Confesiunile unui optimist creștin – 03.08.2020
În așteptarea celui de-al doilea val

19:36, 3 august 2020 | Actual | 192 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Termenul care circulă în presa de alternativă și carcaterizează cel mai bine starea de lucruri în acest moment al alunecării pe pantă dulce disnpre valul unu spre valul doi al înrobirii definitive a popoarleor lumii este: PLANDEMIE.

Anume așa, fiindcă cine și-a mai păstrat capacitatea de gândire autonomă și spiritul critic – iar aceștia devin o rara avis în condițiile globalismului multirateral dezvoltat –, și-a dat seama deja că de fapt anunțata pandemie nu e decât o farsă, o cacealma, o manevră,  o perdea de fum, menită să acopere desfășurarea unui plan elaborat cu minuțiozitate timp de decenii și chiar de secole.

Cel mai frecvent semnal de alarmă pe care îl primesc de la prietenii mei  este că încercările lor de a explica celor din jur ce se întâmplă cu adevărat întâmplină o totală neînțelegere și o ostilitate din ce în ce mai agresivă. Motiv pentru care puținii oameni care gândesc și sunt capabili să analizeze realitatea în toată complexitatea și tragismul ei se întristează și cad în stări defetiste. Anume celor puțini este adresat mesajul meu de azi. Revin la cele spuse anterior.

Ca să fie mai simplu de perceput spusele mele, voi recurge la numerotarea câtorva cauze care au deteminat alienarea intelectuală și spirituală a lumii, după care voi enumera încă o dată planul pus la cale de Oculta Mondială de depopulare a planetei și de înrobire a tuturor celor care vor reuși să supraviețuiască acestui holocaust global. Tot aici voi caracteriza tezist actuala stare de lucruri și voi formula din nou ce e de făcut.

 1. Odată cu intrarea în Modernitate, cu ascensiunea societății capitaliste, s-a produs deruralizarea, migrarea maselor de oameni spre noile centre urbane și concentrarea populației în megapolisuri.
 2. Dezrădăcinarea omuluiși intergarea lui în spațiul urban a produs fracturarea percepției organice, holiste asupra realității, care a însoțit civilizația umană de-a lungul istoriei.
 3. Astfel, capitalismul a produs un soi de nomadism perpetuu, de vagabondaj, și, implict, de lumpenizare a populațiilor care și-au pierdut identitatea tradițională.
 4. Așa a apărut societatea de masă, în care insul masificat este croit nu în conformitate cu tradiția familială, comunitară și, mai larg, naționlală, ci în funcție de nevoile noilor stăpâni ai lumii, deținătorii de capital.
 5. Intrarea în scenă a cămătarilor, a negustorilor, a ”stăpânilor banilor” (V. Katasonov) a reprezentat reformatarea radicală a tuturor aspectelor existenței sociale.
 6. Pentrua putea fi controlat, dominat și exploatat, omul-masă a fost îndoctrinat prin intermediul noilor idelologii, a școlii laicizate și a culturii de masă.
 7. Una dintre principalele reușite ale capitalismului ca societate a dominației banilor a fost specializarea îngustăa fiecări individ, ceea ce îl împiedică să aibă o viziune de ansamblu asupra realității, pe care i-o asigura în trecut religia și tradiția.
 8. Societatea moderă a dinamitat trinitatea ierarhică tradițională, care ordona întreaga percepție asupra lumii: Dumnezeu, Regele, Bărbatul.
 9. Surparea autorității celor trei principii ierarhice – Dumnezeu, Monarhul și Tatăladestructurat întregul sistem de referință al omului.
 10. Astfel, vechiul principiul alchimsit Solve et Coagula (Dizolvă și Coagulează) și-a găsit aplicarea plenară în societatea modernă. Numai că de această dată nu e vorba de căutarea pietrei filosofale care să transforme metalele inferioare în aur. E vorba de distrugerea ”lumii vechi” și substiuirea ei cu o ”lume nouă”, cu ”o nouă realitate” (A se vedea, de pildă, textul ”Internaționalei” și ticul propagandistic ”noua realitate” ce însoțelște falsa pandemie).
 11. Principiul de mai sus înseamnă o continuă schimbare, o transformare infinită a realității, o remodelare a ei, o recroire perpetuă până la răsplămădirea iremediabilă a indentității omului. A se vedea invocarea obsesivă nevoii de reformă în toate domeniile, ca și, de pildă, inculcarea ideii de modă ca formă de alienare a omului.
 12. Tot aici trebuie amintită și ideologia progresului ca apanaj obligatoriu al Modernității. Ea se reduce la repudierea a tot ce e vechi și la exaltarea noului. Religia, Tradiția, Cultura, Cutumele Morale – toate acestea sunt sacrificate pe altarul Progresului –un alt nume al fenomenului cunoscut ca demonism modern.
 13. Detronând vechile forme de autoritate – spirituală, statată și familială -, Oculta Mondială, organizată în loji masonice și alte societăți mai mult sau mai puțin secrete, a produs ”noul cler”– savanții, ideologii, propragandiștii, liderii de opinie, vedetele, specialiștii în relații publice și în comuncare, jurnaliștii și alte unelte ale ”banksterilor”.
 14. Fiind deconectat de la vechile surse de alimentare a identității sale spirutuale și culturale, omul a fost vrăjit de societatea spectacolului (Guy Debord), de cultura de masă în toate formele ei de manifestare: politică (pluripartidismul, electoralismul și parlamentarismul), mediatică, cinematrografică, distractivă (industria entertainment-ului), sportivă (sportul ca spectacol de masă) etc.
 15. Vacarmul vieții publice axat pe dis-tracție a reușit să dis-tragădefinitiv omul de la identitatea sa intimă, de la viața sa interioară, l-a vidat de capacitatea unei refecții profunde și a unei analize sistemice.
 16. Printre miturile fondatoare ale Modernității un loc de frunte îl ocupă scientismul ca formă de pseudoreligie ce exaltă știința ca singur depozitar al adevărului.
 17. Un alt mit al Modernității ce decurge din cel de mai sus este tehnicismul, credința oarbă că orice descoperire tehnică este benefică pentru om, pentru economie și deci pentru ameliorarea vieții. De aici și termenultehnolatrie – adorarea oarbă și obsesivă a tehnicii (a se vedea, de exemplu, reacțiile pline de entuziasm față de tehnoligia 5 G).
 18. O altă capcană conceptuală a timpurilor noi este cea numită economism, economia fiind etalată nu doar ca prima prioritate a omului, ci și ca însăși esența existenței umane. Primatul economicului reprzintă o dogmă axiomatică ce s-a impregnat în toți porii societății de azi.
 19. Operațiunea Covid-19 decurge atât de reușit pentru organizatori anume datorită credulității maselor față de ”noul cler” reprezentat de pretinșii savanți, față de medicii corupți și lași, față de politicieni și față de media dominantă.
 20. Unul dintre principalii factori de indiotizare, de vrăjire, de inducere a paraliziei intelectuale în mijlocul mulțimilor este tememania. Sloganul, care se scanda la București la începutului anilor ”90 ”Nu prostiți poporul cu televizorul!” își păstrează actualiatea. Iar termenul ”tembelizor” reflectă foarte reușit esența efectelor TV asupra maselor.
 21. Masa atomizată și egoistă din societatea de azi, lipsită de orice valori și obsedată de singura pretinsă valoare – banul, reprezintă un teren extrem de fertil pentru inginerii sociali, care instrumentează farsa Covid-19.
 22. Acceptarea tuturor restricțiilor impuse de către Oculta Mondială de către o largă majoritate a indivizilor vidați de orice sentiment al demnității, de spriritul justițiar și de o minimă capacitate de rezistență singularizează disidenții, îi  împinge în postura de elemente dăunătoare și îi supune oprobriului public.
 23. Cei țintuiți la stâlpul infamiei și înfierați de către stăpânii discursului(tot ei, proprietarii banilor și ai media corportatiste, corupte și venale) sunt prezentați drept adepți ai ”teoriei conspirației”, dezaxați psihic, inși dornici să capete notorietate publică cu orice preț.
 24. Măsurile draconice impuse de către globaliștii sataniști – ”autoizolarea” (arestul la domiciliu), distanța (anti)socială, purtarea măștii (botnița ce reduce la tăcere și sluțește chipul omului), măsurarea temperaturii în magazine și instituțiile publice (programarea pentru ulterioara verificare a exisitenței cipului implantat în corp), învățământul de la distanță (online) reprezintă un test la scară globală care verifică gradul de obediență a populației.
 25. Trucarea spre exagerare a cifrelor celor infectați și decedați de coronavirus reprezintă elementul cheie în campania propagandistică menită să justifice suprimarea libertăților cetățenești și impunerea unui regim dictatorial.

Valul doi al pandemiei, anunțat solemn pretutindeni în lume, urmărește pregătirea populației globului pentru instaurarea Noii Ordini Mondiale cu un Guvern Mondial, al cărui nucleu va inculde ONU și OMS.

Principalele componente ale plandemiei în plină desfășurare, care cel mai probabil vor fi implementate în cadrul valului doi, sunt deja cunoscute la scară largă:

 1. Vaccinarea forțată a întregii populații a globului sub pretextul combatrerii Covid-19, acțiune care s-ar putea să fie repetată anual sau chiar de câteva ori pe an. Scopul real – reducerea populației sau depopularea prin subminarea sistemului imunitar, inducerea unor boli incurabile precum autismul sau cancerul, provocraea infertilității etc.
 2. Prin vaccinarea forțată se urmărește și introducerea în organismul uman al unor nano-particule, care îl va face pe om reperabil oricunde s-ar afla. Deci, supraveghere și urmărire totală.
 3. Introducerea în organismul uman acipurilor care să conțină toată informația despre persoana respectivă, de la datele cu caracter personal de ordin medical sau familial până la informația privind finanțele de care aceasta dispune.
 4. Eliminarea banilor chash sau în numerarși înlocuirea lor cu bani virtuali,informația dată fiind stocată în cipul respectiv.
 5. Lansarea la scară globală a tehnologiilor 5G.
 6. Această nouă generație a tehnologiei, 5G, nu este destinată omului, ci economiei, în principal fiind vorba de substituirea forței de muncă umane cu Inteligența Artificială și robotica.
 7. 5G este o armă de distrugere în masă și un intrument de control total asupra populaței.
 8. Realizarea în forță a programului transumanismului. A se vedea compania de neurotehnologie fondată de Elon Musk ”NEURALINK”, care dezvoltă interfețe creier-calculator implantabile. Este vorba despre ceea ce transumaniștii numesc ”omul augmentat”, care de fapt reprezintă moartea omului normal.
 9. Prin companiaSpaseX același exponent al elitei globalist-satanisteElon Musklansează câteva zeci de mii sateliți pe orbite situate foarte aproape de suprafața pământului. Sateliții din cadrul proiectlui Starlinksuntprezentați ca soluție optimă de garantare a unor comunicații foarte rapide. Numărul anunțat al acestor sateliți ar fi de 000.
 10. În conexiune cu tehnologia 5G și cu nano-particulele sau cipurile din organismul uman, acest proiect va asigura funcțonarea perfectă a sistemului de supraveghere totală și neîntreruptă a fiecărui om de pe planetă.
 11. Realizarea integrală a PLANdemiei înseamnă sfârșitul civilizației umane, lichidarea omului ca ființă autonomă, rațională și capabilă de a acționa în funcție de propriile aspirații, convingeri sau priorități.

Concluzie

Expunerea telegrafică a idelior de mai sus nu este menită să inducă stări de panică sau defetism. Dimpotrivă. Minoritatea conștientă trebuie să continuie efortul de informare a majorității ignorante și rătăcite, recrutând zilnic, cu obstinație, unul câte unul,  în tabăra noastră, a rebelilor hotărâți să lupte pentru supraviețuirea personală, dar și a civilizației umane în amsamblu, a cât mai mulți combatanți. În lupta noastră fiecare om contează.

Suntem în stare de război. Un război total și ireconciliabil. Aici jumătățile de măsură sunt excluse. Ori ne disturg ei pe noi, ori noi pe ei. Ori sataniști ne omoară în masă, iar pe supraviețuitori în transformă în humanoizi robotizați, ori noi îi doborâm și îi aducem în fața unui tribunal internațional. Tertium non datur.

Iar dacă vrem să învingem, să nu uităm pentru nici o clipă: DOAR ALIANȚA CU MÂNTUITORUL NOSTRU IISUS HRISTOS și sprirtul nostru de sacrificiu ne pot salva. Cine se teme de moarte sau să-și piardă slujba, sau confortul personal, nu are ce căuta printre noi.

Vom privi dușmanul de moarte în față, îl vom sfida prin îndrăzneala și lupta noastră și vom avea drept imn cântarea bisericească ce ne va asigura victoria finală aici pe pământ și în ceruri:

Cu noi este Dumnezeu!

 Cu noi este Dumnezeu,

 Înțelegeți, neamuri, și vă plecați

 Căci cu noi este Dumnezeu[1].

 Noi, cei puțini, ne asumăm toate riscurile cu bucurie. Noi suntem oștenii Bisericii Luptătoare. Onoarea ne este mai scumpă decât viața.

 Acume momentul să ne pregătim pentru încleștarea de moarte cu dușmanul omenirii. Știm că ne batem cu forțele infernale. Dar praful se va alege din ele dacă ne vom duce crucea cu fruntea sus, iar spada noastră va fi mărturisirea adevărului.

 Eu unul nu mă las nici obligat să port mască, nici vaccinat și nici cipat. Știu bine că mai sunt destui oameni teferi la cap și cu sentimentul demintății care nu vor ceda în fața dușmanului.

Pe vremuri ne plăcea să scandăm: ”Mai bine mort decât comunist!”

Astăzi eu spun cu tărie: Mai bine mort decât îngenuncheat în fața sataniștilor și a slugilor acestora!

 Cine nu vrea să moară sub tăvălugul globaliștilor și nici să fie sclav al acestora, să facă un pas înainte!

 Încă o dată, să nu uităm de îndemnul domnului Hristos : ”Îndărzniți, Eu am biruit lumea !” (Ioan 16 :33)

 Iurie Roșca

[1]https://www.ovidan.ro/?p=articles.details.5802