Decăderea Occidentului – Statele Unite ca ţară a răului absolut

18:49, 19 decembrie 2015 | Opinii | 7448 vizualizări | 4 Comentarii Autor:

Continuăm să publicăm fragmente din lucrarea „Misiunea Eurasianistă. O introducere în eurasianism”, care urmează să apară în curând la o editură din România.

Originile situaţie actuale zac adânc în istoria Occidentului şi a proceselor sociopolitice desfăşurate în această parte a lumii. Istoria Europei Occidentale a adus societăţile acesteia la momentul în care individualismul, raţionalismul, materialismul şi reducţionismul economic au început să domine treptat, pentru ca apoi, în baza capitalismului format şi a burgheziei, să triumfe. Ideologia liberalismului a devenit ultima expresie a sistemului burghez. Tocmai acest concept ideologic, filozofic, politic şi economic a condus la situaţia actuală. În timpul Modernităţii, Europa a reprezentat leagănul civilizaţiei liberale materialiste, impusă celorlalte popoare ale Pământului prin politicile colonialiste şi imperialiste. În acest sens au fost utilizate cele mai atroce forme de convingere: spre exemplu, în secolul al XVI-lea, europenii au recreat instituţia sclaviei, care încetase să mai existe în urmă cu o mie de ani sub influenţa eticii creştine. Europenii au recurs la această practică respingătoare exact în momentul când Occidentul a început să elaboreze teoriile umanismului, gândirii libere şi democraţiei. Prin urmare, sclavia a reprezentat o inovaţie a capitalismului şi a ordinii burgheze. Sistemul burghez a fost instituit în coloniile europene; în cazul unora dintre ele acesta a atins expresia cea mai clară şi intensă, provocând sfârşitul logic al căii burghezo-democratice. Statele Unite ale Americii, un stat colonial bazat pe sclavie, individualism, egoism şi dominaţia banilor şi materialism, a devenit apogeul civilizaţiei occidentale burgheze în epoca modernă. Treptat, fostele colonii europene au devenit centre de putere independente şi, la mijlocul secolului XX, au devenit centrul tuturor civilizaţiilor occidentale şi polul în jurul căruia gravitează sistemul capitalist global. În urma prăbuşirii Uniunii Sovietice puterea SUA a încetat să mai fie contrabalansată de cea a blocului socialist, devenind centrul incontestabil al sistemului burghez global. Cei care făceau parte din elita americană au devenit membrii privilegiaţi ai oligarhiei globale, definind practic acest organism. Totuşi, în prezent oligarhia globală are în componenţa sa şi numeroase persoane din afara clasei politice americane, aceasta incluzând totodată oligarhia europeană şi elitele burgheze parţial occidentalizate din alte părţi ale lumii. Statele Unite au rămas coloana vertebrală a ordinii mondiale moderne în jurul căreia este structurat restul lumii. Puterea militară americană reprezintă un factor strategic major al politicii globale, sistemul economic american constituie un model pentru restul lumii, mass-media americană formează practic o reţea mondială, clişeele culturale americane sunt imitate şi parodiate în întreaga lume, iar progresul tehnologic american se află în vârful dezvoltării tehnologice la nivel mondial. În acest fel, însăşi populaţia SUA joacă un rol de ostatec pasiv, controlată de elitele globale, care folosesc instrumentele statului american pentru a-şi implementa obiectivele. Statele Unite formează un robot uriaş, controlat de oligarhie. Acesta personifică spiritul ordinii mondiale, ceea ce implică în sine un dezastru iminent şi reprezintă o expresie a răului, injustiţiei, opresiunii, exploatării, înstrăinării, colonialismului şi imperialismului.Statele Unite şi politicile implementate de acestea în întreaga lume reprezintă o calamitate teribilă şi un factor de susţinere şi consolidare a actualei stări de fapt. Toate tendinţele catastrofale ale epocii noastre izvorăsc din această fundaţie.

Economia americană se bazează pe dominaţia sectorului financiar, care a subminat complet valoarea producţiei industriale şi agriculturii. Marea majoritate a cetăţenilor americani sunt angajaţi în sectorul serviciilor terţe, fără să producă nimic concret. Parazitismul financiar american este aplicabil întregii planete, deoarece dolarul, care este tipărit fără limite de Rezerva Federală, reprezintă principala monedă de rezervă la nivel mondial. Economia mondială este centrată pe SUA şi operează în beneficiul SUA, indiferent dacă această economie este activă, eficientă sau nu.

Statele Unite consumă în prezent cel mai mare procent resursele mondiale pe cap de locuitor, contaminând atmosfera cu reziduuri toxice şi aruncând miliarde de tone de deşeuri în mediu. SUA consumă resursele restului planetei şi stabileşte controlul asupra acestor rezerve prin dominaţie militar-strategică, diplomatică şi economică. Prin urmare, SUA poate stabili preţurile la nivel mondial pentru un anumit produs de care, de cele mai multe ori, beneficiază tot America. Acest model al hegemoniei americane mondiale creează un dezechilibru major în economia mondială, precum şi o injustiţie şi o exploatare, apropiindu-ne de epuizarea inevitabilă a resurselor. Distribuţia de resurse naturale în întreaga lume este efectuată de SUA, aceasta fiind condusă exclusiv de interesele americane sau ale elitei transnaţionale, o măsură preliminară pentru catastrofa globală inevitabilă. Societatea americană a mers mai departe ca orice societate occidentală pe drumul atomizării, individualizării şi perturbării legăturilor sociale. Construită de imigranţi din toate colţurile lumii, societatea americană a iniţiat începuturile cultului identităţii individuale. Separat de un colectiv specific şi de originile sale, modelul vest-european a reuşit să ajungă la apogeul său pe teritoriul american în condiţii perfecte de laborator. Societatea americană nu doar că s-a dezintegrat treptat în indivizi atomizaţi, ci a fost întotdeauna formată din aceste elemente. Din acest motiv, individualismul şi-a atins concluzia logică în SUA, iar statele socialiste au rămas mult în urma SUA şi a Occidentului în ansamblu în acest proces.

Procesul de individualizare şi-a atins limitele extreme de evoluţie în SUA prin experimentele de dezvoltare a fiinţelor post-umane, cunoscute sub numele de transumanism. Succesul cercetătorilor americani în domeniul clonării, ingineriei genetice şi hibridizării sugerează că, la un moment dat, vom fi martorii apariţiei unor fiinţe post-umane autentice.

Societatea americană s-a bazat iniţial pe un amestec de culturi, naţiuni şi grupuri etnice, conform principiului ”creuzetului”. Rezultatul acestui proces este absenţa legăturilor etnice naturale. Dispersându-şi influenţa şi în restul lumii, SUA promovează, de asemenea, principiul cosmopolit, proclamându-l drept normă universală. Mai mult decât atât, acţionează ca motor al acesteia, privând sistematic ţările de dreptul la suveranitate naţională şi neimplicare în afacerile interne, atunci când acest lucru este propice intereselor sale. Invaziile şi ocupaţiile Serbiei, Afghanistanului, Irakului şi Libiei de către SUA/NATO constituie exemple elocvente ale acestui tip de practică. SUA joacă un rol esenţial în promovarea cosmopolitismului şi privarea de suveranitate a naţiunilor şi statelor.

Mass-media globală, care are pe conştiinţă crearea unor imagini virtuale absolut false ale lumii, în conformitate cu interesele oligarhiei mondiale, sunt în principal americane şi reprezintă o extensie a mediei şi politicilor americane. Acţionând în interesul elitei transnaţionale, aceasta îşi bazează modul de operare pe reţeaua de informaţii SUA. Societatea americană însăşi este marcată de o populaţie în general extrem de ignorantă, care denotă o lipsă de cultură, combinată cu încrederea cu naivitate în concepte complet false, înşelătoare şi inventate – generate de industria divertismentului, media şi alte mijloace. Acest model de ignoranţă, care prezintă o imagine caricaturizată a lumii, societăţii, istoriei etc. Sistemul american de cunoştinţe, care se axează exclusiv pe interese pragmatice şi materiale, se bazează în cea mai mare măsură pe exploatarea intelectualilor şi este formată aproape complet din imigranţi din alte ţări. Acest lucru reprezintă culmea deformării sferei cunoştinţelor de dragul propagandei, precum şi al beneficiilor pecuniare şi utilitare.

Americanii interpretează conceptul de progres într-un mod foarte distinct. Aceştia cred în potenţialul nelimitat de dezvoltare al propriului sistem economic şi au certitudinea viitorului care, din punctul lor de vedere, ar trebui să fie unul ”american”. Mulţi dintre ei cred sincer în propagarea ”modului de viaţă american” asupra întregii umanităţi ca fiind un avantaj şi un obiectiv real şi sunt stupefiaţi atunci când se confruntă cu refuzul şi cu o reacţie complet diferită, negativă (mai ales atunci când propagarea acestui stil de viaţă este însoţită de o invazie militară şi de exterminarea în masă a populaţiei locale, de dezrădăcinarea violentă a obiceiurilor tradiţionale şi religioase şi de alte monstruozități ale ocupaţiei directe). Ceea ce americanii denumesc ”progres” – ”democratizare”, ”dezvoltare” şi ”civilizare” a restului lumii reprezintă, în fapt, o degradare colonizare, degenerare, denaturare şi, în mod paradoxal, o formă stranie de dictatură liberală. Nu exagerăm prin afirmaţia că Statele Unite reprezintă un bastion al liberalismului militant, o încarnare şi un precursor al întregului rău care năpăstuieşte umanitatea în prezent şi un mecanism puternic ce dirijează hotărât umanitatea către dezastrul final. Acesta este imperiul răului absolut. Printre ostatecii şi victimele cursului dezastruos al acestui imperiu nu se numără doar toate celelalte naţiuni, ci şi americanii obişnuiţi. Chiar dacă sunt diferiţi de restul popoarelor cotropite, despuiate, văduvite şi persecutate ale Pământului, și aceștia reprezintă niște victime ale masacrului națiunilor.

Este semnificativ faptul că simbolurile naţionale ale Americii sunt relativ sinistre ca formă. Statuia Libertăţii se aseamănă cu zeiţa greacă a iadului, Hecate, iar torţa acesteia, care rămâne aprinsă pe timpul nopţii, duce cu gândul la faptul că ceastă ţară este una a nopţii. Sigla dolarului seamănă cu Coloanele lui Hercule, dincolo de care, conform grecilor antici, se afla regiunea Atlantidei – regiunea titanilor şi demonilor, care s-a scufundat din cauza mândriei, materialismului şi corupţiei. Cu toate acestea, în locul inscripţiei Nec plus ultra, sau ”Până aici: dincolo nu se mai poate”, de pe pavăza coloanelor, americanii au folosit inscripţia Plus ultra, sau ”Tot mai departe”. Astfel, ei au distrus o interdicţie simbolică în procesul de justificare morală a construcţiei civilizaţiei lor diabolice. Piramida masonică apare pe Marele sigiliu al Statelor Unite, însă nu are vârf, simbolizând o societate fără ierarhie verticală, separată de sursa ei divină. Nu mai puţin neprielnice sunt celelalte simboluri. Acestea reprezintă detalii şi pot fi percepute în moduri diferite, însă având în vedere rolul lor uriaş în cultura umană, nu trebuie să neglijăm astfel de simboluri semnificative.

SUA duce alte societăţi la ruină, pentru ca în definitiv să piară ele însele. În același timp, amploarea procesului catastrofal a ajuns la un asemenea nivel, încât am fi naivi să credem că cineva aflat în această situaţie s-ar putea feri cumva de puterea distructivă a idolului în cădere. Turnul Babel american este sortit prăbuşirii, însă este foarte probabil ca toate celelalte ţări şi fie îngropate sub dărâmăturile acestuia. SUA au devenit un fenomen mondial cu mult timp în urmă. Ele nu constituie o ţară izolată. Prin urmare, lupta cu Statele Unite nu poate avea acelaşi caracter precum războaiele istorice, purtate de un stat împotriva altora sau împotriva unei coaliţii de state. America reprezintă un fenomen planetar, o hiperputere globală, iar o luptă eficientă cu aceasta este posibilă numai dacă este purtată simultan în întreaga lume. Acest principiu presupune şi lupta pe însuşi teritoriul american, unde, la fel ca peste tot, este nevoie de prezenţa forţelor revoluţionare nonconformiste, care se opun categoric direcţiei Statelor Unite, lumii capitaliste şi Occidentului global. Aceste forţe revoluţionare din SUA pot fi cele mai diverse grupuri – atât de dreapta, cât şi de stânga, precum şi oameni de diferite religii, etnii şi orientări religioase. Aceştia trebuie priviţi ca un element valoros al frontului revoluţionar planetar. Într-o anumită măsură, cu toţii facem parte în prezent din imperiul american, fie direct, fie indirect și încă nu se știe dacă lupta poate fi purtată mai uşor sau mai sigur la periferie sau în ţările care nu au fost plasate în mod formal sub controlul american direct. Suita oligarhiei globale, formată aproape întotdeauna din aceeaşi agenţi ai influenţei americane (liberali făţişi sau secreți) este vigilentă faţă de demonstraţiile de nonconformism din întreaga lume. Datorită proliferării metodelor extrem de eficiente de urmărire, o capacitate enormă de stocare şi de procesare şi transmisie ultra-rapidă a datelor, urmărirea ascunsă continuă a oricărui element secret din orice colţ al planetei, în orice moment, este o problemă de facilitate, iar mâine va fi intra de rutină. Este important să înţelegem că locuim într-o Americă globală şi că, în acest sens, cei care se opun Statelor Unite şi hegemoniei americane, precum şi oligarhiei globale din exterior, nu sunt foarte diferiţi de cei aliniaţi împotriva aceloraşi inamici şi care se găsesc în interiorul graniţelor lor aparente. Cu toţii ne confruntăm cu aceeaşi situaţie.

Statele Unite şi elementele din spatele finanţelor transnaţionale imateriale constituie polii proceselor catastrofale, ce conduc inevitabil umanitatea şi sistemul global spre suicid şi, ca atare, constituie cadrul în baza căruia toate forţele opuse status-quo-ului să se unească şi să formeze un singur front global, anti-american. Trebuie creată o mişcare formată din întreaga umanitate, reţeaua şi structura acesteia urmând să ne unească pe toţi cei care dorim să vedem decăderea SUA şi care suntem gata să luăm parte la această luptă. Nu discutăm despre statul american, ci despre nucleul structural al reţelei globale de subjugare, supunere, înşelăciune şi parazitism. Nu discutăm despre masele americane, ci despre elitele oligarhiei globale care le controlează. În prezent, SUA sunt responsabile pentru tot ce se întâmplă. Astfel că trebuie distruse ca fenomen istoric, politic, social, militar şi strategic. Însă cum poate fi realizat acest lucru, în ciuda faptului că SUA reprezintă liderul incontestabil în domeniile militar, financiar, tehnologic, economic şi cel al expansiunii culturale agresive la nivel mondial?

Ţărilor care critică Statele Unite le este teamă cel puțin să discute despre o confruntare directă cu monstrul planetar în mod pur teoretic, chiar dacă acesta continuă să exercite rolul de putere distructivă enormă asupra lor. Este clar că un atac frontal nu poate rezolva această problemă. Războiul cu Statele Unite trebuie condus la un nivel diferit, în baza unor reguli noi şi utilizând strategii, tehnologii şi metode noi.

Navighează dupa cuvinte-cheie: , , ,