Jean Parvulesco: Semnificația supraistorică a masacrării ultimilor Romanovi