Manifestul Alianţei Revoluţionare Globale (6)

16:34, 26 ianuarie 2017 | | 3473 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Program, principii, strategie
Partea a VI-a. Structura Alianței Revoluționare Globale

1. Drept subiect al noii revoluții mondiale trebuie să devină contraelita mondială. Această contraelită are menirea să creeze Alianța Revoluționară Globală (ARG) ca formă de cristalizare a activității revoluționare subversive, care să-și propună distrugerea actualului sistem global și doborârea puterii oligarhiei globale și a servanților acesteia. Această Alianța Revoluționară Globală trebuie să reprezinte o organizație de tip nou, adaptată la condițiile secolului XXI. Nici partidul, nici mișcarea, nici ordinul, nici loja, nici secta, nici comunitatea religioasă, nici etnosul, nici casta – ca forme colective ale epocilor anterioare – nu pot servi drept model pentru structura lui. Alianța Revoluționară Globală trebuie să fie o structură de rețea, care nu are nici un centru unic de comandă, nici un număr concret de membri, nici un grup de conducători, nici o reprezentanță permanentă, nici un algoritm de acțiune fixat cu rigurozitate. Activitatea Alianței Revoluționare Globale trebuie să fie una spontană, înscrisă în mod organic în însăși logica proceselor mondiale, să nu fie niciodată planificată în prealabil și să nu fie legată de un timp sau un loc anume. Doar o asemenea manieră de a acționa îi poate garanta Alianței eficiență și imunitate față de sistemul planetar despotic și a controlului său polițienesc. Activitatea Alianței trebuie să se bazeze pe înțelegerea setului de principii generale, scopurilor luptei, identității inamicului, pe conștientizarea actualei stări de lucruri ca fiind catastrofală, intolerabilă, care trebuie să fie distrusă totalmente, precum și pe înțelegerea cauzelor acestei situații, a etapelor devenirii ei și a proceselor care îi asigură existența. Membru al Alianței Revoluționare Globale este orice om care înțelege aceste realități, care nu acceptă actuala stare de lucruri și care e gata să acționeze în conformitate cu această înțelegere. Tocmai de aceea Alianța Revoluționara Globală trebuie să fie policentrică. Ea nu trebuie să aibă un centru unic de ordin teritorial, național, religios sau de alt gen. Această alianță trebuie să acționeze pretutindeni, indiferent de granițe, rase sau religii, în baza unor convingeri intime și a unor ferestre de oportunitate ce apar în mod spontan. Anume absența unei strategii comune constituie însăși axa strategiei revoluționare, iar lipsa unui singur centru de conducere ierarhizat și fixat într-un anume spațiu reprezintă modelul de bază al funcționării acestuia. Alianța Revoluționară Globală trebuie să fie pretutindeni și nicăieri, trebuie să-și organizeze acțiunile de gherilă în permanență și niciodată într-un moment prestabilit.
Alianța Revoluționara Globală trebuie să apară acolo și atunci când oligarhia globală se așteaptă cel mai puțin. Prin această tactică Alianța Revoluționară Globală trebuie să se asemene cu un performance de avangardă, cu o practică Zen sau un joc captivant; un joc pe fundalul sfârșitului lumii. Regulile acestui joc se pot schimba cu ușurință pe măsura desfășurării lui; jucătorii își pot schimba fețele, identitățile, biografiile personale și caracteristicile individuale (inclusiv locul de aflare și actele de identitate). Alianța Revoluționară Globală trebuie să provoace disfuncții în sistem, un scurtcircuit în funcționarea ierarhiei globale și a sistemului creat de aceasta. Realizarea unei astfel de misiuni de o manieră strict planificată, pregătită și modelată este imposibilă; oligarhia globală va afla imediat despre asta și va lua măsuri preventive. De aceea trebuie să se acționeze ținându-se seama de o totală impredictibilitate, îmbinând acțiunile eroice individuale cu manifestările colective pe toate segmentele realității.

2. Alianța Revoluționară Globală trebuie să fie una din capul locului asimetrică: în cadrul ei pot fi prezente atât statele, cât și mișcările sociale, partidele, grupurile, inclusiv persoane aparte. Toate manifestările care se opun hotărât sau moderat, frontal sau tangențial oligarhiei globale trebuie privite ca fenomene ale Alianței Revoluționare Globale.

a. Dacă un anume stat al lumii, mare sau mic, se poziționează împotriva dominației mondiale a SUA, a țărilor NATO, a Occidentului global și a sistemului financiar mondial de factură liberală, un astfel de stat trebuie tratat ca un element al Alianței Revoluționare Globale și ajutat pe toate căile posibile, indiferent de faptul dacă împărtășim valorile acestui stat, dacă liderii acestuia sunt atractivi sau respingători, dacă sistemul existent în acesta este un echitabil sau corupt. Nimic nu trebuie să ne împiedice în a susține un astfel de stat, deoarece în cadrul sistemului mondial existent denigrarea și demonizarea unui astfel de stat ar putea fi o simplă propagandă neagră a elitelor globale, care își discreditează oponenții. Alianța Revoluționară Globală le interzice adepților și participanților săi orice critică împotriva unor regimuri antiamericane și a acelor țări, poziția cărora diferă de strategia elitei globale. Iar cel care se va lăsa înșelat de către sistemul mondial de dezinformare totală și va da crezare unor astfel de insinuări la adresa regimurilor antiamericane merită să fie dezaprobat. Nu putem exclude că în astfel de cazuri este vorba despre niște provocatori, care tind să provoace sciziune în rândurile contraelitei. Respectarea sau încălcarea acestei reguli poate constitui un temei suficient pentru determinarea faptului cât de adecvat este cel care pretinde la participarea în cadrul Alianței Revoluționare Globale.

b. Același principiu este valabil și atunci când sunt apreciate mișcările, partidele, organizațiile religioase și politice. Și nu contează deloc care sunt îndemnurile lor, sunt bune sau proaste scopurile acestora, ne plac sau liderii respectivi, ne sunt clare sau nu valorile, principiile, motivele și scopurile lor. Esențialul constă în altceva: dacă luptă cu SUA și cu oligarhia globală, dacă nimicesc sistemul existent sau, dimpotrivă, îl susțin, îl servesc și contribuie la funcționarea lui. În primul caz aceștia sunt tratați în mod automat ca parte a Alianței Revoluționare Globale; în cel de-al doilea caz respectivii se pomenesc în tabăra răului mondial și a sateliților oligarhiei globale; într-o astfel de situație aceștia nu trebuie să aștepte nici milă, nici iertare. În acest context e nevoie să subliniem în mod special criteriul predispoziției spre provocarea sciziunilor: acele mișcări, partide, comunități religioase și alte grupuri, care plasează confruntarea și concurența cu alte mișcări de același nivel mai presus decât imperativul confruntării cu oligarhia globală sunt niște complici indirecți ai acestei oligarhii sau niște instrumente inconștiente ale ei. Oligarhia globală instigă deliberat un grup de oameni împotriva altuia pentru a-i sustrage și pe unii, și pe alții de la lupta împotriva sa. De aceea trebuie considerate parte a Alianțe Revoluționare Globale doar acele entități (atât cele de proporții, cum sunt purtătorii unei sau altei confesiuni mondiale, cât și cele de dimensiuni mai mici, cum ar fi asociații de cetățeni reuniți pe aceeași platformă), care sunt perfect conștiente de faptul că în orice confruntare locală sau regională dușmanul principal rămâne de cele mai multe ori ascuns, acesta fiind întruchipat de oligarhia globală, iar pentru victoria asupra ei, la nevoie, te poți alia chiar și cu cel mai înverșunat dușman (la nivel local), dacă acesta este de asemenea îndreptat împotriva acestei oligarhii. Iar cei care contestă acest principiu, fac jocul oligarhiei globale. În astfel de situații nu trebuie să se manifeste credulitate față de spațiul mediatic, care discreditează diverse organizații politice, naționale și religioase, angajate în lupta cu oligarhia globală: toată informația despre ei va fi falsificat cu premeditare, iar încrederea față de aceasta trebuie tratată ca o eroare, dacă nu chiar o crimă. Cei care sunt denigrați de către rețele media globale cu siguranță reprezintă cele mai demne grupuri și mișcări politice, religioase, ideologice și sociale, care merită sprijinul Alianței Revoluționare Globale.

c. Același principiul trebuie aplicat și față de persoane aparte, care se situează pe poziția respingerii oligarhiei globale sau de critici ai acesteia. Ei sunt în mod automat membri ai Alianței Revoluționare Globale, indiferent de faptul dacă sunt conștienți de asta sau nu, își declară sau nu apartenența, și-o recunosc sau și-o neagă. Nu este cazul să cerem unor astfel de oameni o poziționare clară: din anumite motive tehnice și în anumite situații o astfel de poziționare le-ar putea fi dezavantajoasă (această regulă ne poate viza pe oricine dintre noi). Trebuie să apreciem doar acele prejudicii, pe care le aduc oamenii respectivi la modul practic oligarhiei mondiale și să pornim anume de la asta. Programul pozitiv pentru care militează aceștia nu are în genere nicio importanță. El ne poate fi apropiat, dar poate fi și cu desăvârșire străin. Astfel de oameni trebuie apreciați doar în funcție de măsura și eficiența rezistenților a activităților lor subversive și distructive în raport cu actuala stare de lucruri. Dacă această măsură este una considerabilă, ei merită o susținere totală și indiscutabilă. Și în acest caz ar fi greșit și inadmisibil să se ia în considerație informația care este produsă în raport cu ei de către media globală și sateliții locali ai acesteia. Dacă oligarhia globală introduce numele unei sau altei personalități în lista neagră, Alianța Revoluționară Globală este pur și simplu obligată să o susțină. De cele mai multe ori tot ce i se încriminează unei astfel de persoane va constitui un neadevăr de la un capăt la altul. Dar și asta nu are nicio importanță, deoarece chiar dacă toate insinuările globaliștilor ar reprezenta adevărul pur, asta n-ar schimba nimic: trăim în condițiile stării de război, prin urmare, erou este cel care e în stare să-i cauzeze inamicului un prejudiciu maxim, iar nu cel care posedă o morală exemplară sau alte calități valabile pentru aprecierea socială a omului pe timp de pace. Revoluționarul se ghidează de propria morală: ea constă în eficiența luptei lui împotriva dictaturii mondiale.

3. Oricare ar fi motivele ce determină anumite forțe să respingă actuala stare de lucruri și să sfideze oligarhia, globalizarea, liberalismul și SUA, acestea trebuie în orice caz atrase în alianță. Toate celelalte lucruri pot fi hotărâte după victoria asupra dușmanului și prăbușirea noului Babilon. Anume acest principiu primordial trebuie să stea la baza Alianței Revoluționare Globale. Oligarhia globală își menține dominația pe faptul că proiectele forțelor revoluționare de alternativă sunt diferite în funcție de zonă, societate, confesiune sau chiar de orientare intraconfesională, în funcție de specificul unui sau altui partid sau, în sfârșit, în funcție de specificul fiecărui lider. Aceste contradicții în stabilirea scopurilor slăbesc în mod substanțial tabăra adversarilor actualei stări de lucruri, ceea ce creează condiții prielnice pentru dominația elitei globale. Anume acest principiu constituie temelia strategică a puterii ei despotice. S-a constatat de nenumărate ori că până și cele mai modeste tentative de asociere a unor partide, mișcări, etnii, state și chiar persoane aparte pe o platformă antioligarhică provoacă în tabăra oligarhiei globale și a servanților acesteia o reacție isterică, represiuni neîntemeiate, măsuri preventive de eradicare și neadmitere chiar și într-o perspectivă îndepărtată a unor astfel de inițiative. Abordând subiectul creării Alianței Revoluționare Globale prin intermediul depășirii diversității scopurilor în baza existenței unui dușman comun – oligarhia globală, SUA, Occidentul planetar și capitalismul financiar – noi lovim în cel mai vulnerabil punct al sistemului existent, îi spargem codul, îi surpăm temelia strategiei sale imperiale, care constă în utilizarea unor contradicții interne ale diverselor forțe. Istoria secolului XX a arătat că orice asociere în baza unor scopuri comune, chiar dacă aceasta este una de anvergură (așa cum s-a întâmplat în cazul sistemului mondial comunist și a partidelor comuniste, care acționau în practic toate țările lumii) își are limitele sale și nu poate trece dincolo de anumite granițe. Anume asta a și determinat colapsul socialismului mondial. Reunindu-i pe toți cei care puteau fi adunați în jurul inițiative anticapitaliste în baza unor scopuri pozitive clar definite, prezentate în stil dogmatic și care, admiteau alte interpretări, comuniștii au epuizat toate resursele revoluționare ale marxismului, însă nu au reușit să acumuleze o masă critică, necesară pentru obținerea unei victorii asupra capitalismului. Dincolo de limitele mișcării marxiste s-au pomenit mișcări viguroase de factură conservatoare, religioasă și națională, care aveau o poziție la fel de ireconciliabilă față de capitalismul global, însă nu împărtășeau platforma utopiei comuniste. Profitând de această scindare, Occidentul a reușit să obțină victoria asupra taberei sovietice. Revoluționarii secolului XXI sunt pur și simplu datori să însușească această lecție la modul cel mai serios. Dacă vom continua să insistăm și astăzi asupra consensului în privința unității scopului, pe care îl formulăm în calitate de alternativă oligarhiei globale și dominației mondiale a SUA, suntem condamnați la un eșec inevitabil și îi oferim din proprie inițiativă inamicului nostru arma cu ajutorul căreia vom fi înfrânți.

4. Alianța Revoluționară Globală trebuie să se alimente mai întâi de toate din duhul libertății și independenței și doar după asta să se preocupe de identificarea mijloacelor materiale pentru realizarea unor operațiuni și proiecte. Nimic nu trebuie început prin preocuparea pentru aspectele materiale și pentru resurse. Totul trebuie să pornească de la voință. Anume în asta constă esența demnității umane. Anume aceasta este regula primordială a devenirii Alianței Revoluționare Globale. În miezul acesteia trebuie să stea spiritul. Există situații când omul nu poate face față circumstanțelor exterioare, forțelor naturii, atotputerniciei sorții. Uneori el se confruntă cu niște obstacole imposibil de depășit, care sunt mai puternice decât el. Însă esența omului constă anume în faptul că, chiar și atunci când este nevoit să cedeze în fața forței brute sau a presiunii circumstanțelor, omul este în stare să accepte sau să respingă ceea ce se întâmplă, să spună acestor circumstanțe fie “da”, fie „nu”. Și dacă el rostește un ”nu”, atunci în felul acesta el aruncă în aceste circumstanțe propria sentința hotărâtă, pregătind astfel platforma pentru depășirea ulterioară a acestora. Fiind în dezacord cu realitatea ce-l înconjoară, spiritul uman schimbă realitatea prin însuși dezacordul său; chiar dacă urmările atitudinii lui nu survin imediat și nu neapărat în cazul lui, acestea niciodată nu rămân lipsite de rost. Pentru că anume spiritul ghidează istoria, societatea, viața omului. Orice abundență materială, orice potențial lipsit de participarea spiritului, a voinței și consimțirii morale va rămâne inutil și neputincios. Cunoaștem exemple când civilizații întregi refuză să recunoască bunurile materiale drept valori autentice; dimpotrivă, ele ridică adevăratele valori la înălțimile sferei spirituale – în lumea contemplării, divinității, credinței, ascetismului. Și dimpotrivă, existența voinței unei alegeri morale poate transforma totala lipsă de resurse și mijloace în antipodul lor, ridicând în baza unui capital inițial minim imperii imense, care cuprindeau zone gigantice ale existenței materiale. Spiritul uman este capabil de orice. Tocmai de aceea Alianța Revoluționară Globală trebuie să fie gata să-și înceapă lupta împotriva oligarhiei globale din orice poziție – de la o persoană aparte, un grup mic de oameni, o mișcare, un partid și până la niște comunități religioase, societăți, țări și civilizații întregi. Te poți angaja în luptă chiar și fără a avea nimic, doar în temeiul atitudinii negative față de starea de lucruri existentă și a unei nemulțumiri totale față de ceea ce se întâmplă. Se poate miza pe niște structuri de orice dimensiune. Trebuie acumulate resurse pentru activitatea revoluționară globală, pentru desfășurarea războiului planetar total de oriunde, fără a ne îngriji în mod special de proveniența sau de soarta ulterioară a acestora. Aici totul poate fi util – resurse mai mari și mai mici, armele tradiționale și noile tehnologii, infrastructura unor state sau platformele internaționale, dar și creativitatea unor persoane aparte, care se angajează în mod eroic în bătălia împotriva fiarei oligarhice globale. Doar spiritul ghidează istoria umană. Anume în spirit, în îmbolnăvirea lui, în slăbirea lui, în decăderea lui, în întunecarea lui trebuie căutată originea actualei patologii, care poate fi tratată doar cu ajutorul spiritului.

(va urma)
Traducere de Iurie Roșca

Navighează dupa cuvinte-cheie: