoită să reproducă mesajul conducerii ţării, fără a avea posiblitatea de a pune la îndoială pandemia în sine, precum şi existenţa, originea, efectele reale asurpa sănătăţii şi numărul de infectaţi şi de morţi din cauza Covid-19; 

 (5) Mijloacele de informare publică nu sînt supuse cenzurii. Dispoziţia emisă de şeful CCA Dragoş Vicol, precum şi atribuţiile acordate Serviciului de Informaţii şi Secruitate şi Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei de a lichida site-urile care reflectă puncte de vedere diferite de cele ale puterii arată că cenzura a funcţionat din plin. Considerăm necesar să fie audiat în calitate de martor cet. Dragoș Vicol, care, în calitate de președinte CCA, a emis la 24 martie o Dispoziție cu de la sine putere (ceea ce deja se încadrează în categoria de crime precum depășirea atribuțiilor și abuz de putere!), dispunând în mod arbitrar suprimarea totală la libertății opiniei și a exprimării, garantată prin art. 32 al Constituției, precum și a prevederilor Codul Audiovizualului și a Legii presei. Ulterior, sub presiunea opiniei publice, acest act a fost retras.  Reproducem aici doar punctul 5 din respectivul document halucinant:

Pe durata perioadei stării de urgență prezentatorii/moderatorii/redactorii vor renunța unilateral la enunțarea și favorizarea neavizată atât a propriei opinii, cât și a liberei formări de opinii arbitrare în reflectarea subiectelor ce vizează pandemia COVID-19, atât în context național, cât și extern,  unicele surse sigure, veridice, imparţiale și  echilibrate fiind autorităţile publice competente din țară și de peste hotare (Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Organizația Mondială a Sănătății).  Această obligativitate rezidă imperios din necesitatea asigurării exactității maxime şi corectitudinii depline a informației, din caracterul esenţial al faptului că relatările trebuie să provină din surse sigure, suficient documentate sub aspect factologic, cu o abordare credibilă şi imparţială a evenimentelor”.

 Acest funcționar urmează să explice pe propria răspundere cine anume dintre demnitarii de prim rang i-a ordonat emiterea actului respectiv și i-a pus la dispoziție conținutul acestuia. 

 • Articolul 35. Dreptul la învăţătură. Întregul sistem de învăţământ a fost grav afectat prin sistarea activităţii tuturor istituţiilor de profil în regim normal; 
 • Articolul 36. Dreptul la ocrotirea sănătăţii. Activitatea normală a policlinicilor a fost perturbată, pacienții aflați în regim de izolare n-au mai avut acces la serviciile medicale, iar spitalele au fost determinate să se ocupe aproape exclusiv de testarea şi tratarea pacienţilor desemnaţi ca fiind purtători ai coronavirusului. Astfel, regimul excepţional care funcţionează pe durata celor 60 de zile a cauzat înrăutăţirea stării sănătăţii unei părţi considerabile a cetăţenilor, precum şi decesul mai multor persoane grav bolnave, care nu s-au putut bucura de o asistenţă medicală satisfăcătoare; plângerile acestor persoane încă urmează să fie depuse; 
 • Articolul 40Libertatea întrunirilor. Acţiunea acestui articol a fost suprimată în totalitate; 
 • Articolul 43Dreptul la muncă şi la protecţia muncii. Din cauza regimului de carantină, practic întrega populaţie angajată în câmpul muncii a avut de suferit, iar numărul şomerilor va creşte considerabil ca urmare a falimentului unei multitudini de unităţi economice; 
 • Articolul 45Dreptul la grevă. Întrucât activitatea unităţilor economice a fost sistată, iar angajaţii au fost constrânşi să stea la domiciliu, acest drept a fost anulat cu desăvârşire; 
 • Articolul 47Dreptul la asistenţă şi protecţie socială. Din cauza regimului de stare exepţională, toate păturile socialmente vulnerabile au fost constrânse să îndure lipsuri şi suferinţe, de care ar fi fost scutite într-un regim obişnuit de funcţionare a societăţii;

 Articolul 50Ocrotirea mamei, copiilor şi a tinerilor.

 Amintim că acest articol stabileşte, printre altele, următoarele:

 (1) Mama şi copilul au dreptul la ajutor şi ocrotire specială. Toţi copiii, inclusiv cei născuţi în afara căsătoriei, se bucură de aceeaşi ocrotire socială.

 (2) Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de asistenţă în realizarea drepturilor lor.

 (3) Statul acordă alocaţiile necesare pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copiilor bolnavi ori cu dizabilităţi. Alte forme de asistenţă socială pentru copii şi tineri se stabilesc prin lege.

 În loc să onoreze aceste obligaţii sacre prescrise de Constituţie, regimul de stare excepţională a creat condiţii optime pentru stimularea avorturilor pe timp de pandemie. Aceste acţiuni de pruncucidere în masă au fost realizate la iniţiativa Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în colaborare cu Ministerul Sănătăţii şi un șir de ONG-uri finanţate atât de OMS, cât şi de o serie de state şi fundaţii occidentale. Menţionăm că omul trebuie să se bucure de dreptul la viaţă şi la protecţie din partea statului din momentul conceperii şi până la moartea lui naturală.

În acest sens, crimele de asasinare în serie a copiilor nenăscuţi în ţara noastră pe durata stării excepţionale sfidează încă un articol din Legea Fundamentală, şi anume:

 Articolul 24. Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică. 

 • Statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică. 
 • Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante.

(3) Pedeapsa cu moartea este abolită. Nimeni nu poate fi condamnat la o asemenea pedeapsă şi nici executat.

 Oare prin omorârea copiilor nenăscuţi cu ajutorul unor avorturi favorizate de stat la îndemnul unor forţe din exterior nu se încalcă dreptul lor constituţional la viaţă? Oare femeile gravide care sunt îndemnate cu viclenie să-şi ucidă pruncii nu sunt supuse la tratamente crude, inumane şi degradante? Oare pruncii ucişi în serie nu se încadrează în categoria celor, cărora li se aplică pedeapsa cu moartea fără drept la apărare şi la apel? Oare nu sunt ei condamnaţi anume la o asemenea pedeapsă şi executaţi fără milă?

 Crimele de o cruzime fără egal, enumerate mai sus, au o legătură directă cu încă un articol din Constituţie, şi anume Articolul 49Protecţia familiei şi a copiilor orfani.

  Iată ce stabileşte, între altele, acest articol:

 (2) Statul ocroteşte maternitatea, copiii şi tinerii, stimulînd dezvoltarea instituţiilor necesare.

 (3) Toate preocupările privind întreţinerea, instruirea şi educaţia copiilor orfani şi a celor lipsiţi de ocrotirea părinţilor revin statului şi societăţii. Statul stimulează şi sprijină activitatea de binefacere faţă de aceşti copii.

 Oare stimularea avorturilor – prin invocarea unor pretexte de ordin medical sau a drepturilor omului – poate servi drept scuză pentru absolvirea Statului de răspunderea ce îi revine de a ocroti maternitatea şi copiii?

 Prin impunerea stării de urgenţă şi a blocajului economic generat de măsurile de carantină, actuala putere a comis un atentat direct la securitatea economică a ţării, încălcând în mod flagrant articolul Articolul 126. Economia, care stabileşte printre altele:

(2) Statul trebuie să asigure:

(…)

 1. b) libertatea comerţului şi activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie;
 2. c) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;

(…)

 1. g) sporirea numărului de locuri de muncă, crearea condiţiilor pentru creşterea calităţii vieţii;
 2. h) inviolabilitatea investiţiilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv străine.

 De asemenea, ţin să menţionez că în presa internaţională au apărut o multitudine de declaraţii oficiale (preşedintele SUA Donald Trump, preşedintele Belarus Alecsandr Lukaşenko), de opinii ale savanţilor şi specialiştilor în domeniul medicinei de notorietate mondială, de investigaţii jurnalistice, care arată că măsurile impuse de Organizaţia Mondială a Sănătăţii sunt inadecvate, exagerate şi neconforme chiar cu normele acestei organizaţii în materie de declarare a pandemiei. Mai mult, a devenit evident că întreaga isterie declanşată la nivel global a fost provocată de magnatul american Bill Gates şi de acoliţii acestuia, care este învinuit de crime împotriva umanităţii, de genocid, de coruperea funciţionarilor OMS, al cărui sponsor este. E de reţinut şi faptul că preşedintele SUA Trump a sistat finanţarea OMS şi a ordonat o anchetă menită să investigheze modul în care activează această organizaţie.

 De asemenea, consider necesar să dispuneţi formarea unui grup de anchetă care să investigheze modul în care au fost întocmite actele medicale ce calificau pacienţii ca fiind infectaţi de coronavirus. Asta pentru că au apărut o multitudine de semnale, care arată că instituţiile medicale au fost obligate să exagereze în permanenţă aceste cifre. La fel stau lucrurile şi cu decesele atribuite Covid-19. Există mai multe bănuieli rezonabile că medicii au fost constrânşi să falsifice actele de deces, indicând cauza morţii ca fiind acest virus. Asta în timp ce orice specialist în medicină cunoaşte faptul că de obicei nu există o singură cauză a decesului, chiar dacă una dintre maladii este mai gravă. De aceea mai curând putea fi vorba de ceea ce se numeşte în termeni medicali comorbiditate, adică de prezenţa altor maladii mult mai grave care au provocat decesul pacientului. Această investigaţie e cu atât mai necesară, cu cât au fost deja făcute publice o serie întreagă de dovezi că în mai multe ţări ale lumii atât cifrele celor infectaţi, cât şi a celor decedaţi au fost exagerate cu rea credinţă.

 În virtutea atribuţiilor instituţiei pe care o conduceţi, Vă rog, domnule Procuror General, să dispuneţi verificarea aplicării amenzilor legate de încălcarea regimului de carantină tuturor cetăţenilor care au avut de suferit din cauza acestor măsuri abuzive.

 O altă direcție de anchetare a faptelor demnitarilor de prim rang, îndreptate împotriva intereselor cetățenilor țării, ține de intenția declarată public de Președintele Dodon de a promova un regim de vaccinare generalizată ca soluție de depășire a efectelor pandemiei. În această ordine de idei avem temeiuri să presupunem că planul respectiv este unul inspirat din exterior și ține de proiectul elitei globale de a reduce populația globului de la peste 7 miliarde de oameni la cel mult un miliard, precum și la instituirea unui control total asupra fiecărui om prin intermediul inoculării unor vaccinuri ce conțin nano-cipuri. Drept informație suplimentară în acest sens vă comunicăm următoarele.

 Organizația Mondială a Sănătății, controlată de magnatul Bill Gates,  a fost cea care a  declarat starea de pandemie la scară globală. Bill Gates este cunoscut ca fiind proprietarul companiei MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING. Tot el, prin intermediul fundației ”Bill and Melinda Gates”, promovează de mai mulți ani, cu ajutorul OMS, diverse proiecte de vaccinare a milioane de oameni, în special femei și copii, în țările din Africa și Asia, care au provocat moartea unui număr enorm de oameni, precum și îmbolnăvirea de boli extrem de grave a milioane de femei și copii.

 Același Bill Gates a inițiat în 2009 crearea unui club format din miliardari americani, numit ”Good Club”, scopul căruia este reducerea substanțială a numărului populației globului. În presitigoasa revistă the Guardian din 31 mai 2009 (https://www.theguardian.com/world/2009/may/31/new-york-billionaire-philanthropists) este publicat un articol intitulat ”They’re called the Good Club – and they want to save the world”/”Ei se numesc Clubul cel Bun – și vor să salveze lumea”. Articolul descrie planurile respectivului club de elită și dă lista integrală a membrilor lui, care îi cuprinde pe cei mai bogați oameni ai planetei, aceştia afișându-se și pe post de filantropi. Iată lista: Bill Gates, George Soros, Warren Buffet, Oprah Winfred, David Rockefeller și Ted Turner. Sursa precizează că scopul principal al acestui club  este anume reducerea populației globului: ”global health issues such as overpopulation and disease”/ ”problemele globale ale sănătății precum suprapopularea și maladiile”.  

 Menţionăm că în ultimii ani şi în special în ultimele săptămâni Bill Gates a făcut  declaraţii pblice, documentate pe video, în care insistă asupra vaccinării obligatorii a întregii populaţii a globului ca singură soluţie de depăşire a pandemie coronaviruslui. Iar Preşedintele Dodon a repetat de câteva ori că soluţia ar fi anume asta şi că el se află în aşteptarea acestor vaccinuri. O astfel de practică este numită în limbaj profesional drept „medicină forţată”, în cazul dat fiind vorba de intenţia autorităţilor de a supune populaţia ţării unei vaccinări silite, ceea nu mai constituie un act medical, ci un act administrativ abuziv, impus prin metode de constrângere.

 Este important de reţinut că de această dată nu este vorba despre nişte vaccinuri care s-au aplicat până acum timp de decenii, ci de o generaţie absolut nouă de vaccinuri, acestea conţinând şi nano-cipuri. Destinaţia acestor nano-cipuri nu este una medicală, ci ţine de un plan concret de insituire a uni control total asupra populaţiei globului. Oricât de incredibilă ar părea această informaţie, Vă ofer, domnule Procuror General, câteva date relevante care arată că lucururile stau anume aşa.

 Aşadar, la 20 iunie 2019 compania internaţională MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLS ce aparţine lui Bill Bill Gates depune o solicitare în faţa autorităţlior americane pentru obţinerea unei patente. La la 26 martie 2020 respectiva patentă este înregistrată cu numărul W0/2020/060606, iar la 22 aprilie 2020 ea capătă statut internaţional, purtând denumirea în original de CRYPTOCURRENCY  SYSTEM  USING  BODY  ACTIVITY  DATA / SISTEMUL  DE CRIPTOVALUTĂ  CE  UTILIZEAZĂ  DATELE  ACTIVITĂȚII   CORPULUI UMAN . În rezumatul acestei patente publicate pe site-ul respectiv apar formulări stranii la prima vedere precum ”activitatea corpului uman, asociată cu sarcina pusă utilizatorului” etc. În mod evident, este vorba de un plan de programare de la distanță a comportamentului uman prin intermediul trimiterii unor comenzi cipurilor implantate în corpul uman care, între altele, servesc și în calitate de depozitare a unei valute non-materiale.

 Subliniem, de asemenea, că planul respectiv ar urma să se desfășoare în paralel cu scoaterea din uz a valutei materiale și înlocuirea acesteia cu o valută imaterială sau cu cripto-valuta. Întregul sistem urmează să fie concentrat pe o platformă digitală, care să conțină toate datele despre fiecare cetățean, acestea putând fi manipulate din exterior de către deținătorul „cheilor de acces” la sistemul respectiv.

 În Rusia, de exemplu, de un astfel de proiect este responsabil cunoscutul demnitar și prietenul intim al Președintelui Dodon, Gherman Gref, care acum câțiva ani a procurat de la compania Microsoft platforma respectivă. Amintim că Gherman Gref este cunsocut pentru predilecția sa față de anumite practici oculte precum Cabala și meditația transcendentală. Un alt demnitar rus care se ocupă de promovarea acestor proiecte este Dmitri Peskov, reprezentant special al președintelui Federației Ruse pentru problemele de dezvoltare digitală și tehnologică. Date fiind relațiile foarte strânse ale președintelui Dodon cu administrația de la Moscova, apar bănuieli rezonabile de complicitate cu aceasta pentru realizarea unui proiect similar în Moldova.

 Drept dovadă suplimentară ar putea servi și numirea prin decret prezidențial, la 3 martie 2017, în componența Consiliului economic de pe lângă președinte a lui Veaceslav Cunev, care figurează ca reprezentant al Asoclației Naționale a companiilor IT. E de reţinut în acest sens un recent interviu acordat de către V. Cunev pentru www.sputnik.md la 27 aprilie 2020 (https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_utro_na_sputnike/20200427/30024578/kunev-kak-izmenitsya-nasha-zhizn-posle-pandemii.html), intitulat „Cum se va schimba viaţa după pandemie”.

  Acesta este prezentat de sputnik.md ca preşedinte al unei asociaţii de blockchain, adică de operare cu cripto-valută ca Bitcoin etc. El pledează deschis, în stilul celor doi demnitari ruşi, pentru ca studiille în sistemul de învățământ să fie de la distanţă şi  pentru un „control de la distanţă asupra sănătăţii cetăţenilor”.  

 Cunev mai precizează: „În curând vor exsita paşapoarte medicale digitale… Sarcina medicinei va consta în faptul ca sistemul ocrotirii sănătăţii să primească informaţia despre îmbolnăvirea unui om înainte ca acesta să simtă ceva”. Predicţiile uluitoare ale lui Cunev continuă astfel: „După părerea expertului, posibil, statele vor decide să treacă la următoarea formă de control asupra populaţiei: cetăţenii vor trebui să poarte anumite dispozitive, care vor urmări starea sănătăţii lor, şi, astfel, statul va dispune de date despre fiecare om (!!!). Atunci când apar pandemii doar astfel de produse (de control total asupra fiecărui om devenit purtător de cip!!! – n.n.) premit menţinerea situaţiei sub control (!!!), a subliniat expertul”.

 În versiunea iniţială a aceluiaşi interviu, cenzurată şi modificată substanţial de către www.sputnik.md  după intervenția mea publică pe marginea acestui subiect, dar păstrată în copie de către subsemnatul, Veaceslav Cunev mai afirmă câteva lucruri demne de reţinut: „Aşa cum a subliniat expertul, în baza impozitelor pentru noile  tehnologii unele ţări planifică să achite cetăţenior săi o anumită sumă, suficientă pentru satisfacerea necesităţilor fiziologice minime. Doritorii să primească mai mult decât minimul de existenţă vor fi nevoiţi să lucreze. Posibil va fi o nouă realitate socială (!!!), la care mai devreme sau mai târziu vom ajunge în legătură cu dezvoltarea noilor tehnologii”.

Iată adevăratele palnuri ale regimului Dodon – instaurarea unei dictaturi digitale. Iar omul din echipa lui, V. Cunev, s-a scăpat cu vorba şi a dezvăluit adevăratele planrui de control total asupra populaţiei. De alftel, expresia folosită de Cunev, şi anume „o nouă realitate” sau ”o nouă normalitate” este repetată obsesiv în ultimele săptămâni ca o mantră de diverşi demnitari din mai mlute ţări, ceea ce dovedeşte existenţa unui plan ocult de schimbări radicale la scară globală sub dictatul unor cercuri ce deţin puterea reală. https://www.youtube.com/watch?v=4BZO7Bd0g2g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3FtAY1Xg0Iy0hkh0iuxj4U1zs9ACxiFSZybYJOl53y3CYTclZ6aSPEVHo

 Aş dori, de asemenea, să Vă atrga atenţia, domnule Procuror General, asupra faptului că Preşedintele Dodon a făcut aluzia precum că după acest prim val de pandemie în toamnă ar urma cel puţin încă unul. Aşadar, şi în acest sens am putea presupune că Dodon este un „inițiat” în anumite taine de reorganizare a lumii. 

 Stimate domnule Procuror General, sunteţi singurul demnitar de prim rang din ţara noastră cu o reputaţie ireproşabilă. Tocmai de aceea îmi exprim speranţa că veţi examina cu maximă atenţie şi răspundere demersul meu.

 

Cu respect,                                                                   

Iurie Roşca,

jurnalist,

ex-vicepreşedinte al Parlamentului,

ex-viceprim-ministru

 04.05.2020