Cum să-L învinuiești pe Hristos, că nu știu ce tehnică nu a fost perfect îndeplinită?

17:16, 3 februarie 2021 | Actual, Religie | 147 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Știu că o să-mi pun multă lume în cap cu postarea asta. Dar, tare mă necăjesc cei ce reduc botezul efectiv doar la întreita totală cufundare a botezatului, cei ce urmăresc cu ochiul scrupulos ca nu cumva să fi rămas vreun mădular necufundat total în apa botezului și care devin autorități ecumenice în a declara dacă un botez e valid sau invalid. 

Departe de mine gândul de a discuta canoanele Bisericii, care ne spun clar că Botezul se face prin întreita cufundare în numele Sfintei Treimi. Taina Botezului e cu mult mai mult decât atât, deși partea centrală e întreita cufundare. Și nu e singulară. Întotdeauna e completată de Taina Mirungerii și de Taina Împărtășirii cu Sângele și Trupul Domnului. 

Să o luăm sistematic: 

1. Pruncul e adus într-un spațiu sacru, în Biserica sfințită, în Casa Domnului. Deja asistăm la o intrare într-un spațiu și timp răscumpărat de Hristos. 

 2. E adus de nași, de creștini practicanți botezați, care știu să mărturisească Crezul Bisericii și care se angajează cu legământ de nășie că vor veghea ca și cel nou botezat să știe și să mărturisească același Crez. 

3. Acolo, în Biserică, e întâmpinat de preot. Care preot – poartă Preoția Lui Hristos. Că de aceea e înveșmântat. Cu patrafir, felon și mânecuțe. Jugul Cuvântului și Puterea Sa. De fapt, pruncul e întâmpinat de Hristos în Casa Tatălui în care Duhul se poartă în deplinătatea Sa. Mistic, avem o primă cufundare a pruncului într-o altă realitate… 

4. Urmează apoi exorcizarea. Ca nimic necurat să nu intre în Taină. Scoate Hristos afară pe satana din inima celui născut ca fiu a lui Adam și din spațiul și timpul sacru al Tainei. Cu fața spre apus , suflăm și scuipăm cu dispreț pe înșelătorul. Că avem puterea să facem asta. Că ne-o dă Hristos, căci cu noi este Dumnezeu! Și el, înșelătorul, nu-i în stare decât să primească disprețul și să plece… 

5. Apoi mărturisim că ne unim cu Hristos și rostim Crezul de trei ori. Avem o a doua cufundare în comuniunea sfinților. O baie de mulțime, un strigăt de bucurie și de eliberare: „Cred Doamne, ajută necredinței mele!”  

6. Apoi, intrăm mai adânc în tainele Lui Dumnezeu. Suntem luați de preot și din pridvorul bisericii suntem duși în naos. Acolo auzim prima data cuvintele care deschid cerurile: ”Binecuvântată este Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh!” Și asistăm la o slujbă minunată, în care creația este recapitulată: sfințirea apei. Cristelnița e pământul netocmit și gol, iar Duhul se poartă pe deasupra ei și… O, minune! Se coboară în apa aceea, pentru că Domnul s-a Botezat oarecând în ea și o face Apă Vie! 

7. Apoi, Nașii dezbracă de hăinuțe pruncul, dar de fapt, îl dezbracă de solzii omului adamic, de haina morții, de fatalismul necesității. Și-l lasă gol… gol ce se cere umplut. Casa curățată și primenită după izgonirea celui rău. Dar nu goală ca să vină mai apoi cel rău cu alte duhuri și mai rele… 

8. Urmează ungerea cu untdelemnul bucuriei, bucuriei lui Noe pe care a avut-o când porumbelul se întoarce cu ramura de măslin, semn că pot ieși din carantină, că s-a sfârșit potopul… că apa nu mai e de moarte aducătoare, ci făcătoare de viață. 

9. Întreita afundare și rostirea Tainei celei din veac ascunse: Numele Sfintei Treimi! Hristos ia pruncul și-l coboară în apa Duhului și-l face fiu a Lui Dumnezeu Tatăl, după har prin înfiere, renăscându-l pe coordonatele sfințeniei. Apoi, delicat, îl cuprinde și-l îmbracă cu El Însuși. „Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și-mbrăcat. Aliluia! Aliluia! Aliluia!” 

Cum să-L învinuiești pe Hristos, că nu știu ce tehnică nu a fost perfect îndeplinită, cum să îndrăznești să întinezi o taină atât de profundă, cum să știrbești o bucurie atât de mare, care se face în cer și pe pământ?!? Fățarnicilor, v-ar certa Hristos!

10. Urmează apoi o Taină tot la fel de mare: Ungerea cu Sfântul Mir. Taina Duhului, care pe cele nedesăvârșite le desăvârșește, pe cele strâmbe le îndreaptă, pe cele curățite le umple de tot darul desăvârșit care de sus se pogoară. Cele 7 (toate) daruri duhovnicești, simțirea duhovnicească, ochi, nas, gură, urechi, inima, mâini, picioare etc. Toate sunt înnoite. O așa bucurie se face în cer și pe pământ, că începem să dansăm și să cântăm în jurul Mesei… Se întreabă necredincioșii ca la Cincizecime: „Oare or fi beți?” 

Abia acum noul răscumpărat poate trece la următoarea fază. 

11. Citirea Evangheliei. Cuvântul, Logosul, Fiul, Mâna Lui cea tare. Dacă a fost catehumen o știe, dar niciodată nu a auzit-o cu urechea înnoită de Duhul, nu a înțeles-o cu mintea Lui Hristos, nu simțit-o cu inima cea bună pe care Duhul o dă… Acum el nu mai crede, acum el VEDE. 

12. Urmează apoi ștergerea de Sfântul Mir de care începem să purtăm de grijă, că viața noastră e ascusă cu Hristos în Dumnezeu, să nu-l pierdem sau să-l scoatem fără grijă într-o lume care nu are părtășie cu Dumnezeu și, nașii, ne dau haine noi de botezat care descoperă, acoperind trupul, pentru ochiul duhovnicesc, comoara din interior. 

13. Iar ce-i mai important, abia acum urmează: Împărtășirea cu Trupul și Sângele Lui Hristos Cel Înviat! Prima. Dintr-o serie ”cea de toate zilele”. Împărtășanie de care aflăm din canon că-i foc ce mistuie spinii păcatelor, ce intră în alcătuirea trupului și a sufletului până dincolo de îmbinarea acestora. De acum nu mai ținem pe micuț în brațe, ci pe Însuși Hristos. De aceea zicem la sfârșit ca și Simeon: ”Acum slobozește…” 

14. Nașii primesc untdelemnul bucurie și apă sfințită din cristelniță, iar la prima băiță după botez le folosesc și desăvârșesc cu contribuția lor, cu preoția lor universală, măreața taină. Spală crâșma (giulgiul Lui Hristos) iar apa o toarnă în loc curat spre bucuria Cosmosului!Ce-ar mai fi de spus? 

Tare mă supără talibanii care stau cu ochii pe preot ca să-l prindă greșind cumva în momentul cufundării! Ca să pună ei sentința: botez valid… invalid. Exact cum stăteau saducheii și fariseii cu ochii pe Hristos acum 2000 de ani…

Sursa: https://paginacudetoatebymd.ro