”Pacea în Eurasia. Posibila contribuție a bisericilor ortodoxe”

20:39, 26 iunie 2017 | Opinii | 6263 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

(Note pentru luarea de cuvânt la Conferința Internațională ”De la Atlantic la Pacific: pentru un destin comun al popoarelor Eurasiei”, Chișinău, 26-27 mai 2017)

Doamnelor și domnilor,

Aș vrea să vă mulțumesc pentru invitație și să-mi cer iertare pentru faptul că nu am o engleză fluentă. Sunt onorat de ocazia de a putea avea o intervenție scurtă la un subiect care are un loc special în inima mea: ”Pacea în Eurasia. Posibila contribuție a bisericilor ortodoxe”. Scopul meu nu este să fac o retrospectivă stiințifică, ci să vin cu o mică contribuție la aprofundarea acestui subiect.

Sunt câteva motive pentru această alegere:

  1. În primul rând, majoritatea creștinilor ortodocși locuiesc în Eurasia.
  2. De-a lungul ultimilor treizeci de ani, majoritatea țărilor cu tradiție ortodoxă au trecut prin schimbări profunde, au trăit sau continuă să trăiască drama războaielor.
  3. Sarcina Ortodoxiei este să-l vestească pe Iisus Hristos, singura Pace adevărată. Rugăciunile de la Sfînta Liturghie încep cu invocarea păcii. Biserica Ortodoxă a promovat de-a lungul istoriei demnitatea umană și civilizarea oamenilor. Sfinții Chiril și Metodiu, care au fost sărbătoriți de curând, sunt un exemplu strălucitor al acestui fapt. De asemenea și Sfinții Împărați Constantin și Elena, a căror celebrare urmează în curând.

Biserica Ortodoxă are încă multe de spus despre dezvoltarea persoanei umane și despre afirmarea păcii în lume. Războaiele, fără îndoială, tulbură conștiința creștină. Dar ele o tulbură mai ales atunci când sunt purtate împotriva fraților ortodocși.

Din acest motiv, cred că bisericile ortodoxe pot să aducă propria lor contribuție la pace. Pacea între ortodocși, dar și pacea pe continentul Eurasiei și, dacă este posibil, pacea în lume.

În primul rând, ortodocșii trebuie să aibă conștiința apartenenței la aceeași națiune, pentru că până nu demult la baza identității colective se afla credința, și nu limba.

Războaiele moderne sunt foarte diferite de cele din trecut, în multe feluri mai insidioase și mai efecicient decât cele despre care citim în cărțile de istorie la școală. Sunt războaie economice, culturale, asimetrice.

Avem un exemplu de manual în cazul Republicii Moldova pe care îl atestăm în fiecare zi. Ea suferit, ca majoritatea țărilor noastre, un atac economic. Criza, economică a obligat jumătate din populație, în special tinerii, să emigreze. Ce să facă? Aproape toți au devenit sclavi în dizgrația unui stat străin și ostil care îi exploatează. Vor trece, mă tem, multe decenii până Moldova va putea depăși daunele acestui război.

Același lucru poate fi spus și despre Grecia, Federația Rusă, România, Bulgaria, Ucraina, Serbia, Muntenegru, Macedonia, Georgia. Unii susțin că acest fenomen se întâmplă din cauza unei administrări interne proaste. Părerea mea este că nu avem ce face în privința subiecților externi cointeresați în destabilizare și care folosesc pentru asta subiecți interni, conștienți și inconștienți. Ultimii sunt majoritatea creștini ortodocși, care contribuie la dezastrele la care suntem martori, acestea fiind posibile prin implicarea maselor inconștiente.

Este nevoie de acțiune în privința acestor mase. Cum? Prin acțiuni de conștientizare, ca să înțeleagă adevăratele cauze ale situației actuale, consecințele acțiunilor lor, problemele serioase sociale și de etică care trebuie să fie soluționate. În acest sens bisericile ortodoxe, în opinia mea, pot și trebuie să facă ceva.

  1. În primul rând, să atragă atenția subiecților interni neinformați asupra acestor probleme, pentru a înțelege că unele comportamente sunt incompatibile cu credința și etica ortodoxă.
  2. Trebuie de luptat cu propaganda anti-creștină, care neagă demnitatea umană. Nu mă refer la acțiuni individuale, dar la propaganda zdrobitoare împotriva modelelor etice creștine, instrumentată în mod științific de către cei care controlează o bună parte din mass-media.
  3. Să începem, de exemplu, prin a spune că nu pot participa la Sfintele Taine după ce au ucis frați ortodocși, după ce au acționat împotriva propriei biserici, după ce au acționat împotriva propriei țări.
  4. Credința Ortodoxă, nădejdea în mântuire face parte din identitatea multor dintre țările noastre. Această identitate reprezintă un element de diversitate și, în același timp, de bogăție care trebuie valorificată. Aceasta, bineînțeles, prin respect față de alte culturi, așa cum ne învață Domnul nostru Iisus Hristos și tradiția noastră.

Dacă bisericile ortodoxe se vor mișca în această direcție, nu vom putea soluționa toate problemele planetei, dar cu siguranță vom avea conștiința curată că am făcut tot ce ne-a stat în puteri, că am contribuit la scăderea tensiunilor în Eurasia și în lume, că am mărturisit pe Hristos – Lumina și Nădejdea Lumii.

S-a menționat corect că după Războiul Rece, trăim acum al patrulea război mondial, constituit din războaie locale și asimetrice. Bisericile ortodoxe pot contribui ca acest război să nu prindă forma unui război civil al civilizației ortodoxe. Toate problemele existente trebuie soluționate în baza dreptății, legii și dialogului fără nici măcar a recurge la amenințarea cu folosirea forței.

Când, mai devreme sau mai târziu, vom fi chemați la Judecată, aceasta va fi o mare mângâiere.

Părintele Nicola Madaro,

parohul Catedralei Ortodoxe ”Sfântul Gheorghe” din Veneția (Italia)