De la Atlantic la Pacific: pentru un destin comun al popoarelor Eurasiei

20:19, 6 iunie 2017 | | 7896 vizualizări | Nu există niciun comentariu Autor:

Note pentru luarea de cuvânt a lui Iurie Roşca la Conferinţa internaţională

Dragi prieteni,

În numele Universităţii Populare, a Mişcării Eurasianiste şi a Comitetului Jean Parvulesco vă salut pe toţi şi vă mulţumesc pentru efortul pe care l-aţi făcut de a veni la această conferinţă.

 • Suntem prezenţi aici intelectuali din mai multe ţări europene care împărtăşim aceleaşi valori spirituale, civilizaţionale şi ideologice.
 • Facem parte din acelaşi curent de gândire conservator, creştin, tradiţionalist şi continental.
 • Familia noastră spirituală reprezintă rezistenţa contra curentului dominant al ideologiei liberale şi al globalismului americanocentrist.
 • Revolta noastră împotriva unei lumi universaliste, plutocrate, individualiste, dizolvante şi nedrepte este una categorică, fermă şi ireconciliabilă.
 • În faţa unei forţe malefice uriaşe, obsedate să impună un control total asupra tuturor popoarelor lumii prin colonizare culturală, politică, economică şi militară, noi ne asumăm cu demnitate condiţia de persoane-ţintă, vânate de către Sistem.
 • Noi afirmăm, fiecare în ţara şi în limba lui, identitatea noastră de creaturi divine înzestrate cu raţiune, cu bun simţ, cu răspundere în faţa lui Dumnezeu şi a popoarelor pe care avem vocaţia să le servim.
 • De ce această conferinţă are loc la Chişinău şi de ce anume Moldova este un loc potrivit pentru elaborarea unei noi viziuni asupra lumii pentru întregul nostru continent?
 • Moldova se află pe linia de falie între imperiul american global cu derivatele acestuia, NATO şi UE, şi marea putere continentală Rusia.
 • La ora actuală Moldova este o formaţiune statală desuveranizată, un obiect al geopoliticii Occidentului global, un stat redus la rolul de vasal al corporatocraţiei şi al centrelor de comandă atlantiste.
 • Dar Moldova trebuie să respingă în mod hotărât postura de zonă de confruntare geopolitică dintre un Occident dominat de SUA şi lumea rusă.
 • Moldova are vocaţia de a deveni o zonă de confluenţe între Europa Occidentală şi Rusia, un factor de echilibru şi de stabilitate regională.
 • Sub aspect cultural şi lingvistic Moldova reprezintă un spaţiu de confluenţă dintre cultura română şi cultura rusă, iar vocația ei este să devină o punte de aur între acestea.
 • Identitatea noastră colectivă este una bidimensională, românească şi rusă.
 • Armonia şi complementaritatea dintre culturile celor două popoare, român şi rus, care au contribuit în mod decisiv la formarea profilului nostru identitar, este una firească şi lesne de înţeles: ambele sunt popoare ortodoxe, de cultură bizantină milenară.
 • Pentru Moldova nici România, nici Rusia nu sunt nişte „duşmani externi”.
 • Mai exact, şi Moldova, şi România, şi Rusia au acelaşi duşman extern: imperialismul planetar al atlantismului anglo-saxon.
 • Iar instinctul autoconservării colective al popoarelor noastre trebuie să se manifeste prin solidaritate în faţa unui pericol comun.
 • Fiind situată între Orient şi Occident, Moldova şi-a însuşit de-a lungul istoriei trăsături şi elemente din ambele spaţii.
 • Şi totuşi, în pofida agresiunii totale contra poporului nostru din partea centrelor de influenţă din exterior, Moldova rămâne a fi parte a civilizaţiei orientale, bizantine, continentale şi contemplative.
 • Înţelegem cu toţii că nici o ţară, chiar dacă este mult mai puternică decât Moldova, nu poate să reziste de una singură în faţa agresiunii generale a totalitarismului liberal.
 • Dar pentru a fi eficientă, durabilă şi în definitiv victorioasă, rezistenţa noastră nu poate fi doar militară, politică şi economică. Ea trebuie să fie în primul rând una ideologică.
 • Iar conferinţa noastră este un excelent prilej pentru noi elaborări conceptuale, care să contribuie la cristalizarea unei noi viziuni asupra lumii, a unei strategii ce ar permite solidarizarea şi cooperarea tuturor forţelor anti-Sistem de pe continentul nostru şi din lume.

Vă mulţumesc pentru atenţie şi vă spun tuturora Doamne ajută!

Chişinău, 26 mai 2017