Iurie Roșca, Igor Dodon

Opriți colonizarea economică a țării!
Scrisoare deschisă Președintelui Republicii Moldova, Domnul Igor Dodon

14:59, 28 iunie 2018 | | 7932 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Stimate domnule Președinte,

Aș dori să Vă atrag respectuos atenția asupra faptului că actuala guvernare promovează o politică de colonizare economică a țării, care poate avea consecințe nefaste asupra poporului nostru. Este vorba despre adoptarea unui șir de acte normative și legislative, care deschid calea obținerii cetățeniei țării noastre de către orice străin în schimbul unei sume de bani. Însăși ideea vânzării cetățeniei este una de-a dreptul monstruoasă. Este ca și cum ți-ai vinde Patria, acoperindu-te cu pretextul onorabil că nu ai bani destui să o întreții. Însăși ideea de factură neoliberală despre caracterul eminamente benefic al investițiilor străine subminează cu desăvârșire suveranitatea politică a țării, care este o simplă ficțiune în absența unei suveranități economice.

Astfel, avem în vedere următoarele documente adoptate de către regimul care a uzurpat puterea în stat.

  1. Legea nr.283 din 16.12.2016, publicată în ”Monitorul Oficial” la 27.12.2016 și intrată în vigoare la 27.06.2017.

Prin acest act legislativ majoritatea parlamentară a introdus o serie de modificări la Legea cetățeniei, cea mai gravă dintre acestea fiind formulată după cum urmează:

În art. 17 se introduce următoarea normă:

„(11) Prin derogare de la prevederile alin. (1), cetăţenia Republicii Moldova poate fi acordată la cerere cetățeanului străin sau apatridului care cunoaşte şi respectă prevederile Constituţiei și care întrunește cumulativ următoarele condiții:
a) are o bună reputație economică și financiară;
b) nu prezintă pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului;
c) varsă contribuția la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă sau a efectuat și menține, pentru o perioadă de 60 de luni, investiții în cel puțin unul din domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova, aprobate de Guvern.
(12) Valoarea minimă a contribuției la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă și a investiției în unul din domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova, precum și modalitatea ei se aprobă de Guvern.”
„(31) Membrii de familie (soț, soție, copii, părinți) aflați la întreținerea persoanei care a obținut cetățenia în conformitate cu prevederile alin. (11) și care întrunesc condițiile stabilite la alin. (11) lit. a) și b) pot obține cetățenia Republicii Moldova prin vărsarea unei contribuții nerambursabile la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă în mărime de cel puțin 30% din valoarea contribuției stabilite conform alin. (12) pentru fiecare persoană” (…)

(7) Acordarea cetățeniei Republicii Moldova în condițiile alin. (11) va fi limitată la 5 mii de persoane.”.

Din păcate, adoptarea acestei norme aberante, care subminează grav interesele naționale ale țării, a trecut practic neobservată de către opinia publică. Însă chiar dacă legea respectivă a intrat în vigoare, Dumneavoastră dispuneți de dreptul constituțional la inițiativă legislativă, prin urmare puteți depune la Parlament un proiect de abrogare a acesteia.

O astfel de măsură se impune cu atât mai urgent, cu cât este evident faptul că în spatele acestor inițiative stau interese economice majore ale unor afaceriști din străinătate, care au știut să facă lobby pe lângă actuala guvernare pentru a pune stăpânire, prin intermediul acestor tertipuri juridice, pe cele mai importante sectoare ale economiei naționale. Iar dacă e să ținem cont de faptul că, spre regret, un investitor autohton este practic pus în condiții de egalitate cu un investitor străin, excepție fiind doar dreptul de a procura terenuri agricole, devine clar faptul că anume pământurile noastre roditoare sunt țintite de către aspiranții la obținerea printr-o derogare criminală a cetățeniei statului nostru.

Prin urmare, vă rugăm respectuos să inițiați de urgență abrogarea acestei legi. 

  1. Hotărârea Guvernului nr. 786 din 04.10.2017 „Cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție”, publicată în ”Monitorul Oficial” la 06.10.2017.

Prin această hotărâre Guvernul a adoptat Regulamentul cu privire la dobândirea cetățeniei prin investiție, precum și a operat modificări și completări la anexele nr.1 şi nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 903 din 31 decembrie 2015 „Cu privire la Instituția publică „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova”, conform anexei nr. 2.

În documentul respectiv este introdusă următoarea normă:

”Valoarea minimă a contribuției nerambursabile la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă constituie echivalentul a 100 mii de euro, iar valoarea minimă a investiției, în cel puțin unul dintre domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova, constituie echivalentul a 250 mii de euro”.

Astfel, economia țării a fost scoasă la mezat pentru treizeci de arginți de către cei care și-ar vinde și propria mamă, dacă li s-ar oferi un bacșiș mai gras. Este lesne de calculat ce sumă s-ar acumula, dacă fiecare dintre cei 5 mii de aspiranți la cetățenie contra cost, plus membrii familiilor acestora,  ar depune banii respectivi. Doar că ar fi de-a dreptul stupid și iresponsabil să ne prefacem că respectiva operațiune s-ar încadra în ideea de normalitate într-un stat condus de către niște demnitari responsabili. Evident, armata de cinci mii de afaceriști ar putea cumpăra în câteva săptămâni toate terenurile arabile ale moldovenilor. Asta pentru că în satele noastre muribunde oricine e gata să-și vândă terenul pe un preț de nimic, deoarece nu are cine să-l mai prelucreze, cei tineri fiind plecați peste hotare, iar bătrânii nemaiavând puteri să îl îngrijească.

Aici ar fi momentul potrivit să ne întrebăm dacă nu cumva consultanții străini ai țării noastre, care ne-au asistat preț un sfert de veac în realizarea reformelor economice, tocmai asta au și urmărit prin dezindustrializare, parcelarea pământului arabil și invazia mărfurilor agricole pe piața internă în condițiile liberului schimb, care a ucis orice șansă de succes pentru producătorul agricol autohton?

Se știe bine că secolul XXI va fi cel al războaielor economice pentru hrană și apă. Asta deoarece anual, din cauza schimbărilor climatice, suprafețele fertile la scară globală se reduc în ritmuri uriașe.

Prin urmare, tot felul de gangsteri economici privesc Moldova ca pe o țară-țintă, bună de subjugat economic prin coruperea factorilor de decizie. Astfel încât depopularea țării prin migrația masivă în special a forței de muncă din zona rurală și devalorizarea muncii în agricultură prin concurența neloială, pe care o fac marii importatori pe piața noastră internă, se înscriu tocmai în logica cedării pământurilor noastre în proprietate privată străinilor, care vor deveni peste noapte cetățeni moldoveni cu acte în regulă.

Este bine să nu se uite faptul că punerea în aplicare a acestor acte oficiale de-a dreptul criminale, care asasinează economia națională, poartă un caracter ireversibil. Asta pentru că cetățenia dobândită în mod legal nu va putea fi retrasă niciodată. Cum nu va putea fi retras nici dreptul de proprietate asupra terenurilor arabile procurate de noii veniți, care se vor căpătui cu cetățenie cumpărată de la un stat corupt și mafiotizat. Adică, moldovenii plecați peste hotare nu vor mai avea unde să revină, locul lor va fi ocupat de către străinii, meritul cărora este doar că au mai mulți bani decât moldovenii.

Să vedem acum care sunt, în accepția Guvernului Filip, domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova. Pentru că șmecherii și coțcarii de pretutindeni sunt invitați să investească cele 250 000 euro, citez, ”în cel puțin unul dintre domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova”. Să nu credeți, domnule Președinte, că este cumva vorba despre industrie, sigurul sector care poate repune întreaga economie pe picioare. Iată care sunt cele două sectoare trecute în respectiva hotărâre:

5. Domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova sînt următoarele:
1)
dezvoltarea sectorului imobiliar prin procurarea și deținerea în proprietate, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin 60 de luni, a unuia sau a mai multe bunuri imobile cu valoare de piață totală, la data efectuării investiției, de cel puțin 250 mii de euro;
2) dezvoltarea sectorului financiar public și al investițiilor publice prin procurarea și menținerea în proprietate a valorilor mobiliare de stat emise în acest scop, pentru o perioadă de cel puțin 60 de luni, în valoare de cel puțin 250 mii de euro”.

Domnule Președinte, în calitatea Dumneavoastră de ex-Ministru al Economiei și doctor în economie, știți mai bine decât mine că nu poate fi nimic mai profitabil și mai lipsit de orice risc pentru un investitor străin decât să investească în sectorul imobiliar într-o țară săracă, unde toți vând bunuri imobile și nimeni dintre localnici nu e în stare să le cumpere. Astfel încât piața noastră imobiliară deja devine pradă pentru rechinii financiari de peste hotare. În aceste condiții este de-a dreptul absurd și cu totul iresponsabil să îi acorzi cetățenie cuiva care și fără aceasta are tot dreptul legal să intre cu investiții pe piața noastră imobiliară. Cetățenia ar apărea aici ca un cadou din partea statului pentru un vântură-lume, care vine să cumpere casele și terenurile intravilane de la moldovenii care sunt gata să-și vândă și rinichii, doar să supraviețuiască genocidului economic căruia sunt supuși. Mai grav, mențiunea despre 60 de luni permite respectivilor speculanți internaționali ca peste cinci ani să vândă la prețuri mult mai mari ceea ce vor cumpăra pe doi bani de la moldovenii aduși la sapă de lemn. Aceeași normă e stabilită și pentru afaceri în domeniul valorilor mobiliare.

Domnule Președinte, pentru a anula această hotărâre de Guvern, Dumneavoastră puteți face uz de dreptul pe care vi-l dă art. 88 al Constituției ”Alte atribuții”, care stabilește următoarele:

  1. suspendează actele Guvernului, ce contravin legislaţiei, pînă la adoptarea hotărîrii definitive a Curţii Constituţionale”.

Desigur, un astfel de decret de suspendare a hotărârii de Guvern respective trebuie să fie urmat neîntârziat de către o sesizare la Curtea Constituțională, prin care să cereți anularea acesteia. Iar temeiuri juridice pentru o astfel de sesizare sunt destule.

  1. La 31 mai 2018 majoritatea parlamentară a adoptat în lectură finală, cu grave încălcări ale Regulamentului parlamentului, o lege care vine să finalizeze seria de documente oficiale, îndreptate spre acordarea cetățeniei unor aventurieri din toate colțurile lumii. Este vorba de legea care poartă numărul 61 și care V-a fost transmisă spre promulgare, aceasta purtând denumirea standard ”Pentru modificarea și completarea unor acte legislative”.

În Art. II al acestei legi se fac din nou modificări la Legea cetățeniei, fiind vizat din nou articolul 17 al acesteia. Astfel, în alineatul (11), cel pe care l-am citat mai sus și care prevede acordarea cetățeniei prind derogare și contra cost, după cuvântul ”apatridului” se  introduce ”solicitantul principal”, iar cuvintele ”cunoaște și” se exclud. Adică, solicitantul principal ar fi capul familiei, care își poate căra cu el pentru a-și obține cetățenie în condițiile arătate mai sus toate cimotiile, părinți, neveste (în cazul musulmanilor – până la patru!) și copiii. Acesta este absolvit în mod straniu de cunoașterea Constituției. Iată cum arată acest citat în redacția actuală:

Prin derogare de la prevederile alin. (1), cetăţenia Republicii Moldova poate fi acordată la cerere cetățeanului străin sau apatridului care cunoaşte şi respectă prevederile Constituţiei…”

Nu încape nici o îndoială că pungașii de pe aiurea, puși pe căpătuială în țara noastră, s-au tocmit între timp cu capii actualului regim, care, iată, dintr-o mărinimie explicabilă doar în parametri pecuniari, îi absolvă pe respectivii de obligația de a cunoaște Legea Fundamentală. Interesant, cum o vor respecta aceștia fără să o cunoască?

Urmează prevederea care precizează privilegiile acordate membrilor familiilor ”solicitanților principali” (soț, soție, copii, părinți), aceștia urmând și ei să verse niște sume simbolice fie în Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă, fie să facă investiții în cele două sectoare enumerate

în respectiva hotărâre de Guvern.

Iar culmea obrăzniciei regimului criminal de la putere se manifestă prin completarea art. 27 al Legii cetățeniei ”Atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova”,aceasta având următorul conținut:

Decretul Președintelui Republicii Moldova privind acordarea cetățeniei în baza condițiilor de naturalizare prevăzute la art. 17 alin. (11) și (12) din prezenta lege va conține doar date de identificare  ale dosarelor solicitanților, fără a se indica numele și prenumele acestora”. (!!!)

Așadar, din mila actualei guvernări, vom avea în scurt timp 5 000 de noi cetățeni ai țării noastre, plus rudele acestora, care se vor ridica la alte zeci de mii, numele cărora nu avem dreptul să îl cunoaștem. De ce oare această categorie de investitori-cetățeni doreşte să-și ascundă numele? Cine poate garanta că în spatele acestei afaceri de o amploare și o periculozitate fără precedent pentru interesele noastre naționale nu se află tot felul de grupări teroriste, conectate la Statul Islamic, la alte rețele de tip mafiot, la traficanții de arme, narcotice sau cine știe ce alte celule de spălare de bani pentru scopuri criminale? Nimeni.

Domnule Președinte, Dumneavoastră ați declarat public în mai multe rânduri că sunteți adeptul suveranității economice a țării. Ați avut un discurs consistent, axat pe independența economică ce condiționează independența politică în cadrul Forului de la Chișinău, care s-a desfășurat în decembrie anul trecut cu participarea a peste șaptezeci de intelectuali din diverse țări ale continentului nostru. Acea conferință, care a vizat identificarea unor soluții de alternativă la capitalismul financiar, speculativ și aducător de dezechilibre economice și sociale enorme, a avut o rezonanță internațională cu totul aparte. Ați căpătat faima unui adevărat suveranist, care vă încadrați în noul curent politic, reprezentat de către țările grupului de la Vișegrad, Austriei și, iată, Italiei. Aceeași politică de protecție a pieței interne este promovată de către președintele SUA Donald Trump.

Tocmai de aceeaVă rog cu insistență să nu promulgați legea votată de majoritatea parlamentară aflată la cheremul plutocrației locale, care a joncționat cu plutocrația globală. Vă rog să respingeți proiectul nr. 61 adoptat la 31 mai 2018 și să luați atitudine publică față de tentativele actualei guvernări de a ceda economia națională în mâinile câtorva mii de afaceriști dubioși din toate colțurile lumii.

Aceste acțiuni ale regimului, care a uzurpat întreaga putere în stat, reprezintă riscuri majore pentru securitatea națională a țării, inclusiv pentru securitatea alimentară, și comportă pericolul penetrării unor grupări teroriste pe teritoriul nostru sub masca de investitori străini și proaspeți cetățeni ai Republicii Moldova. Vă rog să nu permiteți năruirea definitivă a șanselor de renaștere economică a țării prin vânzarea celei mai de preț resurse strategice pe care o are poporul nostru – pământul arabil.

În aceste clipe viitorul țării este în mâinile Dumneavoastră. Iar o atitudine fermă, patriotică și demnă de un bărbat de stat va fi apreciată de majoritatea absolută a poporului nostru.Moldova nu trebuie să devină o colonie economică a marelui capital străin, ci o țară europeană, care știe să-și protejeze și să-și dezvolte economia având toate pârghiile statale și legale la îndemână.

Vă rog să primiți, Domnule președinte, asigurarea celei mai înalte considerațiuni.

Iurie Roșca,

Președintele Universității Populare,

Co-organizatorul Forului de la Chișinău

jurnalist

28 iunie 2018