A fost aprobat un nou proiect al Codului funciar

09:54, 24 decembrie 2020 | Actual | 210 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

În ședința de Guvern din 22 decembrie curent, cabinetul de miniștri a aprobat proiectul Codului funciar, document ce reglementează o nouă clasificare a terenurilor, modul de folosință a acestora, proprietatea asupra terenurilor, clasificarea terenurilor cu destinație agricolă, terenurile fondului forestier, etc. De asemenea, documentul prevede obligațiunile deținătorilor de terenuri și interdicțiile de dobândire a dreptului de proprietate. Scopul a fost de a crea un cadru legislativ nou de reglementare a relațiilor funciare adaptat la realitățile actuale.

„Noul proiect al Codului funciar este constituit din XII capitole și 78 articole, având ca scop să satisfacă interesul general al societății și să soluționeze problemele formulate de către producătorii agricoli. O nouă reglementare pe care o evidențiem în noul Cod este faptul că, deținătorii de terenuri vor fi obligați să întreprindă măsuri de prevenire și diminuare a impactului degradării solului conform măsurilor de protecție a solului în cadrul practicilor agricole. Totodată, a fost inclusă interdicția de a dobândi dreptul la proprietate privată asupra terenurilor cu destinație agricolă de către persoanele fizice și juridice străine sau apatrizii, sub sancțiunea nulității absolute al actului juridic de dobândire”, a menționat ministrul Ion Perju.

Totodată, oficialul a declarat că terenurile abandonate de către proprietar vor fi transmise în arendă, acest drept revenindu-le autoritățile publice locale, fiind exercitat doar la existența unor precondiții și respectarea unei proceduri de somare a proprietarului.

„O altă reglementare prezentă în documentul Codului funciar ține de consolidarea terenurilor agricole pentru crearea unor exploatații agricole ce ar oferi posibilitatea de utilizare a tehnologiilor performante. Astfel, s-a stabilit că parcelele de teren ce aparțin unor proprietari diferiți vor putea fi reamplasate în hotarul aceluiași sector de teren consolidate. Țin să menționez că, la elaborarea cadrului normativ au fost identificate și soluții juridice referitor la drumurile tehnologice și alte terenuri destinate activităților agricole care nu mai sunt implicate în procesele tehnologice din agricultură ca rezultat al defrișării plantațiilor multianuale sau al consolidării terenurilor agricole”, a precizat ministrul.

Fermierul Ion Vasilos, directorul SRL Cajbianca, are o experiență vastă în agricultură – peste 40 de ani. În această perioadă a testat mai multe tehnologii de cultivare și diferiți hibrizi, iar preferații în ultimii ani s-au dovedit a fi cei de la Dekalb.

 

Sursa: https://agrobiznes.md