CHIȘNĂU FORUM III

Chisinau Forum III: Mesaj de solidaritate din partea Comitetului Jean Parvulesco

20:19, 24 septembrie 2019 | Actual | 822 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Comitetul Jean Parvulesco apreciază în cel mai înalt grad ținuta celui de-al treilea Forum de la Chișinău, ce a reunit din nou un mare număr de intelectuali aflați în fruntea luptei contra superputerii planetare a Statelor Unite.

Nu am sperat să obținem un asemenea succes pe 26 mai 2017, în timpul primei conferințe intitulate ”De la Atlantic la Pacific: pentru un destin comun al popoarelor eurasiatice”, plasată sub întreita binecuvântare a Mitropolitului Moldovei, Părintele Nicolae Ciobanu, a preotului Nicola Madaro de la catedrala Sfântul Gheorghe din Veneția și a Fratelui Isidor de la Muntele Athos.

Momentul inițiator a fost un simpozion despre Jean Parvulesco, ținut la București în februarie 2015, în cursul căruia au fost evocate conștiința superioară a României, figura lui Dominique de Roux și consonanța dintre profețiile creștine și eurasianism.

Comitetul Jean Parvulesco a fost fondat ulterior de către descendenții direcți ai acestuia pe 12 noiembrie 2016 la Câmpulung Muscel, în România, nu departe de Pitești, locul nașterii scriitorului (oraș înfrățit de altfel cu Chișinăul). Adevărata reuniune pregătitoare a primului forum de la Chișinău a avut loc cu această ocazie, având tema ”Rădăcinile spirituale ale marii Europe eurasiatice”. O slujbă religioasă ortodoxă a fost oficiată atunci în biserica voievodală a Mănăstirii Negru Vodă, comemorând decesul lui Jean Parvulesco, care a avut loc pe 21 noiembrie 2010, pentru odihna sufletului său, dar și pentru unitatea Bisericii, și pentru o Europă mare.

Linia directoare urmată de Comitetul Jean Parvulesco este cea a unității continentale largi, care să se ridice de-asupra naționalismelor, și a revitalizării credinței creștine civilizatoare de la Lisabona la Vladivostok.

Comitetul este convins că principiul laicității este unul dintre factorii dizolvanți cei mai puternici ai civilizației europene și că emergența, apoi dominația laicității este cea care a transformat Europa în Occident.

Comitetul reamintește că orice victorie a laicității este o înfrângere a Ființei, în orice parte a lumii s-ar întâmpla : în Asia, în America de Sud, în Africa, incluzând aici și țările arabe.

Comitetul dorește astfel să insiste asupra faptului că prima misiune a unei conferințe care vorbește în numele Eurasiei este aceea de a munci pentru construcția fundamentelor spirituale ale marelui spațiu continental într-o perspectivă eshatologică, singura capabilă să asigure o adevărată unitate, un destin comun și suficientă forță pentru a face să triumfe adevărul și pentru a distruge dictatura materialistă care îl aservește pe omul acestor timpuri de pe urmă în care trăim. Am intrat în vremurile atenției supreme.

Constantin Parvulesco, Președinte

Laurent James, Secretar General

20 septembre 2019