Igor Țurcanu,avocat. Declarație în legătură cu urmărirea penală față de jurnalistul Iurie Roșca

10:38, 11 iunie 2018 | Declarații | 1693 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Dosarul penal este intentat la 21 martie 2017 în urma unei plângeri, iar în plângere este vizată nemijlocit ca făptuitor doar o persoană, nimeni altul decât Iurie Roșca. Astfel, organele de urmărire penală care au recepționat plângerea și au avut competența legală de a investiga acest caz urmau în termen de 30 zile să finiseze urmărirea penală, lucru care nu s-a întâmplat. În speță, abia la 28 februarie 2018, adică practic peste un an de zile de la sesizarea organului de urmărire penală au fost efectuate acțiuni de urmărire penală cu participarea lui Iurie Roșca.

În speță, pe caz au fost dispuse măsuri speciale de investigație, care conform legii urmau să fie dispuse doar pentru o perioadă de 30 zile și prelungite întemeiat până la 6 luni.

Reieșind din faptul că, acțiunile încriminate lui Iurie Roșca ar fi avut loc în anul 2009, atunci putem afirma cu certitudine că dispunerea măsurilor speciale de investigație nu au îndeplinit cumulativ condițiile: realizarea scopului procesului penal este imposibilă pe altă cale ori există un pericol pentru securitatea statului și măsura specială de investigaţii este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Mai mult decât atât, organul de urmărire penală a încălcat și termenii rezonabili, stabiliți de Legea nr. 59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigații, prin ce a încălcat disproporționat și în mod vădit drepturile și interesele legitime ale lui Iurie Roșca, ocrotite în egală măsură atât de Constituția Republicii Moldova, cât și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Probele acumulate pe dosar de către organul de urmărire penală dovedesc faptul că organul de urmărire penală este excesiv de tendențios și, rechizitoriul este înaintat unei persoane absolut nevinovate, cum este Iurie Roșca.

Dosarul penal în cauză nu are nici un sorț de izbândă pentru partea acuzării în instanța de judecată obiectivă și imparțială.

Îndemn toți oamenii de bună credință, indiferent de opțiunile politice, naționalitate, apartenență religioasă să ia atitudine pe cazul dat și să –l susțină pe Iurie Roșca. Rezonanța publică majoră și interesul societății pot să facă ca lui Iurie Roșca să – i fie asigurat un proces corect și echitabil, adică respectat dreptul de a accede la justiție, și să nu fie admisă o imitare și profanare a justiției, ce este, de fapt, lipsă de justiție. Interesul suprem al legii este ca o instanță imparțială și independentă să asigure un proces corect și echitabil și în sentința adoptată să se vadă că partea apărării a fost luată ”în serios”, adică auzită.

10 iunie 2018

Avocat Țurcanu Igor