Muncitori din China

Ilie Șerbănescu: România, o colonie la periferia Europei (10)

23:55, 4 noiembrie 2016 | | 2974 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

10. Mitul forței de muncă ieftine ca motor al progresului

Un aspect accentuat de către autor, care de asemena consună perfect cu situația de la noi, este cel al salariilor mizerabile, care au fost plafonate la sugestia capitalului străin și a exponenților instituționalizați ai acestuia – FMI, BM, CE etc. Șerbănescu arată cum capitalul a făcut presiuni imense asupra guvernanților pentru ca aceștia să ”liberalizeze” piața forței de muncă. Salariul minim căzând în mod catastrofal, iar prețurile săltând continuu în ritmuri galopante, efectul asupra populației a fost unul de-a dreptul dezastruos. În plus, în urma presiunilor făcute de aceleași centre de comandă, drepturile la grevă au fost amputate, angajații rămânând totalmente la cheremul patronilor.

Nu mai puțin grav este felul cum e împărțit PIB-ul între muncă și capital. Este vorba despre o proporție care scoate în vileag în mod univoc statutul de colonie al acestei țări. Iată ce spune la acest capitol autorul:

”Potrivit înseși datelor UE, nu există vreo altă țară din Europa în care, din valoarea adăugată la nivel național (așa-numitul PIB), muncii să-i revină atât de puțin (31%) și capitalului atât de mult (55%), restul de circa 13% reprezentând bilanțul intervenției statului (taxe de producție minus subvenții acordate)”.

Așadar, insistă autorul pe drept cuvânt, în România se practică un salariu de tip colonial, ce reprezină însăși baza sistemului colonialist. Iată și un exemplu la îndemâna oricui. Un conducător de metrou în România ridică circa 350 de euro, în timp ce unul din Vest – peste 3 000 de euro. Deci, este vorba de o discrepanță în dezavantajul românului de vreo 8 ori.  De altfel, aceeași situație este și în industria auto, de exemplu, unde un muncitor primește cam tot 350 de euro, în timp ce în Occident pentru aceleași munci angajatul ridică 2 500 – 2 800 de euro. ”Admițând că ambientul economic general este mai prost în România, o justificare pentru salarii mai mici ar exista, – subliniază autorul, – dar nu de 7-8 ori!”. Dacă mai punem la socoteală faptul că anume acesta (350 euro) este salariul mediu net în România, devine și mai evident faptul că el se situează la un nivel mai mic decât media în țările occidentale. Și toate acestea se fac – atenție! –, chipurile, ”în vederea stabilizării financiare și economice a țării”, impuse prin intermediul Băncii Naționale la indicația acelorași comisari occidentali.  Așa că cei care trâmbițează despre ”salariile europene din România” ca argument pentru discursul unionist, în cel mai bun caz bat câmpii.

Autorul concluzionează astfel:

”În condițiile generalizării impuse în prețuri de la centru, în numele ”liberalizării” și ”globalizării”, salariile mici, promovate și proslăvite la periferii, devin cel mai important mecanism de exploatare colonială a acestora… Se realizează o extracție masivă de sevă de la periferii către centru, de nivelul a câteva zeci de miliarde de euro anual la un PIB precum cel al României”.

Un aspect vizat pe parcursul cărții sale de către Ilie Șerbănescu ține de faptul că în România munca a ajuns să nu mai constituie un factor de motivare. Iar cauza acestei neîncrederi față de muncă este aceeași – salariile mizerabile.  Tocmai de aceea și pleacă la munci negre peste hotare milioane de români, iar costurile sociale, incusiv cele de ordin demografic, cu o perspectivă catastrofală, nu lasă loc de prea mult optimism.

”Săracii României nu sunt, în majoritate, din zona excluziunii sociale, ci sunt în proporție de peste jumătate chiar salariați. A deveni salariat nu înseamnă în România a ieși din zona sărăciei, ci a rămâne sau a te afunda în această zonă”.

Cei care continuă să trăiască stări de vrajă și de așteptări optimiste de la procesul de integrare europeană ar face bine să parcurgă în mod repetat citatul de mai sus. Ca, de altfel, și patrioții de serviciu care confundă cauza națională cu niscaiva poezii lacrimogene și tot atâtea cântece de jale. Deși, din păcate, astfel de idei nu prea răzbat în universul lor opac. Patrioții de meserie nu se prea complică nici măcar cu miturile liberalismului, mulțumindu-se cu cele patriotarde, chiar dacă acestea nu au nici o conexiune la realitate.  Însă panglica tricolor legată de braț sau pusă pe frunte, din păcate, nu schimbă datele problemei.  Spun asta în mod special pentru cei care au reușit să depășească naivitățile de altă dată, să capete nițel discernământ, puțin spirit critic sau capacitate de analiză.

 (va urma)

Iurie Roșca

Navighează dupa cuvinte-cheie: , , , , ,