Demitizarea ereziilor Modernității ca sarcină morală a elitei intelectuale

17:50, 27 mai 2018 | Cărți | 1874 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

(Prefață la cartea Youssef Hindi ”Mistica Laicității. Genealogia religiei republicane de la Junius Frey la Vincen Peillon”, semnată de autor)

Cititorii portalului nostru au avut deja prilejul să intre în contact cu unele idei ale unuia dintre cei mai redutabili intelectuali francezi ai momentului, Youssef Hindi, un veritabil vârf de lance, ascuțită și tăioasă, ce pătrunde adânc și necruțător în hățișurile ”gândirii unice” ale unei Franțe dominate de credințe inculcate cu metodă în mentalul colectiv. Aceste adevăruri confecționate în laboratoarele Modernității au mutilat profund capacitatea de a înțelege lumea din jur a unor generații întregi.

Hindi se află într-o confruntare totală cu monștrii sacri ai unei lumi deraiate grav de pe orbita normalității. Sminteala omului de azi, redus la condiția de individ purtător de viruși intelectuali de care nici măcar nu este conștient, nu reprezintă o întâmplare, ci dimpotrivă, o operă malefică ce se întinde peste câteva secole. Iată de ce demantelarea meticuloasă a teoriilor falșilor profeți, cocoțați pe amvonul ”corectitudinii politice”, reprezintă deopotrivă un act de maturitate și o manifestare a unui curaj rarisim în lumea de azi. 

Să urmărim cu multă luare-aminte rândurile de mai jos. Și să citim această lucrare restrânsă ca volum integral. Pentru că cine va avea capacitatea de concentrare asupra ei, s-ar putea să descopere cu uimire că tot ce credea că ar cunoaște despre aventura intelectuală a Occidentului ultimelor secole nu reprezintă decât un construct factice, elaborat cu viclenie de către servanții unei cauze ignobile de alienare și despiritualizare a lumii, de surpare a temeliilor organice, tradiționale, imuabile ale acesteia.

Amintim că această lucrare, ca și celelalte apărute sub egida Universității Populare, poate fi procurată în librăriile ”Librarius”.

Iurie Roșca 

Preambul

Europa și Franţa trec printr-o zonă de puternice turbulenţe istorice, semn al unei crize profunde care îmbracă aparenţe politice, economice si sociale. Criză economică si monetară, falimentul Uniunii Europene, transferul suveranităţii naţiunilor înspre instituţiile supranaţionale, delegitimarea puterii politice în Franţa si în restul Europei. Intensitatea si frecvenţa zguduiturilor seismice sunt în creştere constantă, iar apelul la reformarea instituţiilor europene[1] și a Republicii franceze[2], pentru a le salva, se multiplică de vreo cincisprezece ani.

Natura crizei și a agitaţiilor politice pe care ea le provoacă nu poate fi înţeleasă printr-o analiză politică și istorică clasică.

Acest studiu prezintă istoria Franţei din aceste ultime două secole dintr-un unghi de vedere inedit. Voi retrasa, într-o perspectivă de lungă durată, istoria politico-religioasă a Europei și a Franţei pentru a ajunge la cea a Revoluţiei de la 1789, care, departe de ideea răspândită, nu a fost animată doar de idealurile de Libertate, Egalitate și Fraternitate, ci de un virulent anticlericalism de natură religioasă. Proiectul revoluţionar și republican este mai întâi mistic, înainte de a fi politic.

Astfel, pentru a ajuta cititorii să înţeleagă fondul crizei actuale, voi analiza formarea, evoluţia si eventualul sfârsit al Republicii ca specialist în istoria religiilor. Va apărea astfel, clar, la capătul lecturării acestei lucrări, că tentativele de renovare instituţională pe care vor să le realizeze republicanii contemporani stau mărturie pentru această teamă pe care o au acești gardieni ai templului Republicii de a-l putea vedea prăbușindu-se.

Este vorba aici de un proiect permanent al prelaților Republicii, începând cu 1789; cel al creării și al regenerării unei religii care slăbește în lipsa unei reale înrădăcinări istorice si antropologice.

Veţi descoperi în paginile ce urmează în ce fel și de către cine a fost forjată această religie a Republicii, laicitatea, cea care a fost căutată chiar din ziua a doua a Republicii de către iacobini și succesorii lor republicani din secolul XIX, pentru a așeza definitiv noul regim.

De la cabalistul iacobin Junius Frey (1753-1794) la Vincent Peillon, trecând prin Ferdinand Buisson (1841-1932), vom merge pe urma misticilor și profeţilor autoproclamaţi ai erei moderne, care au elaborat această religie compozită a Republicii, sub domnia căreia trăiesc francezii, fără a fi cel puțin conștienți de existența acesteia.

Youssef Hindi

20 decembrie 2016

[1]      Sistemul liberului-schimb conjugat cu euro (din care rezultă recesiunea economică și șomajul de masă), pierderea suveranităţii si supunerea faţă de puteri străine, corupţia unei părţi a clasei politice provoacă o respingere completă a Uniunii Europene de către popoarele din Europa. Un regim nu se poate menține decât pe umerii unei credinţe colective și ai unei ideologii care o susține, motiv pentru care UE se află într-un pericol de moarte. Ceea ce explică de ce Hubert Vedrine, fost ministru al Afacerilor Externe (1997-2002), care beneficiază de mare credibilitate politică si de o imagine de democrat-suveranist, tocmai a publicat o carte explicită, Salvarea Europei (noiembrie 2016), în care propune o renovare a Uniunii Europene pentru a se păstra suveranitatea naţiunilor.

[2]      În 2001, Arnaud Montebourg, susţinut de Vincent Peillon, a creat „Convenţia pentru Republica a Vl-a”. Această idee de renovare a Republicii a fost reluată de Jean Luc Melenchon. A se vedea: Le Figaro, „La VIe Republique en six principes”, 04/05/2013.

Navighează dupa cuvinte-cheie: , , ,