Cum poate fi ucisă plutocraţia (VIDEO)

12:43, 19 decembrie 2017 | Actual, Economie | 1190 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

La Chişinău a avut loc lansarea cărţii „A ucide plutocraţia. Ghid practic pentru demontarea sistemului”. Lucrarea este scrisă de doi francezi, Valerie Bugault şi Jean Remy. Traducerea în limba română a fost făcută de Iurie Roşca.

Cartea este importantă prin faptul că autorilor le-a reuşit să arate cu lux de amănunte cum sistemele financiare sunt folosite la ora actuală în calitate de instrumente ce servesc interesele oculte ale unor cercuri globaliste şi subminează suveranitatea statelor. Asta se întâmplă pe fundalul degradării democraţiilor electorale bazate pe mandatul reprezentativ. Lucrarea nu reflectă doar opiniile autorilor şi nu promovează anumite preferinţe subiective, ci este un studiu ştiinţific, bazat pe cercetare şi analiză, efectuate de un doctor în drept (Valerie Bugault) şi un bancher (Jean Remy). Este evident că o analiză ce combină cunoştinţe fundamentale din domeniul financiar-bancar şi din cel al dreptului are o valoare incontestabilă.

Valerie Bugault oferă autografe celor prezenți la lansarea cărții

Trebuie să remarcăm şi faptul că cei doi autori nu s-au limitat la a ilustra actuala stare de lucruri, ci au propus soluţii pentru remedierea actualelor carenţe de sistem.

La eveniment au participat reprezentanţi ai cercurilor academice şi universitare, experţi în economie, jurnalişti. Persoanele care au făcut efortul de a participa la lansarea cărţii au avut parte de o surpriză plăcută: Iurie Roşca le-a făcut cartea cadou din partea Universităţii Populare tuturor celor prezenţi.

Prezentă şi ea la evenimentul de lansare, Valerie Bugault a vorbit, între altele, despre starea de lucruri din Uniunea Europeană, despre faptul că prin discursul oficialilor este tăinuită adevărata esenţă a actualei construcţii europene. Ea a demascat procesele de instituire la scară continentală şi globală a regulilor liberului schimb în detrimentul economiei şi suveranităţii ţărilor.

Valerie Bugault s-a referit în discursul său şi la două imposturi ce viciază viaţa politică la scară europeană. Prima impostură, potrivit ei, este mandatul reprezentativ, care nu serveşte unei democraţii autentice şi ar trebui substituit cu mandatul imperativ. Însă mandatul imperativ este incompatibil cu parlamentarismul în forma în care el este practicat astăzi şi în care corpurile intermediare nu au nici un rol.

A doua impostură, susţine jurista din Franţa, este separarea puterilor în stat. De fapt, prin separarea puterii (în cele trei ramuri – legislativă, executivă şi judecătorească) în scopul declarat al limitării ei s-a ajuns la dizolvarea puterii. Puterea politică a fost dizolvată, fiindu-i păstrată numai aparenţa, iar puterea reală există, însă aceasta este ascunsă şi este reprezentată de puterea economică.

Doritorii de a cumpăra cartea sunt îndemnaţi să contacteze redacţia FLUX sau Universitatea Populară de la Chişinău.