Ilie Șerbănescu: O nouă pledoarie pentru decolonizarea României

18:10, 17 octombrie 2018 | | 2430 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Ilie Șerbănescu este bine cunoscut nu doar ca expert în economie și publicist de forță, ci și ca cea mai solidă voce care dezvăluie esența prădătoare a noului tip de capitalism devastator pentru economia națională a României. Intervențiile lui televizate și articolele de presă dinamitează definitiv discursul neoliberal dominant, care a virusat complet mediul politic  și cel jurnalistic, a invadat mediul academic și a paralizat cvasitotal spiritul critic în societatea românească.

Colonizarea economică a României, pe care o denunță Șerbănescu, pentru a fi aplicată cu succes de către capitalul străin, a fost precedată și însoțită propagandistic de colonizarea intelectuală și psihologică a opiniei publice. Această vastă operațiune de spoliere a averii naționale a țării n-ar fi fost posibilă, dacă nu ar fi fost promovată cu zel de lacheu de către clasa politică românească, căzută în mrejele rechinilor capitalismului speculativ, care a știut să o corupă cu recompense grase și/sau să o prostească prin injectarea respectivului virus conceptual.

Cartea lui Ilie Șerbănescu ”România, o colonie la periferia Europei”, apărută la editura ”Roza vânturile” în 2016, a reprezentat nu doar un eveniment editorial de excepție. Lucrarea s-a dovedit a fi o adevărată bombă de o forță explozivă uriașă, care a aruncat în aer întregul eșafodaj argumentativ al trimișilor corporatocrației globale, care s-au tot perindat pe la București pe post de ștabi de la FMI, Banca Mondială, OMC, UE și SUA, având misiunea de ofițeri acoperiți ai invadatorilor economici cu mască de civilizatori și binefăcători. Efectul exploziv al cărții a făcut praf și din discursul politic al partidelor seduse în ultimele trei decenii de sirenele plutocrației occidentale, care au tot parazitat pe falsurile și diversiunile teoretice ale Școlii de la Chicago cu tot cu friedmanismul ei predicat ca o nouă religie.

Am intrat în posesia cărții ”România, o colonie la periferia Europei” la scurt timp după apariția ei, grație bunei noastre prietene, doamna Mariana Heroiu, directorul editurii ”Mica Valahie” de la București. Fiind conștienți de importanța fundamentală a demersului autorului pentru dezintoxicarea opiniei publice din România și Republica Moldova, am făcut o vastă expunere a acestui volum, dând citate extinse, într-o serie întreagă de articole (în total, 21 la număr), care au fost publicate pe portalul www.flux.md, pe blogul subsemnatului (https://flux.md/articles/ilie-serbanescu-romania-o-colonie-la-periferia-europei-1; http://iurierosca.md/articole/ilie-serbanescu-romania-o-colonie-la-periferia-europei-1.html). Am făcut acest efort de expunere detaliată a lucrării tocmai fiind conștienți de faptul că omul de azi mai lesne parcurge un articol plasat pe Internet decât o carte, dar și pentru a îndemna cititorii să o caute pentru a vedea întreaga argumentație zguduitoare a autorului.

În cei doi ani de la apariția cărții invocate mai sus Ilie Șerbănescu a continuat să publice articolele sale de o profunzime și un patriotism admirabile. Iar www.flux.md a căutat să le plaseze cu regularitate. În acest răstimp abordarea tranșantă a autorului a consunat perfect cu discursul tot mai viguros al intelectualilor și partidelor antisistem atât din Estul, cât și din Vestul Europei. Starea de ocupație economică a popoarelor continentului nostru, ca de altfel și a restului lumii, continuă să trezească reacții de revoltă din ce în ce mai puternice. Desigur, noua oligarhie globală încă este extrem de puternică, dar revenirea la conceptul naționalismului economic, asumat deschis de tot mai multe forțe politice, devine un trend  în continuă și vertiginoasă creștere.

E adevărat, atât clasa politică de la București, cât și cea de la Chișinău continuă să se cantoneze în zona de confort a sloganelor răsuflate ale corectitudinii politice și fundamentalismului de piață. La București ca și la Chișinău, corupția, venalitatea, ignoranța și slugărnicia în fața centrelor de influență occidentale a politicienilor fac ravagii, distrugând ce a mai rămas din economia națională, vânturând avuțiile și aneantizând orice speranță de reclădire a unui stat prosper și echitabil. Însă grație unor condeie ca cel al lui Ilie Șerbănescu șansa renașterii economice totuși nu e pierdută definitiv. Cine are ochi de văzut, vede, iar cine are inimă iubitoare de neam nu poate să nu-și asume în totalitate viziunea împărtășită de către curajosul patriot și distinsul intelectual Ilie Șerbănescu.

Astăzi vechea și bună noastră prietenă Mariana Heroiu m-a anunțat că editura pe care o conduce, ”Mica Valahie”, a scos de sub tipar o nouă carte a lui Ilie Șerbănescu, ”COLONIALISMUL  ACTUAL  ȘI  COLONIA  SA ROMÂNIA”.  Astfel încât rândurile pe care le scriu au fost prilejuite anume de această nouă apariție editorială. Abia așteptăm să ajungă și această lucrare la Chișinău. O vom prezenta copios în www.flux.md. Sperăm, de asemenea, ca volumul respectiv să ajungă nu doar la cât mai mulți cititori din România, ci și la cei din Republica Moldova. În acest sens Universitatea Populară este dispusă să se ocupe de reeditarea ambelor volume semnate de Ilie Șerbănescu. Asta pentru că simțim nevoia acută să contribuim la informarea compatrioților noștri asupra adevăratelor cauze ale dezastrului în care ne-am pomenit. Pentru că doar formarea unei optici corecte și coerente asupra realităților politice, geopolitice și economice poate determina niște schimbări cu adevărat majore în perspectivă.

”Piloții orbi”, cum spunea Mircea Eliade, nu ne pot ghida decât spre prăpastie.  Iar dacă dorim ca într-o zi binecuvântată de Dumnezeu la cârma țării să ajungă oameni cu vederea limpede, aceasta se poate forma doar prin aprofundarea unor lecturi ca cele pe care ni le oferă Ilie Șerbănescu.

Iurie Roșca,
17 octombrie 2018