Confesiunile unui optimist creștin-22.06.2020
Oare finalul farsei „Covid-19” este unul prestabilit sau mai avem șanse?

21:10, 22 iunie 2020 | Actual | 493 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Dacă e să lăsăm la o parte narațiunea oficială sau discursul dominant, impus de puterea din umbră a globaliștilor pirm intermediul OMS, a lacheilor acestora din conducerea fostelor state naționale și a prostituatelor din presa corporatistă, momentul istoric actual scoate în evidență în mod izbitor un șir de elemente care până în prezent fie că nu erau cunoscute deloc, fie că erau acoperite de ceața fluxului informațional gigantic ce învăluie societatea de azi. Așadar, voi enumera aici doar câteva aspecte mai izbitoare care ne-au sărit în ochi odată cu punerea în scenă a acestei farse mondiale sinistre.

1.Există un centru de comandă unic la nivel global, care dictează propria agendă întregii lumi.

Iată câteva nume atribuite de obicei acestei entități mai mult sau mai puțin nebuloase: globaliști, stăpânii banilor, plutocrația, elita globalistă, statul profund/paralel (Deep State), oculta mondială, masoneria etc., toate fiind la fel de potrivite și totuși parțiale. Ceea ce scapă multor cercetători ai fenomentului – conspirologi, activiști civici sau jurnaliști de investigații – este dimensiunea spirituală a puterii din umbră care trage sforile politicii internaționale. Tocmai de aceea personal am recurs la termenul de globaliști sataniști, care redă  mai reușit esența malefică a acestor cercuri oculte.

  1. Ținta numărul unu a războiului duhovnicesc purtat de către globaliștii sataniști este Biserica Ortodoxă.

Fără o perspectivă religioasă, spirituală, creștin-ortodoxă este imposibil de a descifra evenimentele de azi, de a le înțelege logica și scopul actorilor din spatele cortinei. Tocmai de aceea ținta numărul unu a atacurilor globaliștilor sataniști este anume Biserica Ortodoxă ca singură deținătoare a Adevărului și singura cale spre mântuire. În tehnica dezinformării acest de procedeu se numește compromiterea sursei.

Adică, pentru a realiza cu succes acest uraș plan de manipulare a omenirii, slugile dușmanului neamului omenesc se concentrează pe decredibilizarea emițătoarei mesajului divin care este Biserica. De aici și întregul șir de interdiciții profanatoare impuse cu ajutorul marionetelor din guvernele fostelor state naționale și de atacuri sordide asupra Bisercii, lansate și întreținute de guvernanții de paie și de mercenarii sataniștilor din presa dominantă.

Subminarea autorității Bisericii se realizează și prin complicitatea mai multor ierarhi ai bisericii și a unei părți a clerului care, așa cum s-a văzut, se tem mai mult de puterea politică decât de puterea lui Dumnezeu.

  1. 3. Actuala criză globală a arătat că suveranitatea națională este un mit

Obediența absolută și executarea oarbă a tuturor directivelor emise prin intermediul OMS de către conducerea formală a țărilor lumii a dovedint o realitate dură: desuveranizarea statelor naționale în procesul globalizării s-a încheiat cu succes. Sistemul internațional ce s-a dezvoltat pe parcursul câtorva secole și a triumfat asupra întregii lumi pe parcursul ultimelor decenii este unul bazat pe primatul economicului asupra politicului, pe supremația banului. Plutocrația globală sau oligarhia mondială deține toate instrumentele internaționale de reducere la zero a independenței oricărui stat. Organizațiile internaționale precum ONU, UE sau OMS, instituțiile de înrobire financiară prin îndatorare precum FMI și Banca Mondială, presa corportatistă și deținătorii de platforme virtuale precum Google, You Tube, Facebook etc. au determinat guvernele statelor lumii să accepte regulile jocului internațional ca pe un dat indiscutabil și imuabil.

  1. Farsa Covid-19 a scos în vileag lipsa oricăror contradicții pe marginea agendei globaliste dintre actorii politici din statele subjugate de către oculta mondială.

Pretutindeni în lume unde a triumfat modelul politic al democrației de masă, bazată pe pluripartidism și conflict permanent între putere și opoziție, impunerea acestei false pandemii a fost acceptată integral de către toate partidele politice. Conflictele dintre putere și opoziție se axează pe o infinitate de subiecte minore, însă acestea nu se extind și asupra agendei puterii din umbră. Nimeni, dar absolut nimeni dintre partidele încadrate în jocul Sistemului nu schițeză un minim gest de dezacord față de suprimarea drepturilor constituționale, impunerea stării de arest la domiciului și a unor amenzi imense, nimeni nu-și permite să pună la îndoială atât pandemia în sine, cât și toate elementele componente ale acestei mascarade planetare: necesitatea și valabilitatea testelor, numărul real al celor infectați și decedați, necesitatea de a se impune vaccinări forțate, obligativitatea de a purta măști și mănuși, distanța socială, proveniența coronavirusului, învățământul de la distanță, blocarea activităților economice. Nici un politician de top și nici un partid încadrat în Sistem nu-și permite conestarea autorității OMS. Nimeni dintre aceștia nu se arată îngrijorat de efectele economice catastrofale cauzate de măsurile impuse din exterior.  Aceeași unanimitate slugarnică iese în vileag și în raport cu impunerea tehnologiei 5G, ca și a planului de cipizare a populației globului sub pretextul vaccinării salvatoare.

Slugărnicia clasei politice în ansamblul ei are câteva cauze. Mai întâi este vorba despre faptul că în condițiile plutocrației generalizate orice ”politician de succes” este produsul direct al banilor care s-au investit în el și în respectivul proiecte politic. Prin urmare, această tagmă și-a dezvoltat un reflex condiționat de subalterni ai Sistemului și nu schițează nici o opinie critică față de plutocrația globală. Un alt factor ține de nivelul intelectual catastrofal al practic tuturor ”politicienilor de top”, degradarea mentală suprapunându-se peste nulitatea de ordin spiritual. Înstrăinarea de Biserică este caracteristică tuturor politicienilor omologați la Sistem. Iar apariția acestora prin biserici și pe lângă ierarhia bisericească ține exclusiv de marketingul politic menit să seducă alegătorii creduli.

  1. 5. Marile trusturi de presă din lume, ca și media la scara fiecărei țări sunt niște unelte docile ale globaliștilor.

De al începutul acestui război psihologic împotriva omenirii presa dominantă și-a arătat fața de instrument de propagandă și dezinformare a Sistemului. Întreaga agendă a globaliștilor sataniști este realizată la scara fiecărei țări prin intermediul a două grupuri sociale afiliate acestora:

  • administrația de stat de esență colonială, care retransmite mesajul lansat de către globaliști prin intermediul OMS;
  • 2) mass-media de buzunar care apare pe post de cutie de rezonanță lipsită de orice spirit critic, responsabilitate civică și ținută morală.

Întreaga agendă a globaliștilor sataniști este preluată cu zel de lacheu și tirajată la infinit de către presa coruptă. Într-o societate numită și ”civilizația banului” singura rațiune de a fi  acestor prostituate cu aere de mironosiță este de a face bani prin comercializarea propriei conștiințe, a binelui comun și a interesului național.  Vasta campanie de isterizare, de provocare a unei stări de psihoză în masă, de programare a comportamentului social al oamenilor, de inducere a unor străi de panică și frică se desfășoară anume din cauza complicității acestei tagme de ticăloși vandabili cu plutocrația. Presa dominantă, dresată de agenții de influență ai globaliștilor, nu admite nici o opinie disidentă, ea discreditează, batjocrește și ridiculizează orice voce critică.

  1. 6. Capacitatea de rezistență față de agresiunea totală a globaliștilor împotriva ființei umane este minimă.

Cele câteva luni de teroare de stat sub pretextul unor cauze de ordin medical au arătat că proteste mai puternice față de abuzurile respective au avut loc într-un număr limitat de state și nu au reușit să determine schimbări majore. În cazul Moldovei acestea au lipsit cu desăvârșire. Atomizarea societății impusă de modelul liberal, egoismul, frica de a-și pierde sursa de existență, demasculinizarea, incapacitatea de a discerne cauzele adevărate ale actualei stări de lucruri au un efect paralizant asupra omului de azi. Partidele politice și presa, care erau percepute ca niște vehucule ale unor opinii de alternativă, i-a lăsat dezarmați pe foarte mulți. Tot aici și-a spus cuvântul și lipsa unei obișnuinței de autoorganizare a oamenilor.

  1. Speranța că actuala stare de lucruri se va rezolva de la sine sau va fi una de scurtă durată este o iluzie.

Obișnuiți să îndure lipsuri și nedreptăți de-a lungul timpului, oamenii mereu nutresc speranța să apuce zile mai bune. Și este firesc să fie așa. Nădejdea este o virtute, iar deznădejdea un păcat. Și totuși, pentru cei care reușesc să înțeleagă în profunzime întregul scenariu al acestei piese în mai multe acte lucrurile apar de-a dreptul dramatice. Primul aspect demn de reținut în acest context este următorul. Pentru plutocrația globalistă concentrarea de capital nu este un scop în sine. Banii sunt doar un mijloc de exercitare a puterii politice și mediatice, prin urmare de obținere a unui control total asupra popoarleor. Și ca să înțelegm scopul ultim al acestor forțe infernale  trebuie să recurgem la singurul sistem de referință valabil, cel al creștinismului ortodox.

Amintim că una dintre țintele primordiale ale globaliștilor staniști este reducerea substanțială a populației planetei. Prin urmare, este vorba despre un plan de asasinare în masă a oamenilor, un genocid la scară mondială. Reducerea populației se urmărește a fi pusă în aplicare în principal prin două metode: 1) vaccinarea forțată; 2) extinderea tehnologiei 5G. Se știe că atât vaccinarea, cât și ale iradirerea cu unde electromagnetice emise de tehnologia 5G vor devasta sistemul imunitar al omului, vor provoca și accentua o multitudine de boli cu efecte letale.

Prin urmare, nu speranța deșartă că totul va fi bine și nici pasivitatea fatalistă trebuie să ne caracterizeze. Dimpotrivă. Două lucruri sunt de făcut. Unu. Asumarea urgentă și plenară a calității de mărturisitor activ al lui Hristos, de mădular al Bisericii, de practicant fervent al credinței ortodoxe. Doi. Asumarea unui curaj major de înfruntare a dușmanului printr-o atitudine deschisă de respingere a agresiunii acestuia.

8.Obiectivul final al acestui război total al elitelor demonizate este instaurarea unui control total asupra tuturor oamenilor de pe glob.

Această vastă operațiune de implementare a unor inginerii sociale precum vaccinarea forțată, cipizarea, conectarea la sistemul de supraveghere 5G, modelarea comportamentului uman de la distanță, utilizarea Inteligenței Artificiale, eliminarea banilor lichizi țintește lipsirea omului de capacitatea de a raționa în mod independent, de a opta între bine și rău și deci de șansa mântuirii. Omul robotizat, supus unor experimente transumaniste fără precedent în istorie, nu va mai fi creatura divină ce aspiră spre patria ei celestă. Iar omul care își uită originea divină și obligația față de Tatăl ceresc e sortit să o ia pe cale pierzaniei. Anume astfel trebuie descifrată obsesia globaliștilor sataniști de a controla toți oamenii: îndepărtatea lor de Dumnezeu și grăbirea sosirii falsului mesia. Tocmai de aceea rezitența noastră trebuie să fie întâi de toate una duhovnicească, dar și civică.

Dacă vrem să ne păstrăm nădejdea mântuirii, trebuie să fim curajoşi. Dacă vrem ca Dumnezeu să mai îngăduie ca lumea aceasta să mai dureze, trebuie să cutezăm a înfrunta forțele răului. Dacă vrem ca și copiii noștri să aibă parte de o viață demnă, trebuie să îndrăznim. Pentru că Hristos ne învață: „Îndrăzniţi! Eu am biruit lumea!” (Ioan 16, 33).

Trăim momente de o gravitate majoră, fără precedent în istorie. Care va fi deznodământul acestei drame planetare? Nu știm. Un lucru, însă, trebuie să îl însușim temeinic. Dacă nu ne vom angaja din plin în această luptă, dacă vom rămâne pasivi, orbi și lași, înfrângerea noastră este garantată. Iar dacă vom depăși toate greutățile și primejdiile și vom îndrăzni, șansa de izbândă este mereu vie.

Să facem ceea ce trebuie să facem. Iar Dumnezeu, marele nostru aliat în această bătălie duhovnicească, ne va răsplăti după faptă pe fiecare.

 Iurie Roșca

Navighează dupa cuvinte-cheie: ,