Confesiunile unui optimist creștin – 28.05.2020. Înălțarea Domnului și Libertatea ca dar suprem

18:11, 28 mai 2020 | Actual | 440 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Iubiți frați și surori, Hristos s-a înălțat!

Astăzi se încheie șirul sărbătorilor pascale prin prăznuirea Înălățării Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri. Astăzi trăim momentul când Mântuitorul nostru, ridicându-se spre înalturi, își binecuvântează ucenicii și prin ei, întregul neam omenesc. Din acel moment firea omenească aspiră mereu spre înălțare, tinde să-L urmeze în urcușul său spiritual pe Hristos. Fără această aspirație nepotolită spre înalturile cerului omul n-ar fi decât un animal biped. Fără cunoașterea lui Hristos și recunoașterea Învierii și Înălțării Lui spre Dumnezeu Tatăl, însăși rațiunea de a fi a omului se reduce la nimic.

Petre Țuțea spune că omul nu este un animal rațional, ci un animal religios. Adică, dacă rațiunea nu este una mistică, care se manifestă în interiorul trăirii duhovnicești, omul e lipsit de orice aspirație superioară. Percepția orizontală a realității îi amputează capacitatea de a-și înțelege menirea. Și doar percepția verticală a vieții îl transformă în ființă spirituală, capabilă să gândească profund, să admire lumea din jur, să încerce sentimentul dragostei, dar și al răspunderii, al asumării vocației dăruite de sus.

Când spunem că avem verticalitate, această valoare contează exact în măsura în care ea se raportează la un principiul superior omului, care este Dumnezeu. Nu poți fi vertical sau cu demnitate raportându-te la tine însuți. Te raportezi la un model superior, de aceea vrei să fii demn de el.

Cel mai mare dar pe care ni L-a dat Dumnezeu este Libertatea. Suntem liberi în a alege între bine și rău, între vitejie și ticăloșie, între jerfă și trădare. Da, avem liber arbitru, dreaptă socotință, acel cântar interior care ne face să luăm decizii în fiece clipă.

Și ce are asta cu subiectul preocupărilor noastre de azi? -, mă veți întreba. Are cea mai directă legătură. Cu falsa pandemie, cu molima coronavirusulului, cu terorismul de stat practicat în această perioadă sumbră, cu războiul mediatic și psihologic de înspăimântare a omenirii, cu planul de condiționare a omului, de programare a mentalului colectiv prin tehnici de inginerile socială aplicate la scară globală.

Cea de-a 73-a Adunare Generală a Organizației Mondiale a Sănătății a avut loc la 18 mai la Geneva, iar subiectul principal a fost pandemia Covid-19. Au participat delegați din partea a 140 de țări ale lumii. SUA au lipsit, astfel încât mai există o vagă speranță că Trump, care a sistat finanțarea OMS, va reuși totuși să scape de sub controlul ”statului paralel” și să răpună globaliștii.

Bilanțul existent la ora actuală e sinistru. 140 de state, mari și mici, bogate și sărace, se află sub controlul mafiei luciferiene a globaliștilor. Aceștia au reușit să-și extindă tentaculele lor  pretutindeni în lume. Având de sute de ani controlul asupra banilor, mamonocrația planetară, folosind minciunea și coruperea, a reușit să-și impună controlul politic asupra aproape întregii omeniri. Tot cu ajutorul resurselor financiare uriașe forțele demonice controlează mass-media globală. Prin viclenie și prin marginalizarea Bisericii, acestea stăpânesc sistemul de învățământ, care l-a îndepărtat pe om de credință.  Tot prin viclenie ei au reușit să impună un sistem de ocrotire a sănătății cu totul străin de spiritualitate. Medicii sunt învățați să trateze doar trupul, trupul autonom, sufletul fiind perceput de către această școală fie ca inexistent, fie ca lipsit de orice importanță în tratarea organismului uman.

Și iată că acum globaliștii sataniști întreprind asaltul final asupra umanității. Cine are ochi de văzut, vede, și cine are urechi de auzit, aude. Și înțelege adevărata miză a acestei confruntări uriașe. Iar dintre cei care înțeleg ce se întâmplă cu adevărat, ca întotdeauna în istorie, puțini sunt cei care își permit luxul să se ia de piepit cu mai marii lumii acesteia. Și niciodată nu a fost altfel. Majoritatea e inertă, iar intelectualii sunt lași. Tocmai de aceea sarcina cea mai grea cade pe umerii unei minorități de elită. Cine sunt ei? Oamenii care știu bine că sunt mai puternici decât orice putere de pe fața pământului. De ce? Pentru că ei sunt în alianță traincă și eternă cu Dumnezeu și deci apărați de cel mai puternic aliat. Arma lor, arma noastră este rugăciunea, scutul nostru este îndrăzneala, iar chezășiea biruinței noastre este nădejdea, cea mai de preț virtute creștină.

Unii s-ar putea întreba: de ce m-am apucat să fac această catehizare stângace. Odată pentru că un pic de alfabetizare duhovnicească nu ne strică nimănui. Apoi pentru că dacă nu vom înțelege miza majoră a războiului pe care îl poartă sataniștii împotriva omenirii, nu vom avea șanse de izbândă.

 Iar miza majoră a acestor forțe demonice e una. Răpirea darului suprem al lui Dumnezeu – LIBERTATEA.  Doar obsesia bestială de a ne înrobi mințile și inimile îi ghidează pe acești monștri. Și toată această farsă oribilă, care a băgat în sperieți o lume întreagă cu pretextul pandemiei COVID-19, țintește anume asta. Iar vaccinarea forțată prin aplicarea terorismuliui de stat, planul de cipizare și de scoatere din circuit a banilor lichizi, extinderea tehnologiilor 5 G peste tot în lume sub acoperirea acestei pandemii anume asta urmăresc: suprimarea libertății omului prin condiționarea lui cu ajutorul tehnologiilor puse în serviciul sataniștilor.

 Ghidarea omului de la distanță, inducerea de stări, emoții și atitudini, trimiterea de ordine care să fie executate mecanic de omul robotizat – acesta le este planul. Suntem la un pas de instaurarea unei dictaturi digitale globale. Iar bestiile globaliste își realizează pas cu pas planurile cu ajutorul marionetelor reduse la condiția de unelte docile din fruntea fostelor state naționale.

 Desigur, vrem să scăpăm din mrejele lor. Să ne descătușăm din cătușele lor sufocante. Să ne dez-lănțuim din lanțurile lor zdrobitoare de trupuri și suflete. Încă o dată. Îi putem doborî și face praf doar cu puterea rugăciunii. Orice victorie politică poate fi durabilă și benefică pentru fiecare om doar dacă e obținută în alianță cu Hristos. Restul e vânare de vânt.

Hristos s-a înălțat, oameni buni!

Iurie Roșca