Cronicile unui optimist creștin – 09.06.2020. Agenda sataniștilor pe înțelesul tuturora

13:48, 9 iunie 2020 | Actual | 464 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Expunerea care urmează a fost inspirată de un flim documentar. Este vorba despre canalul video de pe YouTube Осознание. КОРОНАВИРУС.  ФИЛЬМ – РАССЛЕДОВАНИЕ . 5 скрытых процессов. Что делают под шумок пандемии Covid. Coronavirus. Film – investigaţie. 5 procese ascunse. Ce se întâmplă sub acoperirea pandemiei COVID.

 Durata – 51.31 min

Odată cu declanşarea operaţiunii „pandemia COVID-19” de către elita globalistă sau guvernul mondial din umbră se observă desfăşurarea în paralel a cel puţin cinci procese. Instrumentul de realizare a acestor planuri este Organizația Mondială a Sănătății, această unealtă a globaliştilor satanişti precum clanurile Rockefeller şi Gates. Este vorba despre o organizaţie total compromisă, care, printre altele, promovează agenda globaliştilor: stimularea avorturilor (acelaşi scop – reducerea populaţiei globului!), educaţia sexuală a copiilor (pervertirea morală a minorilor), promovarea ideologiei de transgender (apartenenţa sexuală e declarată opţională), promovarea homosexualităţii. Tot OMS serveşte interesele Big Pharma, promovează de zeci de ani vaccinuri ucigătoare sau pur şi simplu inutile (se urmăresc 2 scopuri – reducerea populaţiei, creşterea veniturilor corporaţiilor farmaceutice) etc. Iată cele cinci procese declanşate pe fundamul actualei pandemii.

  1. Falsificarea în sensul exagerării a cifrelor celor infectaţi şi decedaţi.

1)Prin aparate de testare a coronaviruslui deja infectate; 2) prin testări inexacte sau eronate; 3) prin atribuirea cauzei morţii ca fiind coronavirusul, în timp ce e vorba de COMORBIDITATE; 4) prin simpla trucare a cauzei morţii de către medicii plătiţi pentru asta. Aceste cifre sunt principalul element de inducere a stării de panică şi de tanatofobie colectivă la scară globală prin intermediul birocraţiei de stat care e fie coruptă, fie debilă mental (de cele mai multe ori ambele elemente coexistă în mod armonios!).

 Extinderea la scară globală a tehnologiei 5G.

 Această operaţiune se desfăşoară pretutindeni în lume. Pretextul este, ca de obicei, onorabil. Eficienţă economică, viteza de procesare a informaţiei, comoditate pentru oameni. Scopul real e, însă, altul. Şi anume, instaurarea unui control total asupra populaţiei globului. 5G este o tehnologie militară, este o armă de distrugere în masă. Ea poate fi utilizată atât la anihilarea demonstranţilor, cât şi la transmiterea de la distanţă a unor stări şi atitudini prin intermediul undelor electromagnetice. Omul devine o fiinţă teleghidată, robotizată, controlată. Programul „oraşul deştept”, implementat cu succes de către dictatura comunistă din China, este este implementat la ora actuală, cu titlu de experiment, pentru o perioadă de 5 ani, la Moscova. Urmărirea totată şi permanetă a tuturor oamenilor, atribuirea raitingurilor sociale, restrângerea drepturilor cetăţeneşti – iată scopul adevărat.

În plus, este cunoscut efectul catastrofal al tehnoligiei 5G asupra mediului, asupra oricărui organism viu, de la microorganisme, insecte şi plante şi până la animale şi oameni. Faptul că extinderea reţelei 5G face parte din planul secret şi criminal al sectei globalist-sataniste se descoperă şi prin următoarele aspecte: 1)mass-media dominantă prezintă 5G în culori roze, cenzurează orice informaţie care arată că e vorba despre un instrument de control total asupra populaţiei sau caracterul nociv al acesteia; 2) criticii tehnologiei 5G sunt interzişi în presa afiliată mafiei globaliste, sunt denigraţi şi ridiculizaţi, sunt prezentaţi drept demenţi şi adepţi ai teoriei conspiraţiei; 3) toate marile reţele de socializare precum Facebook, YouTube, Twitter cenzurează şi elimină materialele critice ce vizează 5G, blochează conturile persoanelor care deconspiră adevăratele scopuri ale acestei tehnologii.

  1. Pandemia coronavirusului serveşte drept pretex de impunere a vaccinării forţate.

Am observat cu toţii cum prin intermediul OMS mafia satanistă insistă asupra vaccinării obligatorii a tuturor oamenilor de pe glob. Orice opinie a specialiştilor care arată riscurile unor astfel de măsuri, nocivitatea vaccinării, imposibiliatea de a elabora şi a testa un vaccin în câteva luni, fiind necesari cel puţin 5-7 ani pentru a se examina toate posibilele efecte negative, sunt respinse şi cenzurate. La fel sunt ascunse şi adevăratele scopuri ale acestei operaţiuni, şi anume reducerea populaţiei globului (vaccinul slăbeşte imunitatea şi induce o serie de boli incurabile precum autismul şi infertilitatea) şi obţinerea de supraprofutiri astronomice de către marile companii farmaceutice.

Astfel, vaccinarea forţată nu  mai are nimic în comun cu medicina sau cu grija pentru sănătatea oamenilor, ci este o măsură abuzivă, administrativ-poliţienească ce demonstrează estenţa ei dictatorială şi inumană.

  1. Promovarea învăţământului de la distanţă

Această măsură, impusă în perioada pandemiei, care e interpretată de către unii ca fiind provizorie, de fapt urmează devină una permanentă şi obligatorie. Pretextul ar fi grija pentru sănătatea copiilor şi a tinerilor. Scopul real – controlul total asupra fiecărui om, programarea lui psihosocială, alienarea lui, atomizarea tuturor realţiilor sociale. În plus, se ştie că aflarea zilnică, pe parcursul mai multor ore în faţa ecranului calculatorului este extrem de dăunătoare pentru sănătate. Scade catastrofal şi capacitatea intelectuală a copiilor şi tinerilor. De fapt, se pune la cale lichidarea şcolii ca instituţie care a fost cunoscută de-a lungul istoriei: cu învăţători, profesori, dascăli, educatori, formatori de personalităţi, acea tagmă care nu doar instruieşte şi oferă informaţii, ci îndeplineşte o funcţie pedagogică majoră – educă, altoieşte virtuţi morale şi cetăţeneşti, dă cultură şi elevaţie sprituală tinerei generaţii. Aceştia urmează să fie substituiţi cu intelectul artificial. Rece, depersonalizat, inuman. Tânăra generaţie ar urma să fie transformată într-o turmă de inşi robotizaţi, programaţi, codificaţi, idiotizaţi, car urmează mecanic toate comandamentele date prin intermediul înaltelor tehnologii. Astfel, se incoulează deprinderea obedienţei, a lipsei de personalitate. Se pierde şi elementul de bază care formează omul – comunicarea nemijlocită şi interactivă cu profesorul, socializarea cu colegii, tot ce înseamnă frumuseţea copilăriei şi a  spendoarea vieţii studenţeşti. E vorba despre încarcerarea copiilor și a tinerilor între partru pereţi, care nu se deosebeşte prea mult de condiţiile unei închisori.

 Cipizarea generalizată

 Pandemia coronavirusului e însoţită şi de promovarea masivă a ideii de cipizare a populaţiei planetei, adică de introducere a unor nano-cipuri în corpul uman, care să conţină toată informaţia despre fiecare persoană: datele cu caracter personal de ordin medical,  profesional, financiar etc. Tot aici e acreditată ideea scoaterii din circuit a banilor lichizi, materiali şi înlocuirea acestora cu nişte cifre care se vor păstra în cipurile respective. Evident, este vorba despre încă un element esenţial care urmăreşte instituirea unui control total asupra omenirii. Semnul fiarei, 666,  fără de care nu vei putea cumpăra şi vinde nimic, cel pomenit în Apocalipsa lui Ioan, este adus în atenţia noastră de tot mai multă lume.

Câteva remarci finale

 Deşi suntem tot mai mulţi cei care înţelegem adevăratele mize ale operaţiunii COVID-19, totuşi nu putem să nu observăm faptul că o largă majoritate a oamenilor este totalmente în stare de captivitate mentală. Îndobitocirea prin intermediul televiziunilor şi în general al presei dominante este a atins proporţii uluitoare. Dimensiunile uriaşe ale dezinformării au reuşit să şteargă orice urmă de spirit critic, orice discernământ, chiar și simpla curiozitate intelectuală. Majoriatea dominată de spiritul gregar aşteaptă în totală supuşenie şi ignoranţă ca valul acestei pandemii să treacă şi ca în scurt timp totul să revină la starea de pănă la povestea coronaviruslui. Însă zadarnice le sunt aşteptările.  Acest serial tip soap movie are episoade multe şi se va derula până când sarcina va fi îndeplinită integral.

Criminalii din fruntea sordidei Organizaţii Mondiale a Sănătăţii au şi anunţat al doilea val pentru toamna acestui an. Iar ticăloşii de guvernanţi, aceste marionete scârboase ale sataniştilor globalişti, repetă papagaliceşte acelaşi refren. Toţi. De al Putin şi până al Dodon. Nici Iohanis presupun că nu lipseşte din acest cor al trădătorilor şi vânduţilor. Iar unui dintre principalii conspiratori din SUA, Anthony Fauci, doctorul şi imunologul de tristă faimă, declara recent că el aşteaptă nu doar al doilea val, ci că sunt posibile până la cinci valuri în următorii doi ani. Se aude, oameni buni?! Mă adresez celor care speră să se trezească într-o bună dimineaţă şi să găsească lumea aşa cum a fost „până la”. Iluzii! Aşa ceva nu trece de la sine. Mai ales dacă e să nu facem nimic. Nici rugăciuni, nici fapte de curaj cetățenesc şi nici asumarea unui angajament plenar de salvare a libertăţii şi chiar a vieţii fiecăruia dintre noi.

Cel mai probabil este faptul că la toamnă criminalii care orchestrează acest spectacol macabru vor arunca în societăţiloe noastre un alt virus, care să provoace mult mai multe victime. Sau acestea se vor multiplica prin simpla includere a tehnologiei 5G la scară largă. Şi atunci, speră globaliştii, oamenii se vor înghesui din proprie inițiativă să fie injectaţi cât mai curând cu vaccinul considerat salvator. Adică, vor urma atâtea valuri câte vor fi necesare pentru înfricoşarea definitivă a oamenilor şi determinarea-condiţionarea acestora să accepte vaccinarea generalizată.

Repet. Miza acestui scenariu planetar este dublă. 1) Reducerea substanţială a populaţiei globului. 2) Instaurarea unui control total asupra tuturor supravieţuitorilor acestui  atac criminal împotriva umanităţii.

 Încă o dată. Cei care nu au o perspectivă creştină asupra vieţii îşi asumă de bună voie condiţia de dobitoace bune de sacrificat şi de dominat.

 Unii se întreabă: până când va dura acest experiment? Răspundem: până la realizarea tuturor obiectivelor lui. Iar obectivele finale pot fi formulate pe scurt astfel. Instaurarea unei dicaturi digitale globale, ieşirea din umbră a unui Guvern Mondial şi proclamarea Noii Ordini Mondiale. Toate acestea fiind subordonate sarcinii de bază a sataniştilor din oculta mondială: pregătirea sosirii antihristului.

 Dacă vom înţelege ce ni se întâmplă, încă putem să zădărnicim acest plan demonic. Noi, creştinii ortodocşi, nu suntem fatalişti, nu credem în predestinare. Noi ştim că suntem creați după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Dispunem – încă mai dispunem! – de liberatea de gândire şi de libertatea de acţiune. Iar dacă suntem în alianţă sinceră şi totală cu Hristos, totul ne stă în puteri. Lumina divină se va proiecta peste omenire şi va risipi întunericul demonic în măsura în care noi ne vom înrola în armata invincibilă a lui Hristos.

Totul depinde de noi. Vom schimba oare libertatea noastră pe confort şi conformism? Noi suntem cei care vom da răspuns la această întrebare. Şi tot noi vom da seama pentru faptele noastre atunci când va veni ziua ştiută doar de Tatăl. Astăzi fiecare îşi alege tabăra sa. Fiecare dintre noi decide, să se înroleze în tabăra majoritară a dezertorilor sau în cea minoritară a luptătorilor. Şi nimeni nu se poate sustrage acestei condiţii. Restul sunt iluzii şi vânare de vânt.

 Iurie Roșca

Navighează dupa cuvinte-cheie: , , ,