O nouă inițiativă de reformă radicală: Meritocrația salvează România!

12:29, 18 octombrie 2018 | | 1853 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Ieri am primit de la un prieten pe Facebook o înregistrare video care m-a impresionat profund. În cadru apare un domn în etate, cu o ținută monumentală, care face o radiografie critică excelentă actualului sistem politico-economic oligarhic, instaurat în ultimele decenii în Occidentul devenit global. Vorbitorul explică într-o manieră extrem de reușită cum funcționează acest sistem al plutocrației planetare, care și-a subjugat politicienii, partidele politice și, prin intermediul lor, toate statele lumii. Desproprietărirea popoarelor și a statelor de toate bunurile care îi aparțineau de către păpușarii globali, care au concentrat o putere financiară și politică uriașă, este o realitate teribilă acest discurs o demantelează cu toate argumentele necesare, pas cu pas, într-o formă accesibilă oricărui om.

Realitatea dură din mediul politic este dezvăluită fără menajamente, fiind demascată întreaga mascaradă politico-electorală, ce creează iluzia alegerii pe baze de alternativă, în timp ce de fapt electoratul este invitat să aleagă între mai multe marionete ale acelorași păpușari. În condițiile actualului sistem politico-economic, arată vorbitorul, alternanța la guvernare nu este decât un bluf, o iluzie, iar cei care ajung în parlamente și guverne servesc docil și invariabil interesele aceleiași mafii internaționale, care își impune voința prin intermediul organismelor internaționale și a Satelor Unite, care s-au transformat într-un regim de jandarm global cu reguli neoliberale extinse la scara lumii întregi.

Am căutat să aflăm cine totuși este acest vorbitor cu totul remarcabil și am descoperit, tot datorită Facebook-ului, că el se numește Radu Călin și face parte din Mișcarea Meritocrată din România, o asociație non-politică despre care nu auzisem nimic până în prezent. Iată și portalul oficial al acestei organizații: http://www.meritocratia.ro. Ea este condusă de un domn pe nume Primo Laurențiu și publică articole și video cu un conținut radical antisistem.

Revenind la discursul dlui Radu Călin, ca și la întreaga inițiativă a acestui grup de militanți, trebuie să remarcăm că, deși la ora actuală dispunem de foarte puține informații despre acesta, este evident faptul că avem de a face cu niște intelectuali care manifestă o reacție critică virulentă, bine articulată, consistentă și competentă, la sistemul instaurat în ultimele decenii. Acest sistem al capitalismului speculativ, al fundamentalismului de piață, care pregătește, așa cum accentuează pe bună dreptate dl Radu Călin, instaurarea unei Noi Ordini Mondiale, țintește transformarea omenirii întregi într-o gloată de sclavi obedientă unui singur centru de comandă. Vorbitorul dezvăluie și planurile acestei mafii internaționale de a reduce populația globului prin distrugerea familiei, stimularea utilizării contraceptivelor și a avorturilor, vaccinarea obligatorie, împingerea depravării sexuale dincolo de orice limite imaginabile, războaie etc.

Analiza făcută actualului sistem economic prădător este cu una bine pusă la punct, fiind arătat întregul mecanism ocult al caracatiței mondiale. Iar prăbușirea lui este inevitabilă și chiar iminentă, spune vorbitorul. Cine va avea curiozitatea și răbdarea să urmărească cu atenție acest discurs video, are șansa să înțeleagă cum funcționează schema de înrobire a popoarelor, de generare a creșterii fantastice a averilor corporațiilor transnaționale și de sărăcire a majorității absolute a populației globului.

Evident, apariția unor astfel de inițiative în România este una salutară, mai ales pe fundalul dominației ”gândirii unice” a practic tuturor partidelor, care enunță papagalicește toate sloganele răsuflate ale globalismului neoliberal. Asta și pentru că în mod firesc, datorită Internetului, mesajul respectiv poate penetra cu ușurință și în Republica Moldova, care este afectată în egală măsură de toate tarele sistemului politico-economic ce s-a statornicit în ultimele decenii. O astfel de abordare poate contribui în mod substanțial la ”dezvrăjirea” opiniei publice, care mai rămâne într-o stare de fascinație, așteptând cu naivitate schimbări radicale în urma debarcării actualei guvernări și a preluării puterii de către partidele de opoziție. Nimic mai fals! Odată fiind stabilite regulile de joc prin întreaga legislație impusă din exterior, precum și prin multiplele tratate internaționale ce ni s-au băgat pe gât de către aceeași păpușari internaționali, oricine ar veni la guvernare, va continua să meargă pe aceeași pârtie vicioasă.

 

Desigur, soluțiile pe care le propune Mișcarea Meritocrată, cum ar fi adoptarea unei noi Constituții, recursul la referendum, selectarea conducătorilor țării pe baze de concurs, suprimarea partidelor, alegerea directă a Președintelui și a Premierului, sunt discutabile și chiar merită a fi dezbătute pe larg. Deși personal ader la mai toate aceste idei, așa cum remarcă și autorii conceptului, realizarea unui astfel de program este extrem de dificilă dată fiind forța uriașă pe care o posedă plutocrația globală. Dar însăși critica radicală și ireconciliabilă a actualului model de organizare politico-economică a societății este o dovadă clară că tot mai mulți intelectuali sunt conștienți de impasul grav în care am intrat, omenirea pomenindu-se în fața unui colaps de proporții. Totul e dacă se va reuși evitarea unei prăbușiri de proporții apocaliptice prin promovarea unor reforme radicale a sistemului sau o astfel de perspectivă ar fi realizabilă doar după o catastrofă totală la scara întregii planete. Firește, ultima variantă e mai puțin dezirabilă, mai ales că nu se știe ce va mai putea supraviețui după marea prăbușire.

Viziunea militanților Mișcării Meritocrate din România consună perfect cu noul curent de opinie ce capătă cu repeziciune o amploare din ce în ce mai mare în Europa, transgresând orice barieră ideologică, stânga autentică și dreapta conservatoare devenind complementare.

Urmărind cu atenție presa internațională și lucrările academice apărute în diverse țări care critică actualul sistem, subsemnatul a avut numeroase ocazii pe parcursul ultimilor ani să accentueze, în articole și emisiuni televizate, faptul că ne aflăm într-un moment istoric cu totul aparte. Este vorba de faptul absolut evident că sistemul neoliberal, care părea imuabil și promitea prosperitate, a ajuns la finalul său logic. Iar prăbușirea lui este nu doar iminentă, ci și dezirabilă. Întrebarea care rămâne deschisă și este dezbătută pe larg în mediile intelectuale este cum va arăta lumea postliberală.

Conceptul de ”arheomodern” elaborat de către filosoful rus Alecsandr Dughin, noțiunea de ”arheofuturism” lansată de scriitorul și gânditorul politic francez Guillaume Faye, precum și multitudinea de alte elaborări ale unei serii impresionante de autori și mișcări politice antisitem, reprezintă tot atâtea tentative de creionare a unui alt model de organizare a societăților pentru secolul XXI. Dezbaterea este în toi, orice inițiativă de acest gen merită să fie analizată cu atenție, criticată dacă e cazul, completată sau dezvoltată printr-un efort intelectual colectiv al celor care fac parte din elitele autentice și care se dedică identificării unor formule optime pentru o lumea mai dreaptă, axată pe valori spirituale, civilizaționale, culturale și politice aflate în contrast flagrant cu actualele regimuri cleptocratice.

În încheiere aș dori să menționez că mi-ar fi plăcut să desprind din pledoaria acestui grup de intelectuali români accentuarea clară a ideii că patriotismul într-o țară ca România este unul de neconceput, steril chiar, fără îmbrățișarea totală a Ortodoxiei ca element identitar fundamental al neamului. Mottoul ”Nihil sine Deo”, ”Nimic fără Dumnezeu”, rămâne valabil pentru eternitate.

Iurie Roșca,

18 octombrie 2018