PHILIPPE DE VILLIERS:Un patriot francez în faţa hegemoniei americane (11)

12:38, 10 februarie 2016 | | 2465 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Prăbuşirea transcendenţei

Coşmarul lumii occidentale de azi, creionat de o manieră fulminantă de către autorul nostru, mai are un aspect, fundamental, de departe unul central, din care derivă toate celelalte laturi ale prăbuşirii acestei civilizaţii deviate: prăbuşirea spirituală.  La rădăcinile Modernităţii a stat otrava apostaziei omului căzut în hăul antropocentrismului. Şi iată că această maladie de ordin metafizic de o gravitate fără precedent în istorie cunoaşte în ultimele decenii, considerate a fi deja ale Postmodernităţii, forme de manifestare de o monstruozitate terifiantă. Pentru a prinde mai bine esenţa acestei noi realităţi dintr-o lume post-creştină, să mai parcurgem împreună câteva fragmente din lucrarea lui Philippe de Villiers.

Autorul îşi aminteşte de întâlnirea avută la Roma cu papa Benoit al XVI-lea din 28 ianuarie 1993, la care era prezent şi senatorul francez Bernard Seiller:

„El ne vorbeşte despre o veritabilă tornadă, ce s-a abătut asupra creştinătăţii. De o imensă apostazie silenţioasă: „cel care se propagă este vidul, deşertul spiritual. Deseori s-a pierdut demnitatea şi misterul sacrului. Bisericile au fost despuiate de splendoarea lor…Iar cardinalul Ratzinger adaugă: ” Refuzând să-şi recunoască rădăcinile creştine,  Europa se refuză pe ea însăşi. Ea se reneagă”. A fost dezrădăcinată credinţa. În inima crizei se află secularizarea…A fost dezîncarnat omul, a fost pus în afara propriei sale culturi. Şi refuzând graţia, s-a sfârşit prin refuzarea naturii. Cultura este ansamblul gândirilor şi al operelor prin care omul îşi dezvoltă natura. Fiind în afara culturii sale, omul moare în natura sa.

Societatea priveşte cu spaimă marele vas ce se scufundă. Ea îşi pierde valorile şi îşi pierde şi capul.

Descreştinarea Franţei lasă o societate de zombi dezorientaţi  care se îndreaptă spre vid.  Este prăbuşirea transcendenţei, căderea vertiginoasă a valorilor fundamentale, marea depresiune…

A existat un timp al iluziilor, apoi cel al deziluziilor. A fost celebrat Progresul, de la  Iluminism încoace am început să credem că nădejdea  creştină nu este decât o contrafacere. Triumful Raţiunii n-a reconciliat omenirea cu ea însăşi. Aceasta a început să se îndoiască de toate.

Modernitatea a crezut în ea însăşi şi  în raţiunea sa. Postmodernitatea nu mai crede în nimic. Ea a căzut într-un hedonism narcisiac, ea onorează un nou dumnezeu, banul… Omul dezlegat de legământul sacru a devenit o marfă, o maşină a dorinţelor. Preotul din Ars a profetizat: „Lăsaţi o parohie cincizeci de ani fără preot, şi se va ajunge a adorarea dobitoacelor”.

A venit timpul Dobitocului abstract şi  dezîncarnat, a idolului de gheaţă. Compasiunea, mila şi ansamblul de virtuţi sociale, şlefuite de civilizaţia marilor sentimente, nu-şi  mai au locul legitim într-o societate fondată exclusiv pentru producerea mărfurilor. În timp ce doar consumul în totalitatea lui este celebrat ca o formă de cultură aparte, iar singurul exotism constă în fabricarea neîntreruptă a unor pseudo-necesităţi materiale, create pentru a păcăli plictiseala…

Relativismul libertarian şi nihilismul ne-a adus în impas.

A căzut nu doar o bucată de zid. Este un zid de bază. Renegându-şi rădăcinile creştine, Franţa a uitat civilizaţia care a plămădit-o. Şi Puterea este vidă”…

Comparând războiul împotriva credinţei pe care îl resimte Franţa şi, respectiv, Moldova, similitudinile sunt evidente. Doar că în cazul Franţei liber-cugetătorii iluminişti şi succesorii lor culturali şi ideologici au fost cei care au surpat temeliile spirituale, iar în Moldova ultimul sfert de veac a fost precedat de cincizeci de ani de prigoană religioasă comunistă. Şi totuşi, dacă noi încă  suntem ceva mai ataşaţi credinţei şi tradiţiei, avantajul constă în faptul că francezii au în spate o perioadă mult mai îndelungată de teroare intelectuală şi politică împotriva bisericii, de la nefastul şi canonizatul de către Modernitate secol al Luminilor, al XVIII-lea, prin Revoluţie, spre americanizarea de după 1945. Însă dată fiind influenţa fantastică a culturii de masă, a Internetului, a învăţământului ateu şi a statului laic, descreştinării noastră s-ar putea accelera vertiginos. Viitorul nostru apropiat, ca şi soarta postumă a fiecăruia dintre noi şi a neamului în ansamblu, e în mâinile noastre. Ca fiinţe libere, optăm fie pentru înălțare, fie spre damnare eternă.

Navighează dupa cuvinte-cheie: