Manifestul Alianţei Revoluţionare Globale (5)

21:27, 24 ianuarie 2017 | | 3177 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Program, principii, strategie

Partea a V-a. Practica războiului

  1. Oligarhia globală utilizează anumite conflicte în propriul beneficiu, desparte și își montează dușmanii unii împotriva altora. Ea poartă războaie de agresiune, le provoacă și va acționa la fel în continuare. Chestiunea nu se pune astfel: a lupta sau a nu lupta; ne vor constrânge să luptăm în orice caz; astăzi mult mai important este faptul cum să luptăm și cu cine să luptăm. Războiul reprezintă o parte integrantă a istoriei umanității. Toate încercările de a le evita au condus de fapt spre alte războaie, de fiecare dată și mai devastatoare decât cele precedente. De aceea spiritul realist ne determină să abordăm războiul în mod calm și detașat. Omenirea s-a războit, se războiește și se va război până la sfârșitul ei. Majoritatea prorocirilor religioase despre viitor îl descriu în termenii unei ”bătălii finale”. De aceea războiul trebuie înțeles ca un mediu sociocultural al existenței umane. El este inevitabil și acest adevăr trebuie acceptat ca o axiomă. Războiul va continua să sfâșie umanitatea, însă de fiece dată trebuie să învățăm a face o analiză corectă a forțelor angajate în război. În condițiile actuale o atare analiză cunoaște o modificare calitativă. În trecut războaiele erau purtate fie între etnii, fie între confesiuni, fie între imperii, fie între state, iar în secolul XX – între taberele ideologice. La ora actuală a survenit o nouă epocă a războaielor, unde în calitate de protagonist apare invariabil oligarhia globală, care își realizează planurile fie prin utilizarea directă a forțelor armate americane și a contingentului NATO, fie provoacă conflicte locale astfel încât scenariile respective să corespundă indirect intereselor acestei elite. În anumite cazuri conflictele, războaiele și dezordinile sunt provocate cu angajarea mai multor grupuri aflate în confruntare, niciuna dintre acestea nereprezentând interesele oligarhiei globale; în astfel de cazuri este vorba despre un haos dirijat, despre niște manipulări, elaborate de către strategii americani începând cu anii 80. În alte cazuri oligarhia globală se află în spatele ambelor părți beligerante, manipulându-le în propriile interese. Tocmai de aceea la ora actuală o analiză corectă a războiului se reduce la definirea algoritmului de comportament și de identificare a scopurilor tactice și strategice ale oligarhiei globale și a puterii americane în fiecare caz aparte. O atare analiză necesită o metodă nouă, bazată pe o conștiință revoluționară și globală. Participând la un război sau urmărindu-l de la o parte, trebuie să ne străduim de fiece dată să-i pătrundem structura ascunsă și adevărata natură, legată de programul guvernului mondial și al elitei planetare în acest conflict. Anume această instanță este cea care provoacă practic toate războaiele de azi, prin intermediul cărora elita globală își păstrează și își întărește dominația, încercând să-și amâne sfârșitul.
  2. În condițiile războaielor de azi, frontul antiamerican trebuie să devină în primul rând un centru al unei analize corecte a forțelor aflate în conflict și a intereselor oligarhiei globale, ce se află în spatele acestora; în al doilea rând, este nevoie să fie însușite deprinderile de reorientare a acțiunilor militare contra adevăraților vinovați ai oricărui conflict – adică chiar împotriva oligarhiei globale, a mediului liberal, a rețelei agenților de influență ai SUA și a altor complici ai acestora. Astăzi nu mai există agresori și victime, interese naționale sau competiție în acumularea de forță, caracteristice războaielor din trecut. Războaiele secolului XXI au caracterul unor episoade ale unui război civil global, ale mișcării de gherilă și ale unor operațiuni represive din partea guvernului mondial. Prin însăși existența lui, frontul antiamerican trebuie să reprezinte un mecanism de reorientare a oricărui conflict militar care izbucnește spre ținta adevărată – spre SUA, globalism și structurile acestora.
  3. Noile condiții reclamă atât perfecționarea deprinderilor de organizare a unor acțiuni militare clasice, cât și valorificarea unor noi teritorii ale războiului, inclusiv ale celor de rețea, cibernetice, a zonelor virtuale. Valorificarea acestor zone constituie o direcție prioritară a frontului antiamerican, deoarece sfera rețelei virtuale permite utilizarea eficientă a formelor asimetrice de desfășurare a operațiunilor militare. Dacă forța militară în sensul formelor tradiționale de armament arată prevalarea vădită a resurselor ierarhiei globale și a instrumentelor lor americane, conjugate cu cele ale NATO, asupra întregii forțe cumulate a potențialilor adversari (pe această dimensiune de ciocnire frontală practic nu există șanse de succes), atunci în sfera războaielor de rețea și a strategiilor cibernetice alți factori sunt determinanți. Aici un rol important îl joacă creativitatea, modurile de gândire netradiționale, inventivitatea, capacitatea de a acționa dincolo de standarde. La o anumită etapă în spațiul virtual forțele oligarhiei globale și ale contraelitei revoluționare ar putea să se egaleze: în cadrul unor domenii sau tehnologii noi, în special în fazele inițiale, abordarea creativă a unor inși talentați este perfect comparabilă cu construcțiile gigantice ale corporațiilor transnaționale ce dispun de bugete imense. Astfel, un website personal sau un blog făcut cu pricepere a unei singure persoane înzestrate poate să adune un public numeros și să aibă o influență comparabilă cu resursele informaționale ale guvernului unei sau altei țări sau ale unei structuri media globale, care dispune de o finanțare copioasă. Odată fiind însușite strategiile de rețea, poate fi desfășurat destul de eficient un război cibernetic împotriva oligarhiei globale, inclusiv prin utilizarea virusologiei, a trollingului revoluționar, a strategiilor flamering, flading, spaming, bot-urilor, a identităților virtuale și a sockpuppet-urilor. În acest sens frontul american al contraelitei globale are nevoie atât de instructori militari și de veterani ai unor conflicte fierbinți de factură clasică, cât și de echipe de hackeri, programatori, administratori de sisteme sau de activiști singulari ai rezistenței de rețea globale. De acum încolo câmpul de luptă se extinde asupra întregii realități, atât cea din zona off-line, cât și cea care ține de spațiul virtual. Trebuie să fim pregătiți a purta un război total și global, extinzând zona de acțiuni militare asupra tuturor segmentelor existente – de la comportamentul cotidian, stilul de viață, modă, muncă și timp liber până la ideologie, fluxuri informaționale, tehnologii, lumi de rețea și virtuale. Dușmanul trebuie atacat atât frontal, cât și indirect. În orice punct, unde se declanșează o rezistență față de globalism, expansiunea americană sau dominația oligarhiei globale, trebuie să fie concentrate toate forțele frontului planetar antiamerican, acordându-și sprijin combatanților sub formă de susținere informațională sau ajutor militar; e nevoie să fie organizate toate tipurile de acțiuni, îndreptate spre cauzarea unor prejudicii maxime oligarhiei globale – de ordin moral, fizic, informațional, de imagine, ideologic, material, economic etc.
  4. Contraelita revoluționară globală trebuie să acționeze cu orice metode în funcție de situație. În condiții de război – cu mijloace militare, iar în cele pașnice – în funcție de circumstanțe. Trebuie să înțelegem în mod clar: avem de a face cu un sistem ilegal al terorii liberale, cu un sistem politic creat de o juntă cu apucături canibalice a unor maniaci internaționali, care au pus mâna în mod nelegitim pe pârghiile de conducere a lumii și împinge omenirea spre moarte. Dacă vom accepta regulile lor de joc, atunci ne sunt garantate sclavia, înjosirea, degradarea, dizolvarea și moartea rapidă. Starea de lucruri existentă nu este doar una provizorie, agravată de niște detalii neplăcute și niște costuri regretabile; este vorba despre un diagnostic fatal: continuarea tendințelor actuale este incompatibilă cu viața. Într-o astfel de situație pentru noi nu mai există legi, obstacole, principii morale și norme de conduită. Vom reveni la discuția despre toate acestea doar după nimicirea clicii netrebnice a oligarhilor globali și a mercenarilor internaționali ai acestora. De aceea în lupta cu sistemul toate metodele sunt acceptabile. Trebuie să conștientizăm în mod clar că puterea oligarhiei globale nu poate fi considerată drept una legală, structurile de putere care colaborează cu aceasta reprezintă niște colaboraționiști nelegitimi. Legală este doar lupta revoluționară globală pentru schimbarea radicală a întregii orientări a istoriei omenirii. Doar acest război este unul legitim, drept și moral. Doar regulile și scopurile lui sunt justificate și merită respect. Cel care nu participă în acest război de partea Revoluției, prin însăși această atitudine ajută oligarhia globală să-și păstreze și să-și întărească puterea. Drept lege a actualei societăți globale se prezintă nelegiuirea, toate proporțiile sunt răsturnate. Și dimpotrivă, singura legitimă la ora actuală este răscoala, rezistența, lupta împotriva stării de lucruri existente, care tinde să-și legalizeze despotismul în termeni reali. Atâta timp cât puterea se află în mâinile oligarhiei globale, noi nu trebuie să respectăm nici o lege, cu excepția legilor războiului și revoluției. Însăși oligarhia globală guvernează dincolo de orice principiu al legalității, provoacă conflicte și caută să le manipuleze. În aceste condiții avem de a face cu niște hoți și maniaci, nimicirea cărora este obligația oricărui om normal care nu și-a pierdut sentimentul demnității. Războiul este însăși patria noastră, este stihia noastră, este mediul nostru firesc, în care trebui să învățăm să existăm în mod eficient și victorios.

(va urma)

Traducere de Iurie Roșca

Navighează dupa cuvinte-cheie: ,