Jean Parvulesco: Ce este geopolitica transcendentală?

19:18, 28 august 2017 | Opinii | 5748 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Cum abordarea geopolitică a ceea ce Nietzsche numea ”marea istorie” nu este rațională, ci pasională și inspirată, punându-se în termenii existențiali ai iraționalismului dogmatic, geopolitica nu poate fi în nici un caz considerată o știință, așa cum ar fi tentați să o facă, din exterior, cei neinițiați, ci ca o trezire inițiatică la o stare de conștiință activă, permanentă și unitară: conștiința vizionară a confruntărilor imuabile și a marilor curente ale puterilor politico-istorice în mersul lor către Imperiul planetar final, către Imperium Ultimum.

Într-un anumit sens, geopolitica este și un materialism dialectic, în măsura în care ea consideră, într-o manieră subînțeleasă, că fundațiile ascunse ale istoriei lumii în devenirea sa sunt mereu constituite, reactivate de configurațiile predispuse ale teritoriilor în care au loc punerile și repunerile în joc, și că aceste configurații trebuie ”să apară astfel în lumina unei fatalități preconcepute, de neschimbat, definitive. Aceste configurații profund imuabile ale teritoriilor de promovare a ”marii istorii” sunt cele ce decid orientările finale ale acesteia din urmă, afirmă geopolitica.

Astfel, unul dintre cei mai importanți gânditori geopolitici de azi, Guido Giannettini, scrie într-un studiu recent al său, Les empires océaniques des steppes et des mers ouvertes: ”Imperiul Otoman și, înaintea lui, cel al Selgiucizilor, au fost în contact cu teritorii, ale căror valoare geopolitică este specifică și semnificativă: regiunea danubiano-anatoliană și regiunea iraniană. Aceste teritorii par să ceară de la stăpânii lor să își asume aceeași funcție cu cea asumată înaintea lor de popoarele care le-au locuit. Mai ales în cazul iranian, care evoca într-un anume sens lumea originilor lor”.

Geopolitica convențională se va pune, deci, mereu în termenii unei fatalități, însărcinată să dezvăluie exact constantele imuabilității funciare ce guvernează întâlnirea, nupțialitatea istoriei în mers și a teritoriilor în care se produce acest mers.

Astfel, fiind predeterminată de configurația teritoriilor în care este chemată să se dezvolte, istoria – suma impulsiunilor istorice în acțiune care fac istoria – nu s-ar putea în nici un caz formula în termeni de libertate, istoria fiind închisă în sine prin chiar fatalitățile predispuse în fața înaintării sale, care veghează la propria ei manifestare.

Or, exact aici trebuie să intervină noile concepții ale geopoliticii transcendentale, care introduc în confruntarea dintre istorie și dezvoltările manifestării ei teritoriale un al treilea termen, cel al conștiinței revoluționare menite a putea să stabilească în această confruntare schimbările comandate de o voință vizionară, capabilă să se opună fatalităților obiective ale locurilor, ale configurațiilor preconcepute în cadrul teritoriilor solicitate de mersul istoriei și acțiunii lor pe teren, predestinate.

În emergența ei, prin acțiunea în conștiință a geopoliticii transcendentale, direct în istorie, în câmpul de exercițiu unde se manifestă libertatea conștiinței a ceea ce este cum trebuie să fie, voința revoluționară va veghea ca această libertate să poată să se afirme și să acționeze necondiționat, după propria ei lege, care este legea însăși a ființei, așa cum ne-o descoperă Martin Heidegger, ”libertatea este fundamentul ființei”.

Libertatea revoluționară pe care geopolitica transcendentală este menită să o asigure conștiinței ființei în istorie nu va merge totuși niciodată împotriva configurațiilor originare care îi predetermină cursul: cum libertatea fondatoare a ființei este cea de a fi exclusiv ce este, și nu altceva, voința revoluționară nu se va exercita, deci, prin geopolitica transcendentală decât pentru a asigura dinainte libera afirmare a ființei. Acesta este motivul exact pentru care domeniul propriu exercițiului geopoliticii transcendentale este cel al bătăliilor pentru eliberarea conștiinței ființei, pentru eliberarea revoluționară a ființei de sub constrângerile și alienarea, ce îi sunt impuse de dominațiile subversive ale neființei, atunci când aceasta se produce, așa cum este cazul în prezent.

Astfel, cum vremurile actuale ale istoriei lumii sunt exact cele ale prezentei singurătății finale a ființei și ale întunecării sale extreme, ale sumbrei decăderi de acum înainte lipsite de orice speranță, a venit ceasul afirmării finale a geopoliticii transcendentale, a cărei intervenție revoluționară totală merge către schimbarea totală, către răsturnarea totală a termenilor actuali ai istoriei mondiale ajunse la sfârșitul său.

Geopolitica transcendentală apare, deci, ca armă contra-strategică fundamentală a eliberării finale a ființei și a proiecției sale istorice aflate în prezent sub dominația subversivă a neființei. Astăzi civilizațiile imperiale ale ființei se opun istoric contra-civilizațiilor mondialiste ale Anti-Imperiului comercial total prin intermediul geopoliticii transcendentale și al unităților sale oculte de protecție contra-ofensivă ce acționează deja subteran.

De asemenea, noua conștiință a libertății ființei chemate să intervină, azi, din nou, în cursul istoriei prin ingerințele revoluționare ale geopoliticii transcendentale, mobilizată pentru ca ele să poarte bătăliile pentru eliberarea finală a ființei necondiționat subjugate, așa cum este ea în prezent, față de dominațiile subversive ale neființei, poate fi cu siguranță considerată drept conștiință în acțiune a însăși Divinei Providențe, cea care veghează la destinul și înaintarea ființei în istorie.

Anume astfel trebuie să înțelegem că geopolitica transcendentală nu este nimic altceva decât emergența, deopotrivă disimulată și nedisimulată, a Divinei Providențe în conștiința geopolitică revoluționară, angajată în prezent, prin noi, în avangarda bătăliei pentru eliberarea ființei și a civilizațiilor periclitate care o adăpostesc.

(Fragment din cartea în curs de apariție ”Vladimir Putin și Imperiul Eurasiatic)

Traducere de Ruxandra Iordache

Navighează dupa cuvinte-cheie: ,