COMISIA PROPUNE EXTINDEREA LISTEI „INFRACȚIUNILOR DIN UE” PENTRU A INCLUDE DISCURSURILE ȘI INFRACȚIUNILE MOTIVATE DE URĂ

15:00, 21 decembrie 2021 | Actual, Externe, Politica | 705 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Astăzi (9 decembrie 2021), Comisia Europeană prezintă o inițiativă de extindere a listei „crimelor UE” la discursurile și infracțiunile motivate de ură, așa cum a anunțat președinta von der Leyen în 2020 State of the Union speech.

Discursul instigator la ură și infracțiunile motivate de ură au cunoscut o creștere bruscă în Europa și au devenit un fenomen deosebit de grav și îngrijorător – offline și online. Este necesară o acțiune comună a UE pentru a aborda această provocare la nivelul UE. Cu toate acestea, în prezent, nu există nicio bază legală pentru a incrimina discursurile motivate de ură și infracțiunile motivate de ură la nivelul UE. Lista existentă a infracțiunilor din UE în Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE) trebuie extinsă pentru a asigura norme comune minime privind modul de definire a infracțiunilor și a sancțiunilor aplicabile în toate statele membre ale UE. Inițiativa de astăzi este primul pas în procesul de extindere a listei infracțiunilor UE. Următorul pas ar fi ca statele membre să aprobe inițiativa, înainte ca Comisia să poată prezenta o propunere legislativă.

Jourová: Přístup Hradu k médiím považuji za cenzorní, zneklidňuje mě  situace kolem ČT. Ale nemohu dělat nic

Vicepreședinta pentru Valori și Transparență, Věra Jourová, a declarat: „Ura nu are loc în Europa. Este împotriva valorilor și principiilor noastre fundamentale. Avem nevoie de acțiunea UE pentru a ne asigura că ura este criminalizată în același mod peste tot în Europa.”

Kim jest Didier Reynders, który pilnuje unijnej praworządności?

Comisarul pentru Justiție, Didier Reynders, a declarat: „Avem nevoie de un răspuns puternic la provocările generate de discursurile motivate de ură și crimele motivate de ură în UE: acum și în viitor. Inițiativa de astăzi este un pas important către un răspuns european mai eficient la astfel de amenințări împotriva pluralismului și incluziunii. Nu vom permite ca un astfel de fenomen să ne slăbească democrațiile.”

Elementele cheie ale comunicării:

Inițiativa de astăzi stabilește dovezi pentru extinderea listei infracțiunilor din UE al discursurilor și infracțiunilor motivate de ură, în lumina criteriilor prevăzute la articolul 83 alineatul (1) din TFUE:

  • Dimensiunea transfrontalieră a discursului instigator la ură și a infracțiunilor motivate de ură: discursul instigator la ură online se răspândește rapid și este accesibil oricui oriunde. Ideologiile din spatele discursului instigator la ură și a crimelor motivate de ură pot fi dezvoltate la nivel internațional și pot fi partajate rapid online. Infracțiunile motivate de ură pot fi comise de rețele cu membri din diverse țări.
  • Discursul și infracțiunile motivate de ură ca domeniu de infracțiune: Comisia consideră că discursul instigator la ură și infracțiunile motivate de ură sunt un domeniu al infracțiunii, deoarece au o trăsătură specială intrinsecă, adică „ura” destinată persoanelor sau grupurilor de persoane care împărtășesc (sau percep că împărtășesc) aceleași caracteristici protejate.
  • Discursul și infracțiunile motivate de ură ca domeniu de infracțiuni deosebit de grave: Incitarea la ură și infracțiunile motivate de ură sunt infracțiuni deosebit de grave, deoarece subminează valorile comune și drepturile fundamentale ale UE, astfel cum sunt consacrate în articolele 2 și 6 din Treaty on European Union, Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și în Charter Cartă. Ele au un impact dăunător asupra indivizilor, comunităților lor și asupra societății în general.
  • Evoluția criminalității: S-a produs o creștere constantă a celor două fenomene datorită diferitelor schimbări și evoluții economice, sociale și tehnologice. Pandemia COVID-19 a fost unul dintre factorii care au contribuit la această creștere.
  • Fără alternative la extinderea listei infracțiunilor UE: discursurile de instigare la ură și infracțiunile motivate de ură sunt incriminate într-o măsură diferită în statele membre ale UE. Numai extinderea listei infracțiunilor din UE la discursurile de instigare la ură și infracțiunile motivate de ură poate permite o abordare penală eficientă și cuprinzătoare a acestor fenomene la nivelul UE, împreună cu o protecție coerentă a victimelor unor astfel de acte.

Pașii urmatori

Consiliul trebuie să adopte în unanimitate, după obținerea acordului Parlamentului European, o decizie care identifică incitarea la ură și infracțiunile motivate de ură ca un alt domeniu infracțional care îndeplinește criteriile prevăzute la articolul 83 alineatul (1) din TFUE.

În continuare, Comisia poate propune adoptarea unei legislații care să stabilească norme minime privind definițiile și sancțiunile incitării la ură și infracțiunilor motivate de ură, care urmează să fie adoptate de Parlamentul European și de Consiliu, în conformitate cu procedura legislativă ordinară.

Fond

Studiul extern publicat astăzi confirmă amploarea și tendința îngrijorătoare a discursului instigator la ură și a delictelor motivate de ură. Creșterea nivelului de ură manifestat împotriva, de exemplu, a romilor, evreilor, musulmanilor și a persoanelor de origine asiatică sau a celor percepute ca fiind de o astfel de origine, inclusiv atacuri și bătăi rasiste, agresiune violentă, amenințări și abuzuri rasiste a crescut în timpul pandemiei. Sursele au descoperit că 52% dintre tinere și fete au suferit violență online, inclusiv amenințări și hărțuire sexuală, în timp ce persoanele cu dizabilități sunt mai expuse riscului de a fi victimele crimelor violente, inclusiv a infracțiunilor motivate de ură, decât alte persoane și de a se confrunta cu hărțuirea.

Crimele motivate de ură și discursurile instigatoare la ură contravin valorilor europene fundamentale prevăzute la articolul 2 din Tratatul UE. În conformitate cu Articolul 83(1) din Tratatul privind funcționarea UE („TFUE”), Parlamentul European și Consiliul pot stabili norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor penale în domeniile de infracțiuni deosebit de grave, cu o dimensiune transfrontalieră. Astfel de domenii sunt, de exemplu, terorismul, traficul de ființe umane și exploatarea sexuală a femeilor și copiilor. Pe baza evoluțiilor în materie de criminalitate, Consiliul poate adopta o decizie care identifică alte domenii, precum acestea, permițând Comisiei – într-o a doua etapă – să propună un cadru solid pentru abordarea discursului instigator la ură și a infracțiunilor motivate de ură la nivelul UE.

La nivelul UE, există deja un cadru pentru un răspuns comun puternic la discursurile rasiste și xenofobe și la infracțiunile motivate de ură prin Council Framework Decision privind combaterea anumitor forme și expresii de rasism și xenofobie prin intermediul dreptului penal. Decizia-cadru urmărește să asigure că manifestările grave de rasism și xenofobie să fie pedepsite cu sancțiuni penale eficiente, proporționale și descurajatoare în întreaga UE. Se solicită statelor membre să clasifice discursurile instigatoare la ură, adică incitarea publică la violență sau la ură, pe motive de rasă, culoare, religie, descendență sau origine națională sau etnică. De asemenea, solicită statelor membre să se asigure, pentru alte infracțiuni decât discursul instigator la ură, că o astfel de motivație rasistă și xenofobă este considerată o circumstanță agravantă sau, alternativ, că o astfel de motivație poate fi luată în considerare la stabilirea pedepselor.

Comisia sprijină eforturile Statelor membre de a pune în aplicare în mod eficient decizia-cadru prin activitatea Grupului la nivel înalt pentru combaterea rasismului și xenofobiei și a altor forme de intoleranță.

Tradus de Karen Smith din ec.europa.eu

Sursa: https://invictuswebmedia.com