Manifestul Alianţei Revoluţionare Globale (7)

15:06, 1 februarie 2017 | | 7567 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Program, principii, strategie

Partea a VII-a. Imaginile viitorului: dialectica normei multiple

1. Viitorul va deveni posibil doar dacă vom reuși să distrugem lumea actuală și să transformăm norma în realitate. Fiecare segment al frontului antiamerican, fiecare verigă a Alianței Revoluționare Globale își are propria imagine asupra viitorului, propria normă. Trebuie să admitem că aceste norme pot fi diferite, incomparabile și chiar să se excludă reciproc. Însă această situație va conta doar dacă aceste norme și imagini ale viitorului vor fi înțelese ca ceva universal și obligatoriu pentru toată lumea, adică dreptul imperativ general-uman care exclude orice altă opțiune. Într-un asemenea caz mai devreme sau mai târziu scindarea în interiorul Alianței Revoluționare Globale va deveni inevitabilă, prin urmare, și activitatea ei la un moment dat va fi condamnată la un eșec. Este puțin probabil ca musulmanul, creștinul, ateistul, anarhistul, conservatorul, libertarianul, fundamentalistul, sectarul, progresistul, ecologistul sau tradiționalistul să coexiste unul lângă celălalt, dacă vor încerca să-și extindă propria viziune asupra viitorului celorlalți și chiar asupra întregii omeniri. De o astfel de situație s-ar folosi imediat oligarhia globală, care va provoca scindări între adversarii săi, va sparge solidaritatea lor și îi va nimici pe fiecare în parte. Deși o astfel de strategie este extrem de simplă și primitivă, ea a funcționat invariabil pe parcursul mileniilor, aducând rezultate pozitive celor, care au utilizat-o. Alianța Revoluționară Globală nu are niciun drept să accepte o astfel de mutare programată din start și previzibilă. Capacitatea de a însuși lecții din istorie și de a elabora strategii în baza unei gândiri raționale constituie o trăsătură indispensabilă a unui om înțelept. De aceea, pentru a avea succes în războiul său, Alianța Revoluționară Globală are datoria să ocolească această cursă. Având imagini diverse asupra viitorului, trebuie să învățăm a le aplica într-un context local, iar nu universal. Islamul – pentru musulmani, creștinismul – pentru creștini, socialismul – pentru socialiști, ecologia – pentru ecologiști, fundamentalismul – pentru fundamentaliști, naționalismul – pentru naționaliști, anarhia – pentru anarhiști etc. – iată care trebuie să fie maniera de proiectare a viitorului. Asta înseamnă că trebuie să recunoaștem pluralitatea viitorului, polivalența acestuia, precum și coexistența unor imagini diferite asupra viitorului în diverse teritorii limitrofe sau îndepărtate. Alianța Revoluționară Globală se pronunță împotriva unui viitor comun pentru toată lumea. Ea militează pentru un buchet al viitorului, pentru ca omenirea să se îmbogățească de multitudinea nuanțelor și culorilor, căilor și variațiunilor, orizonturilor și reperelor, să accepte faptul că în anumite zone se vor produce salturi, iar în altele se va reveni la origini. Dar pentru ca vreuna dintre variantele de alternativă ale viitorului să se înfăptuiască, este necesar ajutorul acelor forțe care în mod sigur au o perspectivă diferită asupra viitorului. Anume în asta constă principala descoperire a strategiei revoluționare din secolul XXI. Nimeni nu-și va căpăta propriul viitor, dacă nu va accepta idea că cineva anume va avea viitorul său, diferit de-al altora, va avea propria normă, propriul orizont. Viitorul va deveni unul cu adevărat liber doar atunci când toate popoarele și culturile, toate civilizațiile și mișcările politice, toate statele și persoanele aparte vor reuși să pună capăt hegemoniei americane, oligarhiei globale și sistemului financiar existent. O astfel de sarcină poate fi realizată doar prin unirea eforturilor tuturor celor nemulțumiți. Nimeni nu trebuie exclus din Alianța Revoluționară Globală. Toți cei, care sunt împotriva actualei stări de lucruri și care văd rădăcina răului în liberalism, globalism și americanism, trebuie tratați ca membri cu drepturi depline ai frontului nostru comun.

2. Viitorul trebuie să se întemeieze pe principiul solidarității, pe societăți văzute ca entități organice integre. Fiecare cultură va avea propriul răspuns pentru căutările sale spirituale și religioase. Aceste căutări pot avea cele mai diverse forme, însă toate au și ceva în comun. Nu există culturi, religii și state, care ar ridica la rang de valoare supremă materia, banii, confortul trupesc, eficiența mecanică și desfătarea vegetativă. Materia nu poate avea propria formă, ea este informă, însă anume o astfel de civilizație absolut materială este identificată la scară planetară de către oligarhia globală, care exploatează cele mai josnice, cele mai materiale, cele mai primitive stimulente și impulsuri ale naturii umane. În străfundurile sufletului zac în adormire niște energii rușinoase, semidemonice, care tind spre materie, spre contopirea cu existența corporala organică. Aceste energii lâncezii, care se opun focului, luminii, concentrării și înălțării, reprezintă zona exploatată de către sistemul global, cultivată de către acesta, acea parte a firii umane cu care flirtează și pe care o lingușește sistemul respectiv. Aceste străfunduri ale sufletului sau glasul corporalității distruge orice formă culturală, orice ideal, orice normă, oricare ar fi aceasta. Prin urmare, cursul istoriei încetează, începe eterna reîntoarcere a ciclului consumist, goana după desfătările materiale, absorbire de imagini apetisante și lipsite de sens. Astfel societatea rămâne fără viitor. Orice cultură se opune unor astfel de tentații josnice, energii ale entropiei spirituale și ale descompunerii. Însă fiecare cultură o face în felul său, ghidându-se de propria normă, propria idee, propriul spirit. Deși conturul și configurația acestor forme și idealuri sunt diferite, toate au ceva în comun: întotdeauna este vorba anume despre formă, nu despre materie, despre idee, nu despre corporalitate, despre normă și efort, nu despre descompunere, distracție și desfrânare. De aceea reprezentarea viitorului, pentru care luptă toate verigile Alianței Revoluționare Globale (cu toate deosebirile între ele) împotriva oligarhiei globale are o trăsătură comună – în toate cazurile prevalează imaginea, nu neantul, idea, nu materia, ceva ce înalță spiritul uman, nu îl coboară în abisul corporalității inerțiale deșarte. În miezul oricărei norme stă binele comun, adevărul, frumosul. Fiecare popor își are propriile idealuri. Fiind, de regulă, destul de variate, ele totuși au un numitor comun: este vorba anume de idealuri, și nu de altceva. Oligarhia globală nimicește toate aceste idealuri, nepermițându-le să se realizeze. În felul acesta ea lipsește toate societățile de viitor.

3. Viitorul trebuie cucerit prin război și călit în focul revoluției. El nu va veni pur și simplu de la sine. Iată de ce revoluția împotriva lumii americane globale nu reprezintă doar un detaliu sau o întâmplare, ci însăși esența lucrării istoriei, cursul căreia este blocat de anumite forțe. Aceste forțe nu vor pleca din proprie inițiativă, nu se vor da la o parte, nu vor ceda calea energiei existenței. Ne aflăm într-un impas civilizațional și istoric, iar structura acestui impas are atât o dimensiune obiectivă, cât și subiectivă. Adică, această situație de impas este întreținută în mod conștient de către un anume fenomen concomitent istoric și anti-istoric – oligarhia globală. Pentru a deschide calea spre viitor, este nevoie să fie aruncate în aer zăgazurile care îi stau în cale. Dacă nu va fi război, nu va exista nici victorie. Iar dacă nu va exista victorie, viitorul nu va veni niciodată. Spre deosebire de natură, unde soarele răsare în fiecare dimineață de la sine, sosirea dimineții istoriei umane depinde în cel mai direct mod de eficiența și succesul luptei cu forțele întunericului – oligarhia mondială, SUA și capitalismul global. Doar stârpind din rădăcină elita globală, istoria se va putea urni din punctul mort în care s-a blocat la ora actuală. Viitorul poate fi creat doar prin război și se poate naște din focul revoluției globale. Războiul reprezintă deșteptarea. Ziua reprezintă timpul celor deșteptați, însă deocamdată oligarhia globală întreprinde tot ce îi stă în puteri pentru ca omenirea să rămână în adormire, străduindu-se ca aceasta să nu se trezească niciodată. Anume în acest scop este creată în mod artificial lumea virtuală, în care noaptea durează veșnic, iar ziua este prezentată printr-o abilă imitație electronică. Această lume trebuie aruncată în aer.

4. Imaginea viitorului trebuie contemplată și edificată în mod deschis. Popoarele și societățile trebuie să-și aleagă propria imagine a viitorului, iar nu să accepte una impusă. Prin urmare, Alianța Revoluționară Globală trebuie să se adreseze către toată lumea, să-și expună scopurile și sarcinile, orizonturile și planurile. Alianța Revoluționară Globală nu trebuie să impună nimănui nimic, nici să fericească pe cineva anume. Alianța Revoluționară Globală nu promite nimic, nu seduce cu nimic, nu cheamă pe nimeni într-o direcție, care este clară pentru ea însăși, dar rămâne o taină pentru toți ceilalți. O astfel de tactică nu ne va aduce rezultatul scontat. Alianța Revoluționară Globală insistă asupra deșteptării generale, asupra mobilizării totale, asupra conștientizării profunde a acelei catastrofe care capătă turații, precum și asupra edificării pe această temelie tragică a unei lumi noi, transparente și deschise pentru toți oamenii de pe glob. Trebuie să le spunem oamenilor adevărul: starea omenirii este una teribilă, iar diagnosticul – unul deloc optimist. Da, este vorba despre o boală, despre o boală profundă și nemiloasă, însă, totuși, tratabilă. Această maladie poate fi tratată doar dacă va fi recunoscută ca maladie și dacă există voința de a schimba starea de lucruri și a căpăta un orizont al însănătoșirii. Pentru a căpăta sănătate, trebuie să ne însănătoșim. Pentru a ne însănătoși, trebuie să înțelegem că suntem grav bolnavi, iar primul pas spre însănătoșire va fi identificarea cauzelor care aduc această boală, precum și a principalilor ei purtători, trebuie să recunoaștem originea acestei boli în cultura occidentală a epocii moderne, precum și preludiile istorice ale acesteia. Purtătoarea acestei boli, care parazitează pe evoluția ei, asemenea celulelor canceroase pe seama țesuturilor sănătoase, este oligarhia globală, statul monstru – SUA, ideologia liberalismului, vicioasă în esența ei, și rețeaua mondială a agenților de influență, care servește interesele răului în interiorul tuturor societăților, inclusiv în cele care au reușit să-și păstreze măcar parțial sănătatea și imunitatea față de acești viruși agresivi. Medicii știu că fără voința de însănătoșire tratamentul este imposibil, și niciun șiretlic și metode externe nu pot folosi la nimic. Iată de ce principalii adepți ai Alianței Revoluționare Globale trebuie căutați printre oameni, în cadrul societăților, culturilor, la scara întregii umanități, care este pur și simplu datoare să se deștepte și să doboare ticăloasa oligarhie americană liberală. Să o doboare și să înceapă a-și trăi viața din plin, sprijinindu-se pe propria voință și rațiune. Abia atunci misiunea Alianței Revoluționare Globale va fi îndeplinită, iar necesitatea existenței ei va dispărea. În locul acesteia va veni viitorul, pe care omenirea și-l va alege și îl va clădi cu propriile brațe. Îl va clădi ea însăși și doar pentru sine, prin sine însăși și exclusiv pentru sine.
Traducere de Iurie Roșca

Navighează dupa cuvinte-cheie: ,